Hyppää sisältöön

Opettajilla synkkä näkemys ammatillisen koulutuksen uudistuksesta – “Vahvat voivatkin selvitä, heikot jäävät vaille tarvitsemaansa tukea”

Kaksi kolmesta Yle Uutisten kyselyyn vastanneesta ei täysin usko uudistuksen onnistuvan tavoitteissaan. Opetusministeriön näkemys kentän tunnelmasta on valoisampi.

Lähihoitajaopiskelija harjoittelee lääkkeiden jakamista. Kuva: Mårten Lampén / Yle

"Rahat leikattu, opiskelija ei saa riittävästi opetusta ja ohjausta. Ei sillä, että laitetaan työelämään ilman perustaitojen osaamista, opita ammattia."

Näin kommentoi opettaja ammatillisen koulutuksen uudistusta Yle uutisten kyselyssä.

Digitalisaatio, robotisaatio, teknologinen kehitys – siinä sanoja, joilla työelämän mullistusta kuvataan ja ammattikoulutuksenkin uudistusta perustellaan. Valtiovallan mielestä koulutuksen pitää muuttua niin, että työelämään saadaan tarvittavaa osaamista ja opiskelijoille töitä.

Vuoden vaihtuessa käynnistyy ammatillisen koulutuksen reformi -nimellä kulkeva uudistus. Sen keskiössä on idea opintopolusta, joka suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle. Nykyiset opiskelusuunnitelmat korvaa jokaiselle oppijalle laadittava henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma eli HOKS.

Tavoite on, että ammattiin opittaisiin tulevaisuudessa entistä enemmän työpaikoilla ja vähemmän koulunpenkillä. Tarvittavan ammattiosaamisen voi hankkia miten vain ja tutkintoon tarvittavat taidot osoitetaan näytöissä.

Kaikki eivät ole uudistuksesta innoissaan. Ammattikouluissa on toteutettu valtavat säästöt ja siksikin uudistusta epäillään.

Onko työpaikoilla todella halua ottaa ja ohjata opiskelijoita? Kärsiikö yhteisöllisyys, kun yksilö opiskelussa korostuu? Pärjäävätkö uudessa mallissa ne opiskelijat, joilla on vaikeuksia perustaitojen ja -arjen kanssa? Mistä eväät uudistukselle, kun ammatillisesta koulutuksesta vietiin 190 miljoonaa euroa?

Yle uutiset selvitti lokakuun alussa nettikyselynä ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä ammattikoulutuksen uudistuksesta. Opettajien kyselyyn tuli 1570 vastausta ja opiskelijoiden lähes 600.

Valtaosa ei usko tavoitteiden toteutuvan

Opettajille suunnatun kyselyn vastauksissa näkyy huoli uudistuksen käytännön toteutuksesta. Vain noin joka viides vastaaja uskoi, että uudistuksella voidaan vastata yhteen sen päätavoitteista eli työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Enemmän kuin kaksi kolmesta opettajien kyselyyn vastanneesta arvelee, että käytännön toteutuksessa tulee olemaan ongelmia.

Huolta herättää myös opetuksen ja oppimisen siirtyminen entistä enemmän työpaikoille.

"Työelämä tulee saamaan vastuksikseen entistä enemmän raakileita, osaamattomia työntekijöitä!"

"Olen saanut monelta eri alan yritykseltä viestiä siitä, että ei haluta ottaa nuoria opettelemaan kellonaikoja, peruslaskutoimituksia tai käyttäytymistä kiireiselle työpaikalle."

"Opiskelijat jätetään oman onnensa nojaan. Vahvat voivatkin selvitä, heikot jäävät vaille tarvitsemaansa tukea."

Ammattikoulutuksen kovat säästöt näkyvät opettajien arjessa ja heijastuvat myös vastauksiin.

"Kyse on leikkauksesta, eikä kehittämisestä. Kehittämisessä asiat olisi järjestetty toisin, antamalla resurssia muutoksen suorittamiseen ja aikaa. Nyt viedään rahat, ja oletetaan, että kehittäminen tapahtuu itsestään."

"Jo useamman vuoden ajan tehdyt leikkaukset taloudellisiin resursseihin ammatillisessa koulutuksessa uhkaavat jättää nuoret heitteille. Yksilöllisiä polkuja tehdään nykyiselläänkin paljon. Mistä löytyy rahaa resursseihin, joilla voidaan muuttaa ryhmämuotoinen eteneminen yksilölliseksi? Toivottavasti yksilöllistäminen tulkitaan järkevästi."

Opetusministeriössä huoli ymmärretään

Opetusministeriön ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Mika Tammilehto katselee kyselyn tuloksia ymmärtäväisesti. Hänen näkemyksensä kentän mielipiteestä on kuitenkin valoisampi. Valmisteluun on osallistunut kaikkiaan tuhansia ihmisiä ja esimerkiksi työpajoissa henki oli hyvä ja jopa innostunut.

Tammilehto arvioi, että vastauksissa näkyvät väistämättä tämän vuoden tiukat säästötoimet. Opettajat peilaavat uudistusta nykykäytäntöihin ja -arkeen. Iso tehtävä on hänen mukaansa nimenomaan uudistaa toimintaa.

– Eihän tämä helpoin mahdollinen tilanne ole, kun samaan aikaan resursseja joudutaan merkittävästi leikkaamaan ja sen jälkeen lähdetään uudistamaan toimintaa. Kyllähän se on näkynyt valmistelussa. Mutta yleinen sävy on ollut myönteinen reformille ja sen tavoitteita pidetään yleisesti ottaen hyvinä ja järkevinä, Tammilehto vakuuttaa.

Tukea ja tietoa kentälle tarvitaan

Yle uutisten kyselyn perusteella myös tietoa uudistuksesta kaivataan. Opiskelijoiden kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa uudistuksesta. Opettajien kyselyyn vastanneista näin koki yli puolet.

Kun puhutaan tämän mittaluokan asiasta, on selvää, ettei se hetkessä tapahdu.

Mika Tammilehto, ylijohtaja

Mika Tammilehdon mielestä tämä on tässä vaiheessa ymmärrettävää, mutta tietoa ja tukea pitää ryhtyä jakamaan kiireen vilkkaa.

–  Nyt on ihan oleellisen tärkeätä saada tietoa jo opiskeleville, mutta myös koulutukseen tulevaisuudessa hakeutuville. Tietoa siitä, minkälaista tämä uusi ammatillinen koulutus on. Kyllä tässä ilman muuta on otettu hattu kouraan ja tehdään paljon töitä.

Osa uudistuksista, kuten henkilökohtaisten opintopolkujen laatiminen, alkaa heti vuoden alussa. Jotkut muutokset, kuten rahoituksen uudistus, käynnistyvät siirtymäajan jälkeen.

– Kun puhutaan tämän mittaluokan asiasta, on selvää, ettei se hetkessä tapahdu. Mutta sanotaan, että 3-5 vuoden päästä pitäisi olla ihan nähtävillä, että minkälainen uudistus tämä oli ja kuinka hyvin siinä onnistuttiin.

Yle Uutiset toteutti kyselyn netissä täytettävällä lomakkeella lokakuun alussa. Linkki kyselyyn toimitettiin opettajille Ammatilliset opettajat AO ry:n alueellisten aktiivien kautta sähköpostijakeluna sekä AKOL ry:n sosiaalisessa mediassa. Opiskelijoille suunnattu kysely jaettiin Suomen ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n jäsenkirjeessä. Käsittelemme kyselyn pohjalta tällä viikolla ammatillisen koulutuksen reformiin liittyviä teemoja ja kysymyksiä.

.
.