Hyppää sisältöön

Suomesta voi tulla EU:n suurin uraanin tuottaja – Kainuun uraanilla voisi pyörittää muutamaa eurooppalaista ydinvoimalaa

Terrafamen kaivos ja sen tuottama uraani Sotkamossa voivat olla neuvotteluvaltti Euroopan unionille, jos uraaninsaanti kansainvälisesti mutkistuu.

Uraanin talteenottolaitos Terrafamen kaivoksella. Kuva: Pasi PeiponenYle. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Terrafamen aikomus hakea lupaa uraanin talteenottoon tarkoittaa, että Suomesta voi tulla keskeinen uraanin tuottaja koko Euroopan unionissa.

– Uraanin tuotanto olisi symbolista, mutta sillä olisi merkitystä EU:lle turvaamaan omaa uraanin tuotantoa.

Näin sanoo työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yli-insinööri Jorma Aurela, joka vastaa ministeriössä ydinenergia-asioista.

Aivan pienistä määristä ei ole kuitenkaan kyse. Terrafame hakee lupaa 250 tonnin tuotantoon vuodessa, kun Suomen ydinvoimaloiden vuosittainen tarve on 400 tonnia.

Sotkamon kaivoksen uraani ei menisi kuitenkaan suomalaisiin laitoksiin.

– Se lähtee maailman markkinoille jonkin ison toimijan toimesta, jonka kanssa Terrafame tekisi sopimuksen, Aurela sanoo.

Hankkeella on myös paikalliset kriitikkonsa. Vihreiden pitkän linjan kaivosaktiivin, kuusamolaisen Mika Flöjtin mielestä Terrafamen uraanisuunnitelmat vahvistavat kuvaa Suomesta ydinvoiman mallimaana.

– Kansainvälisille ydinvoimalobbaajille se on erittäin tervetullut asia, Flöjt sanoo.

Terrafamen uraanimalmio käytössä jopa 60 vuotta

Terrafamen uraanilähteestä voisi tulla EU:lle strategisesti erittäin tärkeä, arvioi Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia yhtiön tiedotustilaisuudessa tänään keskiviikkona.

– Tietyissä kansainvälisissä tilanteissa tällaisella omalla raaka-ainelähteellä saattaa olla merkitystä esimerkiksi käytäviin neuvotteluihin. Sen tarkemmin en osaa asiaa kuvitella, muotoilee Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Ratian mukaan Terrafamen malmiosta voisi tulla uraanilähde Euroopalle jopa 50–60 vuodeksi.

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Terrafame odottaa parhaillaan Säteilyturvakeskukselta (Stuk) lupaa uraanin talteenoton koetoimintaan. Kokeissa tarvittava laboratorio on jo tuotu paikalle, mutta Terrafame ei anna “turvallisuussyistä” lupaa kuvata sitä. Koetoiminnan on määrä kestää parisen kuukautta.

– Meillä on tarkoitus nimenomaan testata uraanin talteenoton tehokkuutta. Sen lisäksi meitä kiinnostavat erityisesti harvinaiset maametallit. Niitä olisi tarkoitus ottaa talteen, kun uraani on ensin otettu talteen prosessiliuoksesta, kertoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Uraanin talteenotto aiotaan aloittaa vuoden 2019 lopulla.

Uraanin talteenottolaitos Terrafamen kaivoksella. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Kaivoksesta saatu jauhemainen uraanioksidi (nk. yellow cake) ei sellaisenaan kelpaa käytettäväksi ydinvoimaloissa, vaan se täytyy jatkojalostaa muualla.

Ennen kuin valtioneuvosto voi myöntää Terrafamen hakeman luvan uraanin talteenotolle, kysyy TEM lausunnot ministeriöiltä, viranomaisilta, seudun kunnilta ja monilta muilta tahoilta. Myös yhteisöillä ja ja yksityishenkilöillä on mahdollisuus kertoa näkemyksensä hankkeesta lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Ydinenergialain mukaisen luvan lisäksi talteenoton aloittamin vaatii Säteilytyurvakeskuksen hyväksyntää, ulkoministeriön lupaa uraanin myynnille, sekä Euroopan atomienergiayhtiesön Euratomin lupaa uraanin kuljettamiseksi ulkomaille jalostusta varten.

Suomesta EU:n merkittävin uraanin tuottaja?

Jos uraanin tuotanto Terrafamen kaivoksella alkaa, Suomesta ja Terrafamen kaivoksesta Sotkamossa tulisi Euroopan unionin merkittävin uraanin tuottaja, arvioidulla 250 tonnilla uraania vuosittain.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

EU:n alueella ainoastaan Tšekin tasavallassa ja Romaniassa tuotetaan jonkin verran uraania tällä hetkellä.

 – Tšekissä tuotetaan edelleen uraania, vaikka tuotantomäärät ovatkin laskeneet viime vuosina. Vuonna 2016 Tšekissä tuotettiin yhteensä 138 tonnia uraania, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n geologi Esa Pohjolainen.

Pohjolaisen mukaan EU:n alueella ei ole suunnitteilla kovin monia uraanikaivoshankkeita, ainoastaan Grönlannissa, Slovakiassa ja Espanjassa.

– Sivutuotteena talteen otettavan uraanin osalta Terrafame on sikäli pitkällä, että Sotkamon kaivosalueella on lähes valmis uraanin talteenottolaitos, Pohjolainen toteaa.

Vastaavaa uraanin talteenottolaitosta ei ole rakenteilla missään muualla EU:n alueella.

Euratom: Terrafamen uraanin tarve voi muuttua

Uraanin tuotanto missä tahansa EU:n alueella voi lisätä ydinpolttoaineen toimitusvarmuutta, arvioi Euroopan atomienergiayhteisö Euratom Ylelle. Toisaalta tällä hetkellä uraanista on ylitarjontaa, jonka ennustetaan jatkuvan lähivuosina.

– Tilanne voi muuttua Terrafamen toiminta-aikana, jolloin EU:n oman tuotannon merkitys voisi kasvaa, todetaan Euratomin vastauksessa Ylelle. Vastaukset Euratomin puolesta toimitti Euroopan komission energia-asioista vastaava tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen.

Euratom ottaa varovaisen kannan Terrafamesta mahdollisesti saatavan uraanin määrään.

– Terrafamen kaavailema uraanin tuotantomäärä ei tällä hetkellä ole kovin merkittävä EU:n kulutukseen tai maailman kokonaistuotantoon verrattuna, Euratom arvioi.

Terrafamen uraanista edullista ydinpolttoainetta EU:lle

Euratom-sopimuksella hallinnoidaan unionin alueella ydinenenergia-asioita. Euratomilla on oma hankintatoimisto Luxemburgissa.

– Se pyrkii varjelemaan kilpailutoimintaa Euroopan unionin alueella. Ydinvoimalat saisivat kohtuuhintaista uraania tai uraanipolttoainetta. Tämä on yksi osa sitä palapeliä, että olisi omaakin tuotantoa Euroopan unionin alueella, TEM:n Jorma Aurela sanoo.

TEM:n ydinvoimavirkamies, yli-insinööri Jorma Aurela Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Mahdollisen ulkomaille suuntautuvan uraanimyynnin vuoksi asian ympärillä ovat olleet Terrafamen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Stukin lisäksi myös ulkoministeriö.

Talvivaara-kaivosyhtiö suunnitteli myös aikanaan tuovansa muualta pieniä määriä uraania talteenotettavaksi Sotkamon kaivoksella.

Terrafamen uraanintalteenottolaitos on kuitenkin suunniteltu nimenomaan Sotkamon kaivoksen tarpeisiin eikä muualta tuodun uraanisakan käsittelyyn, Euratomista kerrotaan Ylelle.

Terrafamen kaivos. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Myös TEM:n ydinvoimavirkamies Aurela sanoo, ettei valtioneuvosto myöntänyt Talvivaaralle jatkojalostusoikeutta muualta tuodulle uraanille vuonna 2012.

– Voisi vähän ennustaa, että ei myöntäisi tälläkään kertaa, jos hakijayhtiö (Terrafame) tällaista hakisi, Jorma Aurela sanoo.

Suomen sähköstä tehdään 27 prosenttia ydinvoimalla. Jatkossa osuus saattaa nousta yli 40 prosenttiin.

– Suomessa ydinenergian käyttö on laajaa ja se on laajentumassa edelleenkin, varsinkin suhteessa maan kokoon. Tässä meillä olisi ydinenergian käyttöä kaivos- ja rikastustoimintaan. Se olisi todellakin aluevaltaus, Jorma Aurela sanoo.

Vihreiden kaivosaktiivi: Suomi on ydinvoimalobbauksen ihannevaltio

Vihreiden ympäristöryhmän kaivosvastaava, tutkija Mika Flöjtin mielestä Terrafame ei tällä hetkellä kaivosyhtiönä ole valmis uraanin talteenottoon.

Terrafamen pitäisi ydinenergialain mukaan osoittaa, että se pystyy tekemään toiminnan vastuullisesti ympäristön, terveyden ja talouden sekä sosiaalisten seikkojen kannalta.

Mika Flöjt Kuusamon Kitkajoen Käylän Juomasuon uraanikultalouhoksella. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

– Tietenkin se on poliittinen periaatepäätös valtioneuvostossa. Mielestäni Terrafame ei täytä näitä kriteereitä, Flöjt sanoo.

Mika Flöjt on tullut tunnetuksi vihreiden pitkän linjan kaivosaktiivina. Flöjt oli viime keväänä ehdolla myös vihreiden puheenjohtajakisassa.

Flöjt on seurannut Talvivaara–Terrafamen kaivoksen vaiheita pitkään, myös uraaniasiaa.

Terrafamen uraanihanke vie Suomea Euroopan keskeiseksi uraanituottajaksi. Flöjtin mielestä Suomesta on tulossa ydinvoiman supermaa.

– Suomi on kansainvälisen ydinvoimalobbauksen ihannekuva. Suomi rakentaa lisää ydinvoimaa, rakentaa ydinjäteonkaloa ja suunnittelee toista ja aloittaisi myös uraanituotannon, Flöjt sanoo.

Kainuusta uraanimaakunta?

Tuleeko Suomesta ja Kainuusta EU:n uraanimaa ja maakunta, jos Terrafame saa uraanintalteentoton luvan?

Mika Flöjtin mielestä kysymys ei ole ainoastaan Kainuusta.

– Euroopassa on paljon maita, jotka käyttävät ydinvoimaa. Valitettavasti Fennoskandian kilvessä on monia paikkoja, joissa uraania on mahdollista tuottaa sivutuotteena. Talvivaara-Terrafame olisi ensimmäisiä, jossa tätä toteutettaisiin, Flöjt sanoo.

Terrafamen Kaivos. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Ministeriön ydinvoimavirkamies Jorma Aurela näkee tilanteen toisin.

– Uraani nimenomaan matkustaa pois sieltä maakunnasta maailmanmarkkinoille. Tähän asti kaikki se uraanimalmi, jota siellä Sotkamon kaivoksessa on louhittu, on jäänyt sinne kaivospiiriin, Aurela sanoo.