EK:n barometri: Suhdannenousu jatkuu, kaupan ja rakentamisen aloilla rekrytointivaikeuksia

Suhdannenäkymiä kuvaavat luvut nousivat varsinkin teollisuudessa ja palvelualoilla.

suhdannevaihtelut
Kerrostalo rakenteilla Kuopion keskustassa.
Toni Pitkänen / Yle

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat parantuneet kesän ja syksyn aikana.

Tämänhetkistä tilannetta kuvataan teollisuudessa ja rakentamisessa yleisesti keskimääräistä vahvemmaksi, ja myös palvelualoilla tilanne on kirkastunut vähän yli tavanomaiseksi.

Suomalaisyritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat pysyneet valtaosin myönteisinä. Suhdannenousun arvioidaan jatkuvan vuoden lopulla ja ensi vuoden alkupuolella.

Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku vahvistui varsinkin teollisuudessa lukemaan +18 (heinäkuussa +10). Rakentamisen näkymät laskivat saldolukuun -2 (heinäkuussa +18), kun taas palvelualoilla ne kohosivat +20 pisteeseen (heinäkuussa +16).

Suhdannebarometrin mukaan teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi tuntuvasti. Tilauskanta on teollisuudessa hieman keskimääräistä vahvempi, rakentamisessa lähellä tavanomaista. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt melko korkeana.

Henkilöstöä maltillisesti lisää

Työvoiman määrä on vastaajien mukaan kasvanut jonkin verran erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Loppuvuodelle ennustetaan maltillista lisäystä henkilöstömääriin. Kannattavuuden ennustetaan paranevan jonkin verran edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

EK:n barometriin vastanneiden mukaan rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet, ja ne olivat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan este. Koko elinkeinoelämän vastaajista 23 prosenttia kärsi rekrytointiongelmista. Kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet koettiin selvästi pienemmiksi esteiksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. EK:n lokakuussa tekemään tiedusteluun vastasi 1 270 yritystä. Ne työllistävät Suomessa runsaat 260 000 henkilöä.

*Lue myös *

Kansantalouden tuotanto kasvaa yhä – elokuun luvut vähän heinäkuuta vaisummat

Rakennusteollisuus: Asuntorakentamisen buumi ei hellitä – viimeksi yhtä kovia lukuja oli 1990-luvun alussa

Kuluttajat luottavat talouteen kuin vuoreen – Rakennusyrityksiä lukuun ottamatta myös yritysten näkymät valoisat