Luottamushenkilöt jakavat varoituksia virkamiehille, kaupunginjohtaja pohtii poliisitutkintaa - Onko riitaisa Pieksämäki uusi Kittilä?

Kiistat kietoutuvat uuden yläkoulun suunnittelun ympärille. Poliittiset puolueet ovat jakautuneet kahtia, ja kaupunginjohtaja pohtii tutkintapyynnön tekemistä poliisille tai valtiovarainministeriölle.

kuntapolitiikka
Pieksämäen kaupunginvaltuusto.
Pieksämäen kaupunginvaltuusto vuonna 2014.Yle

Etelä-Savossa Pieksämäellä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö on ajautunut kriisiin. Kiistat rikkovat rivejä myös poliittisten puolueiden sisällä. Vuosia jatkunut riitely on edennyt tilanteeseen, jossa kaupunginhallitus on antanut kirjalliset varoitukset kaupunginjohtajalle sekä kolmelle muulle johtavalle virkamiehelle. Kiistat kietoutuvat suunnitteilla olevan yläkoulun ympärille. Päätöksenteko koulusta on ollut vuosien varrella poukkoilevaa.

Tähän mennessä yläkoulu on maksanut noin miljoona euroa, vaikka ensimmäistäkään naulaa ei ole vielä naputettu.

Tarina sai alkunsa vuonna 2014. Silloin arkkitehtitoimisto Lunden Architecture Oy valittiin suunnittelemaan Pieksämäelle uusi yläkoulu.

Tästä alkoi vuosia kestänyt suunnitteluprosessi, jonka aikana Igluksi nimetty suunnitelma on hylätty yhteensä ainakin kaksi kertaa. Kerran se otettiin suunnitteluun takaisin, mutta lopulta kuitenkin hylättiin. Igluun on tähän mennessä palanut rahaa noin 800 000 euroa. Summa voi nousta, sillä arkkitehtitoimistolle maksettavan korvauksen määrä on avoinna. On mahdollista, että korvauksen suuruus ratkotaan käräjillä.

Nyt koulua piirtää uusi arkkitehti, jonka suunnitelmat maksavat noin 120 000 euroa.

Kaupunginhallituksen antamat varoitukset koskevat Iglun suunnitteluvaihetta. Varoitukset on liitetty osaksi vuoden 2015 tilinpäätöstä ja vastuunvapautta. Kiistoja aiheuttavista osista tilinpäätös on vieläkin hyväksymättä ja vastuunvapaus myöntämättä.

Varoitukset toimivallan ylityksistä ja puutteellisesta valvonnasta

Kaupunginhallituksen lokakuussa tekemän päätöksen mukaan kaupunginjohtaja Tapio Turusen kirjallisen varoituksen ensimmäinen syy on alaistensa puutteellinen valvonta yläkoulun suunnittelussa vuoden 2015 aikana.

Lisäksi kaupunginhallituksen mukaan Turunen ja hallintojohtaja Ulla Nykänen eivät olleet hyväksyttäneet arkkitehtitoimiston kanssa solmittua sopimusta kaupunginhallituksella hallintosäännön vaatimalla tavalla.

– Tämä on valhetta. Olen erityistilintarkastuksessakin selvittänyt, että tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään laitonta, Turunen painottaa.

Pieksämäen entisen sivistysjohtajan Kari Koistisen varoitus liittyy Lundenin lähettämän lähes 150 000 euron laskun hyväksymiseen. Entisen kiinteistöpäällikön Reijo Raition varoitus liittyy siihen, että kaupunginhallituksen mukaan Raitio on hyväksynyt hankkeen laajentamisen ilman kaupunginhallituksen ja valtuuston uudelleenkäsittelyä.

Annetut varoitukset herättävät kysymyksiä lain näkökulmasta. Kunta-alan työnantajajärjestön KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö ja lakimies Sari Ojanen sanoo, että lain mukaan viranhaltijalle varoituksen voi antaa ainoastaan työnantaja.

– Varoituksen antaa esimies. Minun käsityksen mukaan kaupunginhallitus ei ole kenenkään muun esimies, kuin tietyllä tavalla kaupunginjohtajan. Näillä muilla johtavilla viranhaltijoilla on oma esimies, Ojanen sanoo.

Poliisi ja valtiovarainministeriö tutkimaan tapausta?

Kaupunginhallitus järjesti lokakuun alussa kuulemistilaisuuden neljälle viranhaltijalle. Kukaan varoituksen saaneista ei Turusen mukaan mennyt kuitenkaan paikan päälle.

– Mikään laki ei velvoita meitä olemaan paikalla. Me toimitettiin kirjallisesti vastine kaupunginhallitukselle, Turunen kertoo.

Varoituksen saaneet viranhaltijat pohtivat nyt tutkintapyynnön tekemistä viranomaisille.

– Poliisi on yksi taho, ja valtiovarainministeriö voi olla toinen tässä tapauksessa. Tämä toiminta on monilta osin laitonta. Esimerkiksi vastuuvapauden myöntäminen on kytketty meille annettaviin varoituksiin. Kaupunginhallitus ei ole virkamiesten esimies, Turunen kertoo.

Kyllä tässä mietitään, kun nyt on tämä Kittilä-tapauskin tapetilla.

Arto Sepponen (kesk.)

Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.) pitää varoituksia laittomina. Hän oli kuitenkin mielipiteineen vähemmistönä äänestyksessä. Kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 antaa varoitukset. Päätös syntyi siis yhden äänen erolla.

– Enemmistö päätti annettujen selvitysten ja kuntalakiasiantuntijoiden lausuntojen jälkeen antaa kirjalliset varoitukset niin kuin tarkastuslautakunta oli esittänyt, Sepponen kertaa.

Sepponen on tietoinen viranhaltijoiden ajatuksista antaa tapaus viranomaisten tietoon.

– Jos he päätyvät siihen, että poliisi tai valtiovarainministeriö lähtee tutkimaan, niin se on sitten sen ajan asia. Kyllä tässä mietitään, kun nyt on tämä Kittilä-tapauskin tapetilla. Siinä mielessä tämänkaltaiset asiat ovat viranomaisilla tiedossa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana en tule asiaan puuttumaan, Sepponen huokaa.

Varoitusten kiistelty tie

Kaupunginhallituksen käsittelyyn varoitukset päätyivät pitkän polun kautta. Kesäkuussa 2016 kaupunginvaltuusto jätti hyväksymättä vuoden 2015 tilinpäätöksen tietyilta osin. Valtuusto halusi suorittaa erityistilintarkastuksen, sillä valtuusto ei hyväksynyt 156 255 euron ylitystä Hiekanpään koulun suunnittelumäärärahassa.

– Tuolta osin tilinpäätös jäi silloin hyväksymättä ja vastuuvapaus myöntämättä, Sepponen kertoo.

Erityistilintarkastuksen suoritti tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta päätti äänin 3-2 esittää, että valtuusto ryhtyy toimenpiteisiin varoitusten antamiseksi neljän viranhaltijan kohdalla. Keväällä 2017 kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle ja palautti sen tarkastuslautakuntaan. Valtuusto totesi, että tarkastuslautakunnan tai kaupunginvaltuuston tehtäviin ei kuulu henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet.

– Siinähän oli niitä lausuntoja, että tarkastuslautakunnalla ei ole oikeutta. Joka asiassahan on kaksi mielipidettä eli me pysyttiin kannassamme, linjaa tarkastuslautakunnassa istuva Mauri Kietäväinen (sd.). Hän oli tarkastuslautakunnan jäsen myös viime valtuustokaudella.

– Minun tulkinnan mukaan tarkastuslautakunta on ylittänyt oman toimivaltansa. Kuntaliiton lakimieskin totesi, että tarkastuslautakunnan toimivaltaan ei kuulu työnjohdollisten toimenpiteiden valmistelu valtuustolle, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sepponen puolestaan lataa.

Kuntalaisten etu ei tunnu painavan tässä menossa.

Tapio Turunen, kaupunginjohtaja

Tarkastuslautakunta linjasi myös, että vuoden 2015 vuositili- ja vastuuvapaus voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun neljän viranhaltijan toimet on selvitetty ja tarpeelliset toimenpiteet suoritettu.

– Tarkastuslautakunta kytki henkilöstöhallinnollisesti rangaistukset tilinpäätöksen vahvistamiseen. Tämä on kuntalain vastaista, Sepponen kertoo.

Asia tuli keväällä valitun uuden kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa 2017. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja se eteni kaupunginhallituksen kokoukseen, jossa varoitukset yhden äänen enemmistöllä päätettiin antaa.

"On epäluottamusta ja riitaa"

Sekä Sepponen että Turunen sanovat, että tilanne on erittäin huono kaupungin päätöksenteon kannalta. Poliittiset puolueet ovat jakautuneet kahtia. Esimerkiksi SDP:n valtuutetut eivät toimi enää samassa valtuustoryhmässä.

– On epäluottamusta ja riitaa. Ryhmät ovat jakaantuneet. Syynä on tämä asia ja moni muu. Puolueiden oma yhtenäisyys ja asioiden eteenpäin vieminen on hankalaa. Se heijastuu koko valtuusto työskentelyyn ja hallitukseen. Yhtenäisyyttä vaativat kehittämistoimenpiteet ovat tällä hetkellä todella hankalia, Sepponen linjaa.

Kaupunginjohtaja Turunen harmittelee päätöksenteon pysähtymistä.

– On kyllä huono tilanne, jos mietitään kaupungin kehittämistä. Kuntalaisten etu ei tunnu painavan tässä menossa. Tämä on hallinnollisesti ja kuntalaisten kannalta huono tilanne. Tuntuu, että tietyillä luottamishenkilöillä on sellainen näkemys, että kaikkea virkamiesten ehdottamaa pitää äänestää vastaan. Viime kuukausina ei ole päästy ollenkaan keskustelemaan siitä, mitä kehittämistä Pieksämäen eteen pitäisi tehdä.

Hiekanpään koulun tarina jatkuu

Luottamusmiesten ja viranhaltijoiden köydenvedon keskellä uusi yläkoulu yrittää nousta Hiekanpään alueelle sitkeästi. Vaikka kaupunginvaltuusto oli jo kertaalleen hylännyt arkkitehtitoimisto Lunden Architecture Oy:n Iglu-suunnitelman, päätti kaupunginhallitus esittää tämän vuoden alussa, että sama arkkitehtitoimisto jatkaisi kuitenkin suunnittelua päivitetyillä suunnitelmilla (siirryt toiseen palveluun) (LS).

Muutama viikko myöhemmin valtuusto päätti kuitenkin toisin. Lundenin suunnitelma hylättiin kokonaan ja suunnitelmat kilpailutusta myöten aloitettiin alusta.

Nyt uutta yläkoulua piirtää kuopiolainen arkkitehtitoimisto Riitta Korhonen. Uuden yläkoulun piirrustukset tulevat julkisiksi marraskuussa. Pieksämäen lehti kertoo, että tämän hetkisten suunnitelmien mukaan yläkoulun on määrä valmistua vuonna 2020 (siirryt toiseen palveluun).

Tähän mennessä uuden yläkoulun suunnittelu on siis maksanut noin miljoonaa euroa. Iglun suunnittelu maksoi kaupungille 800 000 euroa. Nyt uuden arkkitehdin suunnitelma maksaa noin 120 000 euroa.

Lisäksi arkkitehtitoimisto Lunden vaatii korvauksia heidän suunnitelmansa hylkäämisestä. Kaupunginhallitus on esittänyt 80 000 euron summaa. Vuoden 2015 tilinpäätöksen lisäksi myös vuoden 2016 tilinpäätös on auki.

– 800 000 euron kirjaus on vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja tältä osin tilinpäätöksen vahvistaminen on vielä kesken. Nyt odotetaan, että saadaan Lundenin kanssa sovittua mahdolliset korvaukset tai sitten lähdetään käräjöimään niistä korvauksista. Sitten ratkaisu on taas pidemmässä viivassa. Iglu-tapaukseen palataan vielä, Sepponen pohtii.