Ammatillinen koulutus halutaan kouluista työpaikoille: Opettajat pelkäävät, ettei hyviä työpaikkoja riitä kaikille

Oppiiko opiskelija vain "apinoimaan" tai "matkimaan” toisten tapaa tehdä työtä, pohtii Yle uutisten kyselyyn vastannut opettaja.

ammatillinen koulutus
Työkypärä ja opiskelija
Ammatillisten koulujen ja työpaikkojen yhteistyötä halutaan tiivistää.Antti Kolppo / Yle

Ensi vuonna voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen uudistuksen (siirryt toiseen palveluun) yksi tärkeimmistä tavoitteista on viedä oppimista yhä enemmän oppilaitoksista työpaikoille.

Muutoksella halutaan vastata tulevaisuuden työelämän muuttuviin tarpeisiin ja parantaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Kauniin tavoitteen käytännön toteutus kuitenkin hirvittää monia ammatillisia opettajia.

”Nykyiselläänkin työpaikat ovat ylibuukattuina työssäoppijoista ja harjoittelijoista. Lisäämällä heitä entisestään oppimisen laatu kärsii ja ristiriidat koulun ja työpaikkojen välillä lisääntyvät.” Opettaja

Opettajat epäilevät työpaikkojen saatavuutta

Yle uutiset kysyi ammatillisilta opettajilta ja opiskelijoilta mielipiteitä uudistuksesta. Kyselyyn vastasi 1570 opettajaa ja lähes 600 oppilasta.

Vastauksissa nousi vahvasti esiin huoli työpaikkojen riittävyydestä. Kyselyyn vastanneista opettajista peräti 80 prosenttia arvioi, että työpaikkojen löytämisessä on vaikeuksia.

Infografiikka

Opiskelijat ovat jonkin verran toiveikkaampia. Heistä noin 40 prosenttia suhtautuu työpaikkojen löytymiseen myönteisesti, ja vain hieman useampi kielteisesti.

Infografiikka

Elinkeinoelämä pitää uudistusta hyvänä

Työnantajia edustavassa Elinkeinoelämän keskusliitossa ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyön lisääntymistä kiitellään. Johtava asiantuntija Mirja Hannula muistuttaa, että moni yritys on tähänkin mennessä tehnyt tiiviisti yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

– Nyt olisi tärkeää, että työpaikalla tapahtuvan koulutuksen määrän lisäämisen sijaan keskustellaan siitä, miten ammatillinen koulutus voisi palvella vielä paremmin yritysten erilaisia tarpeita, kuten rekrytointia ja työuran aikaisen osaamisen kehittämistä.

Pallo ammattikoulutuksen reformin onnistumisesta heitetäänkin kouluille.

– Haasteena on oppilaitosten toimintakulttuurin muutos. Yritykset pitäisi nähdä ammatillisen koulutuksen asiakkaina opiskelijoiden rinnalla. Oppilaitosten tulisi räätälöidymmin vastata sekä yritysten että opiskelijoiden tarpeisiin, sanoo Mirja Hannula EK:sta.

Myös opetuksen tasalaatuisuus epäilyttää opettajia

Toisena suurena kysymysmerkkinä kyselyyn vastanneet opettajat pitivät työpaikoilla tapahtuvan opettamisen laatua. Lähes 75 prosenttia opettajista suhtautui epäilevästi alueensa yritysten valmiuteen antaa opiskelijoille laadukasta ohjausta.

Infografiikka

Maalaisjärjelläkin tajuaa, että työpaikat ovat hyvin erilaisia. Jokaisessa työpaikassa ei tehdä kaikkia alan perustehtäviä. Lisäksi työnohjaajan motivaatio ja opetuskyky vaihtelevat.

”Ongelmana on, että osassa työpaikoissa on motivoituneet työntekijät, joilla on paljon varhaiskasvatukseen liittyvää osaamista ja osassa on todella heikkotasoista osaamista. Mitä, jos opiskelija "joutuu" esim. tällaiseen päiväkotiin. Hän ei todellakaan saa tarvittavia tietoja ja taitoja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.” Opettaja

”Työssäoppipaikkojen vastuu kasvaa aivan liikaa, siihen nähden että opettamista varten on alunperin koulutettuja opettajia. Työpaikkojen ohjaajatkaan eivät välttämättä opeta kaikkea oikein ja näyttöjä tehtäessä ongelmia voi tulla.” Opiskelija

Hyvät pärjäävät, huonot tippuvat kyydistä?

Moni opettaja arvioi, että hyvät opiskelijat kyllä pärjäävät myös tulevaisuudessa, mutta heikommat ja varsinkin erityistä tukea tarvitsevat uhkaavat pudota kyydistä.

"Parhaille opiskelijoille annetaan entistä paremmat mahdollisuudet jopa työllistymiseen. Eniten tukea vaativat jäävät heitteille. Maahanmuuttajien kielitaitoa ei yrityksissä paranneta, jos koulun aiemmin antamaa tasoa ei voida korottaa." Opettaja

Joissakin kommenteissa tuotiin esiin myös huoli siitä, että osalla peruskoulusta tulevista opiskelijoista on entistä enemmän puutteita perustaidoissa, kuten lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Onnistumiset kannustavat

Parhaimmillaan työpaikalla annettu koulutus hyödyttää sekä opiskelijaa että työpaikkaa. Kyselyssä tuotiin esiin myös onnistumisia.

”Opiskelu muuttuu parempaan suuntaan, tavallinen koulussakäynti ei ole ikinä ollut minulle hyvä tapa oppia.” Oppilas

”Isona oppilaitoksena meillä on hyvät yhteydet työpaikoille. Valitettavasti tulospaineet ja kiireet joskus haittaavat opiskelijoiden ohjaamista ja opettamista työpaikoilla. Löytyy myös malliesimerkkejä siitä, miten homma hoidetaan loistavasti!” Opettaja

Uudistus astuu voimaan ensi vuoden alussa. Kyseessä ei ole kertarysäys, vaan muutos tapahtuu vähitellen. Vasta aika näyttää, kuinka hyvin kaunis tavoite työssäoppimisen lisäämisestä toteutuu.

”Oikeastaan minulla ei ole mitään hajua miten opiskelu tulee lopulta muuttumaan.” Opiskelija

Yle Uutiset toteutti kyselyn netissä täytettävällä lomakkeella lokakuun alussa. Linkki kyselyyn toimitettiin opettajille Ammatilliset opettajat AO ry:n alueellisten aktiivien kautta sähköpostijakeluna sekä AKOL ry:n sosiaalisessa mediassa. Opiskelijoille suunnattu kysely jaettiin Suomen ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n jäsenkirjeessä. Käsittelemme kyselyn pohjalta tällä viikolla ammatillisen koulutuksen reformiin liittyviä teemoja ja kysymyksiä.