Yhä useampi työtön menettää työttömyysturvansa karenssin takia – Tarjotusta työstä voi kieltäytyä myös pätevästä syystä

Yhä useampi työtön ei halua lainkaan osallistua TE-toimiston tarjoamiin palveluihin ja menettää siten työttömyysturvansa joksikin aikaa eli karenssi iskee.

Jatkuvat työllisyyskokeilut aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta kuntien sosiaalitoimelle. Kuva: Johanna Aulén / Yle Uutisgrafiikka

TE-toimiston palvelujen ulkopuolella olevien työttömien määrä on lisääntynyt tänä vuonna tuhansilla.

Joko henkilö on kieltäytynyt palveluista tai ei ole noudattanut TE-toimiston kanssa sovittua työllistymissuunnitelmaa. Vuoden alusta syksyyn mennessä TE-toimiston palveluista kieltäytyi 9 900 työtöntä. Kun paikalle ei tulla ilman pätevää syytä, iskee karenssi eli työttömyysetuus lakkaa 60 päivän ajaksi. 

Tarkkaa syytä ei tiedetä, taustalla saattaa olla lisääntynyt töiden tarjonta, joka joidenkin kohdalla johtaa torjuntaan. Määräaikaishaastattelut alkoivat tänä vuonna ja niitä tehdään kolmen kuukauden välein. TE-toimistot myös tarjoavat töitä aiempaa useammin. 

– Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jääminen ilman pätevää syytä on lisääntynyt. Ja toisaalta kun näissä määräaikaishaastatteluissa myös tehdään aiempaa enemmän suunnitelmia eli suunnitelmat on paremmin ajan tasalla, niin se näkyy siinä, että sitten myöskin suunnitelmia jätetään aiempaa enemmän noudattamatta ja kieltäydytään TE-toimiston tarjoamista palveluista, sanoo vanhempi hallitussihteeri Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM).     

Määräaikaishaastatteluissa on käynyt tähän mennessä noin puolet kaikista työttömistä. 

TEM:in tilastoista käy ilmi, että työstä kieltäytymisen takia työttömyysturvan menettää myös hieman aiempaa useampi. Kieltäytyneiden määrä on lisääntynyt jonkin verran parin viime vuoden aikana.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Melko suuri ryhmä ovat toistaiseksi työttömyysturvan menettäneet ihmiset tai työstä eronneet. Työttömyysturvan toistaiseksi menettäneet saattavat olla ihmisiä, jotka ovat jo kerran kieltäytyneet TE-palveluista, eivätkä halua osallistua myöhemminkään tarjottuihin palveluihin.

Pitkän aikavälin tilastojen perusteella ministeriö arvioi, että noin joka kymmenes työtön menettelee jotenkin moitittavasti. Tämä tarkoittaa karkeasti noin 70 000:ta työtöntä. Viime vuoden aikana työttömiä työnhakijoita oli kaikkiaan 700 000, mikä kertoo suuresta vaihtuvuudesta. 

Työtä tarjotaan ihmisille, jotka eivät kykene siihen

Työttömien keskusjärjestön mukaan hallituksen linja työttömiä kohtaan on koventunut parin viime vuoden aikana. TE-toimistot ovat lisänneet  työpaikkojen tarjoamista, mutta sellaisille henkilöille jotka eivät pysty ottamaan niitä vastaan. Työtä on kuitenkin pakko hakea, jotta ei menetä työttömyysetuuttaan, järjestö kritisoi.

Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö Kuva: Matti Hämäläinen / Yle

– Ihan selvästi tämmöinen ilmiö tullut, että lähetetään työtarjouksia henkilöille, jotka ei pysty niitä työpaikkoja ottamaan vastaan. Voi olla, että kriteerit ovat vaan sellaisia, että työnhakijat eivät niitä täytä ja on vaan pakko hakea sitä paikkaa, koska se työtarjous on tehty, sanoo toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä.  

On myös työttömiä, jotka kokevat, että heidän pitäisi olla työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta eivät ole päässeet eläkkeelle. Työttömien keskusjärjestön mukaan juuri heiltä tulee paljon kritiikkiä nykyistä järjestelmää kohtaan. Myös alipalkattujen töiden tai kuntouttavien töiden tarjoaminen kovan kokemuksen omaavalle täysin työkykyiselle yli viisikymppiselle ihmiselle saa työttömiltä paljon arvostelua osakseen.

Etujärjestö pitää kuitenkin hyvänä, että määräaikaishaastattelut ovat lisääntyneet, mutta kokee kyykytyksenä sen, että TE-toimistoissa on liian vähän henkilökuntaa hoitamaan haastatteluja.

– On eräänlaista kyykytystä ja ongelmallista tietyllä tavalla, että TE-palveluita on aliresurssoitu hyvin pitkään.  Elikä TE-palveluiden henkilökunta pystyisi varmasti paljon paremmin tukemaan niitä asiakkaita, jos siellä olisi enemmän aikaa per asiakas, toiminnanjohtaja Haapakoski sanoo.

Haapakoski sanoo, että erityisesti pitkäaikaistyöttömät ovat huolissaan siitä, että he eivät voisi tehdä vapaaehtoistyötä, jos työtarjous tulee. Monelle työttömälle vapaaehtoistyö on keino pysyä aktiivisena vaikka on työtön. 

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Työstä voi kieltäytyä menettämättä tukia

Työstä kieltäytyminen ei aina johda työttömyysturvan menettämiseen. 

– On aika yleinen uskomus, että mistä tahansa työstä kieltäytymisestä menettää työttömyysturvaoikeuden, mutta kyllä se on työnantaja, joka viime kädessä arvioi sen sopivuuden, sanoo vanhempi hallitussihteeri Timo Meling.

Työstä kieltäytymiselle on olemassa päteviä syitä. Karensseista löytyy enemmän tietoa TE-palvelujen nettisivulta.  (siirryt toiseen palveluun)

Kolmen kuukauden ammattitaitosuoja tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi opettajan ei tarvitse kolmeen kuukauteen työttömyyden alkamisesta ottaa muita kuin opettajan töitä vastaan. Osa-aikatyötä taas ei tarvitse ottaa vastaan, jos tulo jää alle työttömyysturvan.

Lastenhoidon esteet tai kulkuvaikeudet voivat olla hyväksyttäviä syitä tai kokoaikatyössä yli kolmen tunnin päivittäinen työmatka. Työstä ei saa aiheutua haittaa terveydelle ja siitä voi kieltäytyä, jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka.

Ideologiset syyt eivät riitä perusteeksi kieltäytyä työstä ja nostaa samalla työttömyysetuutta, mutta uskonnolliset syyt voivat olla pätevä este.

Työpaikan jättämiselle eli työstä eroamiselle on myös laissa määriteltyjä päteviä syitä, kuten yli kolmen tunnin työmatkat tai vaikka muutto toiselle paikkakunnalle puolison työn tai yritystoiminnan takia. Muitakin syitä vielä löytyy. 

TE-toimistot antavat vuodessa työttömistä kymmeniä tuhansia lausuntoja. Varsinaisen päätöksen etuudesta tekee Kela tai työttömän työttömyyskassa.

Työvoimapalvelujen tarkoitus on saada työttömät ja avoinna olevat työpaikat kohtaamaan entistä paremmin.

Työttömyysprosentti nousi Tilastokeskuksen mukaan 8:aan syyskuussa, eli hieman viime vuotisesta. Työllisyysaste on myös noussut hieman vuoden takaisesta ja on nyt 69,3. TEM:in mukaan työttömien työntekijöiden määrä on laskussa, samoin pitkäaikaistyöttömien.  TE-toimistoissa oli syyskuussa auki 91 000  työpaikkaa, 8 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Klo 20.51 Juttua korjattu. Muutettu ylemmästä grafiikasta väärät luvut oikeiksi.