Valtiovarainministeriön osastopäällikkö jatkaa Metsäliiton hallituksessa – professori: "Ei suoranaista esteellisyyttä"

Valtiovarainministeriön uusi rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö Leena Mörttinen aikoo jatkaa virkatoimiensa ohella Metsäliiton hallituksessa.

esteellisyys
Olli Mäenpää
Olli MäenpääMartti Kainulainen / Lehtikuva

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ei näe estettä sille, että valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkönä elokuussa aloittanut Leena Mörttinen jatkaa sivutoimiluvalla Metsäliiton hallituksessa.

Metsäliitto osuuskunta on yksi Suomen suurimmista yrityksistä ja muun muassa Äänekosken uuden sellutehtaan rakentaneen Metsä Groupin emoyhtiö.

– Esteellisyysongelma syntyisi, jos osastopäällikkö valmistelee päätöstä, joka koskee suoraan Metsäliittoa. Tällainen voisi olla esimerkiksi jokin tukipäätös. Luultavasti tällaisia päätöksiä ei kuitenkaan kovin usein VM:n rahoitusosastolla tehdä, ja niissä hänen siis joka tapauksessa pitää jäävätä itsensä. Tällaiset yksittäiset, harvoin tapahtuvat tilanteet eivät nähdäkseni ole sivutoimiluvan este, Mäenpää kirjoittaa sähköpostissaan Ylelle.

Valtiovarainministeriö on vaikutusvaltainen virasto, joka valmistelee käytännössä kaikki verolait, jotka koskevat yrityksiä. Osastopäälliköt istuvat valtiovarainministeriön virkamiesjohtoryhmässä.

Mäenpää katsoo, että verolakien valmistelussa esteellisyys voisi muodostua, jos jokin tietty laki vaikuttaisi erityisesti juuri Metsäliiton toimintaan.

– Verolait koskevat yleensä kaikkia yrityksiä, joten niiden valmistelussa ei tällä perusteella suoranaista esteellisyyttä yleensä muodostu. Ei tietysti ole poissuljettua, että esimerkiksi jokin metsätuotteita koskeva verolaki olisi erityisen edullinen tai vahingollinen Metsäliitolle. Silloin esteellisyys olisi todennäköinen, Mäenpää arvioi.

Satunnaiset jääviydet eivät ole este

Valtiovarainministeriö varmisti oikeuskanslerinvirastolta, että Mörttisen sivutoimilupaan ei ole oikeudellista estettä. Sivutoimilupaa arvioitaessa valtiovarainministeriössä päädyttiin siihen, että Mörttisen hallitusjäsenyys voi satunnaisesti aiheuttaa esteellisyyden yksittäisissä virkatehtävissä. Muiden toimintayksiköiden vastuualueilla ei valtiovarainministeriössä katsottu olevan merkitystä tässä yhteydessä.

Mäenpää korostaa, että sivutoimea arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta virkamiehen tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa.

– Jos työpöydällä on jatkuvasti Metsäliittoa ja muita metsäyrityksiä koskevia asioita, tällainen vaara voi syntyä. Mutta oletan, että rahoitusosaston osastopäällikön toimenkuvaan eivät kuulu tällaiset asiat.