Kunnanjohtaja Pesonen: Sodankylä ei ota käyttöön kaupunki-nimitystä

Kunnanjohtaja Viljo Pesosen kielteinen esitys perustuu kuntalaisilta kerättyihin mielipiteisiin ja asiasta käytyyn keskusteluun.

Sodankylä
Kunnanjohtaja Viljo Pesonen, Sodankylä.
Esko Puikko / Yle

Sodankyläläisen kunnanvaltuutetun Pekka Heikkisen tekemä valtuustoaloite kaupunki-nimityksen ottamisesta käyttöön etenee kunnanhallituksen käsiteltäväksi ensi viikon tiistaina. Kunnanjohtaja Viljo Pesonen esittää kunnanhallitukselle, että Sodankylä ei ota käyttöön kaupunki-nimitystä.

Pesosen mukaan hänen esityksensä perustuu vahvasti aloitteen valmistelun aikana kerättyyn kuntalaismielipiteeseen ja siitä käytyyn osallistavaan keskusteluun.

Osallistuva Sodankylä -hankkeessa kuntalaisten ideoimia osallistumistapoja otettiin käyttöön valtuustoaloitteen valmistelussa. Valmistelu oli kolmivaiheinen: Ensin tiedotettiin kuntalaisille asiasta sähköisessä ja perinteisessä mediassa. Lokakuussa järjestettiin avoin ja vuorovaikutuksellinen yleisötilaisuus eli "kuntalaisraati".

Lopuksi kuntalaisille annettiin mahdollisuus kertoa mielipiteensä aloitteesta "Happy Or Not"-hymiölaitteilla Sodankylän taajaman päivittäistavarakaupoissa. Samaan kyselyyn on ollut mahdollista vastata myös Sodankylän kotisivuilla ja kirjasto-autossa.

Yhdeksän päivän jälkeen mielipiteitä on annettu 4 508 kappaletta. 72,5 % mielipiteistä on kaupunkinimityksen käyttöönottoa vastaan ja 27,5 % aloitteen puolesta. Mielipidemittaus on käynnissä sunnuntaihin 29.10. asti, ja lopulliset tulokset tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen 31.10.

Kuntalain mukaan kunnan nimen muuttamisesta päättää valtuusto. Kunnanhallitus tekee tiistain kokouksessaan esityksen, ja valtuuston on tarkoitus päättää asiasta kokouksessaan marraskuussa.