Nordean 6 000 työtehtävän väheneminen jakautuu neljälle vuodelle – Yle seurasi tiedotustilaisuutta

Nordea uskoo konttoriverkoston pienenevän edelleen. Pankkipalveluiden halutaan olevan digitaalisesti saatavilla kaikkialla. Yle seurasi Nordean tiedotustilaisuutta.

Nordea
Nordea
Jarno Kuusinen / AOP

Nordea aikoo karsia vähintään 6 000 työtehtävää, pankkikonserni kertoi torstaina aamulla osavuosikatsauksensa yhteydessä. Lue lisää tästä uutisesta.

Aamupäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa ei tullut täsmällisempää tietoa siitä, kuinka vähennykset kohdistuvat eri maihin ja työtehtäviin. Kuuden tuhannen vähennys jakautuu neljän vuoden aikajaksolle.

Vähennykset alkavat jo tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Ainakin asiakaspalvelutehtävien ennakoidaan vähenevän. Tukitoimintoja keskitetään Puolassa olevaan operaatiokeskukseen.

– Lähivuosina saavutamme mittakaavaetuja, kun keskitämme osaamista yhä enemmän ja luomme tehokkaat ja automaattiset prosessit, kommentoi Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull tiedotteessa aiemmin aamulla.

Yle seurasi: Näin Nordean tiedotustilaisuus eteni

Yhtiön tiedotustilaisuuden alku viivästyi tietoteknisten ongelmien vuoksi noin 15 minuuttia.

Johtaja Topi Manner Nordeasta kuvaili, että kolmannella neljänneksellä tulos kehittyi ennakoidusti ja tasaisesti. Ensi vuonna koko konsernin kulujen ennakoidaan olevan 4,9 miljardin euron tasolla. Ensi vuoden kulut laskevat hieman tästä vuodesta.

Vuonna 2021 kulujen ennakoidaan laskevan 4,8 miljardin euron tasolle.

Mannerin mukaan yhtiön oman pääoman tuotto ja kulu/tuotto-suhde ovat hieman kilpailijoiden vastaavien lukujen alapuolella. Alan toimijat ovat olleet historiallisen suuren murroksen kohteena, johon vaikuttavat asiakkaiden muuttuvat odotukset ja digitalisaatio.

Yhtiö kertoo investoineensa järjestelmien uusimiseen, kuten peruspankkijärjestelmään, ja Nordea aikoo tehdä paljon tekoälyn ja automatiikan lisäämiseksi, mitkä tulevat muuttamaan yritystä. Toiminnasta täytyy saada ketterämpää.

Henkilövaikutukset neljän vuoden aikajaksolla tulevat olemaan 6 000. Näistä 2 000 on ulkopuolisia konsultteja, jotka tekevät töitä tietotekniikkahankkeiden kanssa, Manner kertoi tiedotustilaisuudessa. Hän painotti, että luvut koskevat koko konsernia.

Manner kertoo, että yhtiö on saanut nopeasti jo kymmeniä tuhansia Apple Pay -palvelun käyttäjiä Suomessa.

Kaperi: Tulos Suomessa vakaa

Suomen toimintojen toimitusjohtaja Ari Kaperi kertoi tilaisuudessa Suomea koskevista asioista. Suomen toiminta kolmannen vuosineljänneksen tulos oli vakaa ja talouden nousu näkyi pankin toiminnassa esimerkiksi vilkkaana uusien asuntolainojen myyntinä.

Kaperin mukaan mobiilipalveluiden suosion kasvu oli erittäin nopeaa. Hän totesi, että kaikkien suomalaisten on pidettävä huoli osaamisestaan digitaalisessa maailmassa.

Nordean luottotappiot Suomessa ovat laskeneet ja liiketulos parantunut. Luottojen määrä on pysynyt melko samana, sillä luottoja on myös lyhennetty tasaisesti.

Yhtiön kotipaikan siirto tuli myös vielä esille tilaisuudessa. Nordea kertoo hakeneensa kotipaikkaa, joka sopii kilpailuun isojen kansainvälisten pankkien kanssa. Suomen kuuluminen Euroopan pankkiunioniin oli olennainen syy päätökselle. Kotipaikan muutoksella nähdään olevan positiivinen vaikutus kaikkiin sidosryhmiin, niin asiakkaisiin, henkilöstöön kuin osakkeenomistajiinkin.

Kaperin mukaan Suomen riskit kasvavat teoriassa, mutta riskit voisivat realisoitua Suomelle vain siinä tapauksessa, jos Nordea menisi konkurssiin. Kaperi huomautti, että pankkien kriisinhallinta on erilainen kuin ennen ja vakavaraisuusvaatimukset ovat korkeat, ja viranomaiset vaativat selviytymissuunnitelmia vakavaraisuuden laskemiseen.

Kotipaikkamuutoksella ei ole mainittavia henkilöstövaikutuksia.

Nordea: Asiakastyytyväisyys ei ole riittävällä tasolla

Nordean Manner kertoo, että vuoden aikana asiakaskäyttäytymisessä on nähty merkittäviä muutoksia. Mobiilipankissa on jo enemmän sisäänkirjautumisia kuin nettipankissa. Vuoden aikana on tullut vajaat sata tuhatta aktiivista mobiilipankin käyttäjää lisää. Yhtiön tunnuslukusovelluksella on jo 700 000 käyttäjää.

Kaperi kertoo, ettei yhtiössä olla tyytyväisiä asiakkaiden tyytyväisyyden tasoon. Asiakastyytyväisyyden kasvu on jo hieman näkynyt uusimmissa kyselyissä, mutta on edelleen liian alhainen. Yhtiö haluaa rakentaa entistä enemmän tuotteita, jotka ovat koko ajan saatavissa.

Nordeassa tiedostetaan ikäihmisten ongelmat palveluiden saatavuudessa. Pankki haluaa tehdä niin helposti käytettäviä digipalveluita, että myös ikäihmisten on helppo käyttää niitä kotoa käsin.

Kaperi korostaa muutosohjelman perustuvan siihen, että pankilla on jatkuvasti saatavilla luotettavia pankkipalveluita digitaalisesti. Muutokset vaikuttavat henkilöstömäärään.

Nordea: Henkilöstövähennysten kohdistumista ei voi täsmentää

Kaperi kertoo, että neljän vuoden aikajänteellä tulee luonnollista vaihtumaa ja poistumaa, mutta ei tarkoita että muutös menisi ilman tiettyjen henkilöiden työtehtävien loppumista. Vähennys koskee koko konsernia ja kaikentyyppisiä toimintoja. Tätä tarkemmin vähennyksiä ei voi vielä täsmentää. Vähennysten yhteydessä kaikki vaihtoehdot käydään läpi, yritetään uudelleenkouluttaa ihmisiä.

Kaperi korostaa alan olevan suuressa murroksessa, johon pankkien täytyy reagoida.

Asiakaspalvelutehtävät tulevat vähenemään. Muutos koskee työtehtäviä, ja koulutuksen ja luonnollisen poistuman kautta pyritään hoitamaan vähennyksiä. Väheneviä konsultteja on eniten Tanskassa, mutta myös muissa Pohjoismaissa ja Puolassa.

Maakuntakonttoreista neuvotaan valtakunnallisesti

Konttoriverkoston supistuminen on ollut menossa jo vuosia, ja tämä trendi tulee jatkumaan. Konttoreiden lukumäärä on Kaperin mukaan vähentynyt noin 10 prosenttia vuodessa, ja tämä kehitys voi tulla jatkumaan. Samalla voi tulla kuitenkin pienempiä konttoreita, jotka voivat keskittyä neuvontaan.

Muutos on kuitenkin siirtyminen fyysisestä pankkimaailmasta digitaaliseen, ja henkilökohtainen kontakti on saatavilla mobiilivälineiden kautta. Pankki on siirtymässä toimintamalliin, jossa helsinkiläistä voidaan neuvoa maakuntakeskuksen konttorista käsin, ja tällä tavalla halutaan turvata maakuntakeskusten konttoreiden säilyminen. Jo nyt esimerkiksi Kajaanin konttorin työntekijä voi neuvoa etänä muualla olevaa pankin asiakasta.

Nordean konttoreiden määrä Suomessa on suurin Pohjoismaista.

Tukitoimintoja operaatiokeskukseen Puolan Lodzissa

Kaperi ei vielä täsmentänyt, kuinka paljon toimintoja siirtyy Puolan operaatiokeskukseen. Tukitoimintoja pyritään keskittämään yhteen paikkaan, ja Puolaa pidetään hyvänä paikkana työvoiman saatavuuden ja matalamman kustannustason vuoksi.

Operaatiokeskuksessa tehdään moneen pankkitoimintoon liittyviä tuki- ja taustatoimintoja, esimerkiksi manuaalisia maksuliikennekirjauksia, asiakkaan tunnistamiseen liittyvää työtä ja hoidetaan lainaprosessien dokumentointiin ja arkistointiin liittyviä tehtäviä. Puolan operaatiokeskuksessa on töissä yli 1500 ihmistä Lodzissa.

Tilaisuudessa ei arvoitu, kuinka iso osa henkilöstövähennyksistä on tehtävä irtisanomisin. Konsulttien irtisanomisista kerrottiin, koska se vaikuttaa konsernin kustannuksiin, vaikka nämä eivät olekaan Nordean työntekijöitä. Tilaisuudessa painotettiin, että Nordean henkilöstömäärä on viime vuosina kasvanut.

*Lue myös *

Nordean työntekijöitä edustava ammattiliitto: "Hyvin hämmentävä ja pöyristyttävä uutinen"

Etlan tutkimusjohtaja Nordean vähennyksistä: Jos tehostamista ei tehdä ajoissa, se joudutaan tekemään vielä kipeämmin

_Otsikkoa päivitetty kello 11.21: Nordea tarkoittaa työtehtävien vähenevän, ei suoraan työntekijämäärän. _