Oletko arvonimen arvoinen? Rötöstely tai sakotkin voivat viedä mahdollisuuden

Arvonimen hakeminen on monimutkainen prosessi, joka myös takaa niiden harvinaisuuden. Saajalta vaaditaan kuitenkin merkittäviä ansioita.

arvonimet
Arvonimiä
Kaikissa arvonimissä on tietyt kriteerit. Niitä voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta.Niko Mannonen / Yle

Oletko yli 50-vuotias, nuhteeton, pitkän uran tehnyt Suomen kansalainen? Siinä tapauksessa sinun on mahdollista saada arvonimi. Arvonimeä voi esittää toiselle henkilölle lähes kuka tahansa.

– Kenelle vaan voidaan esittää arvonimeä, mutta itselleen arvonimeä ei tietenkään voi esittää. Jos yksityishenkilöt esittävät arvonimeä, niin heitä on oltava useampia. Myöskään vain perheenjäsenet eivät voi olla ainoita esittäjiä, kertoo arvonimilautakunnan sihteeri Annikka Salminen.

Arvonimeä esitetään yleensä Suomen kansalaiselle. Valtioneuvoston kanslian ohjeessa todetaan, että arvonimiä koskevassa lainsäädännössä ei ole ikärajoituksia, mutta arvonimiä on kuitenkin myönnetty vain 50 vuotta täyttäneille.

– Ikäraja on sitä varten, että työuran kaikki saavutukset tulisivat huomioitua. Ihmiselle voidaan myöntää vain yksi arvonimi, eli jos hakee alemman arvonimen ja myöhemmin hakee korkeampaa arvonimeä, sitä ei myönnetä. En muista, että minun aikanani olisi myönnetty arvonimeä alle 50-vuotiaalle.

Minulla on suunnitelmana, että laitan kirjeen ihan piruuttani seinälle, jotta kaikki luonani käyvät näkevät sen.

Vesa Kaikkonen

Salmisen mukaan arvonimiä haetaan yleensä siinä vaiheessa, kun ihminen on jäämässä eläkkeelle. Arvonimen hakuprosessin laittaa liikkeelle yleensä kunta tai yhdistys.

Arvonimihakemus saapuu valtioneuvoston kansliaan ja esittelijä Annikka Salmisen tekee hakemuksesta esityksen arvonimilautakunnalle. Arvonimen hakija toimittaa henkilöstä täydellisen ansioluettelon, mistä ilmenevät koulutus, työkokemukset, huomionosoitukset ja luottamustoimet.

– Siinä on koko elämä puntarissa.

Arvonimen saaminen voi tyssätä rötöksiin

Arvonimeä hakevan henkilön täytyy olla nuhteeton ja hyvämaineinen. Henkilö joutuu myös antamaan suostumuksensa siihen, että hänestä saadaan kysyä tietoja viranomaisilta. Arvonimiesityksistä tehdään lausuntopyynnöt poliisille, verohallinnolle, oikeusrekisterikeskukselle ja vastaavalle aluehallintovirastolle sekä muille viranomaisille arvonimestä riippuen.

Esimerkiksi lentokapteenin arvonimen hakemisen yhteydessä tietoja pyydetään myös liikenteenturvallisuusvirastolta.

– Nämä lausunnot tutkitaan arvonimilautakunnassa ja se tekee ehdotuksen arvonimestä presidentille. Arvonimilautakunnan esitys ei sido presidentin päätöstä, arvonimilautakunnan sihteeri Annikka Salminen sanoo.

Verohallinto katsoo, että onko verot maksettu säännöllisesti ja ajallaan. Maksamattomat verot, verorikokset ja muut rötökset näkyvät poliisilausunnosta.

– Esimerkiksi konkurssi ei ole hakemuksen hylkäämisen syy, jos siinä ei ole tapahtunut rikosta. Siinähän voi olla vaan käteisvarat loppuneet ja yritys menee nurin.

Kuvassa keskipohjalaisia vaakunoita ja keskellä Kaustisen vaakunta
Esityksen arvonimestä tekee yleensä kunta tai yhdistys. Urasta kunnallisvaltuustossa voidaan myöntää esimerkiksi kunnallisneuvoksen arvonimi.Juha Kemppainen / Yle

Yksittäiset sakot eivät ole este arvonimelle, mutta toistuvat sakot voivat osoittaa piittaamattomuutta lakia kohtaan.

– Arvonimihän voidaan peruuttaa samoilla perusteilla, kun se on myönnettykin, mikäli arvonimen saanut jää kiinni rikollisesta toiminnasta ja tuomitaan yli vuoden vankeusrangaistukseen.

Hiljattain keskustelua on herättänyt lahtelaisen teollisuusneuvoksen saama syyte törkeästä veropetoksesta. Törkeästä veropetoksesta tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Siinä on koko elämä puntarissa oikeastaan.

Annikka Salminen

Annikka Salmisen arvion mukaan arvonimihakemuksista hylätään noin yksi neljäsosa. Vuonna 2016 oli 86 arvonimiesitystä, joista presidentti hyväksyi 66 kappaletta. Tänä vuonna Salminen arvioi esityksiä tulevan 350 kappaletta ja noin 300 arvonimeä myönnetään.

– Riittämättömät ansiot ovat yleisin syy hylkäämiseen.

Arvonimilautakunta koostuu seitsemästä jäsenestä, jotka valitaan kuuden vuoden kaudeksi. Lautakunnan jäsenistä vain puolet vaihtuvat määrävälein. Jäseneksi ei pääse hepposin perustein.

– Lautakunnassa pyritään takaamaan kansalaisten tasapuolinen kohtelu. Kaikille aloille pyritään saamaan erikoisasiantuntija.

Tarkat, mutta tulkinnanvaraiset määritelmät

Kaikissa arvonimissä on tietyt kriteerit. Niitä voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta.

Tarkkoja kriteerejä arvonimistä ei kuitenkaan julkaista internetissä, koska niiden myöntäminen perustuu kokonaisarvioon henkilöstä.

– Näitä kriteereitä ei pysty niin tarkasti edes kirjoittamaan, koska ihmisillä on niin paljon erilaista kokemusta, jonka pohjalta arvonimiä myönnetään. Niitä on vaikea saada paperille, Annikka Salminen kertoo.

Arvonimillä on hierarkia ja niitä on 16 eri ryhmässä. Mitä korkeammassa luokassa arvonimi on, sitä suurempi vero arvonimestä maksetaan. Vero on erisuuruinen yksityisissä ja julkisissa palvelussuhteissa. Nämä perustuvat lakiin.

– Kalliimmasta verosta näkee, että arvonimien vaatimukset vaan kasvavat.

Arvonimilautakunta saattaa ehdottaa toista arvonimeä. Hakeva taho päättää, jatketaanko hakua samalla vai uudella arvonimellä.

– Niin voisi olettaa, että arvonimiesitys menee helpommin läpi kun kuuntelee lautakuntaa. Lautakunnan esitys on kuitenkin se, mikä parhaiten sopisi henkilölle.

Eräissä arvonimissä on käytössä viitteelliset liikevaihtorajat:

Arvonimi

Liikevaihtoraja euroa / vuosi

Teollisuusneuvos

50 miljoonaa euroa

Kauppaneuvos

50 miljoonaa euroa

Energianeuvos

50 miljoonaa euroa

Talousneuvos

10 miljoonaa euroa

Yrittäjäneuvos

ei liikevaihtorajaa, mutta
muissa määritelmissä vastaa kauppa- ja teollisuusneuvosta

Annikka Salminen korostaa, että arvonimilautakunnassa katsotaan hakijan kokonaiskuvaa.

– Työuran pituutta ei esimerkiksi mitata vuosissa. Arvonimeen vaikuttaa moni muukin asia kuin tämänhetkinen työpaikka. Professoreilla on esimerkiksi paljon julkaisutoimintaa ja jossain toisessa arvonimessä tätä toimintaa ei ole juuri ollenkaan. Kunnallisneuvoksen arvonimessä taas on oltava kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa työskennellyt yli 20 vuotta ja lisäksi toiminut 10 vuotta puheenjohtajana.

Esimerkiksi arvonimet ministeri, rehtori ja laamanni ovat tuttuja myös ammattinimikkeinä. Arvonimi ja ammattinimike ovat kuitenkin eri asioita.

Suomi 100 -juhlavuosi näkyy arvonimissä

Arvonimilautakunnan sihteeri Annikka Salmisen mukaan tänä vuonna arvonimiä on esitetty runsaasti enemmän kuin aikaisemmin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Lisäksi on ollut korkeampiarvoisia arvonimiesityksiä.

Tavallisesti arvonimilautakunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, mutta kuluvana vuonna järjestetään kolmaskin esittely.

– Tänä vuonna tulee reilu 350 esitystä ja arvion mukaan niitä tulee tänä vuonna myönnettäväksi 300.

Määrällisesti eniten myönnetty arvonimi on Salmisen mukaan talousneuvos, 1810 kappaletta vuodesta 1931 alkaen. Korkeinta arvonimeä, vuorineuvosta, on juhlittu tasan 300 kertaa kesäkuuhun mennessä. Vuorineuvoksen arvonimeä on myönnetty vuodesta 1918 alkaen.

– Tämä arvonimi on teollisuuden ja talouselämän johtajille. Arvonimen saajan täytyy olla poikkeuksellisen hyvin menestynyt omalla työnsarallaan yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä.

Suomen lippuja liehuu saloissa.
Tasavallan presidentin allekirjoittama avoin kirje arvonimestä luovutetaan arvonimen esittäjän vapaasti järjestämässä tilaisuudessa.Yle

Korkeimmassa luokassa on myös valtioneuvoksen arvonimi, joka myönnetään valtionjohdollisista ansioista.

– Niitä on myönnetty kahdeksan kappaletta. Viimeisin nimetty on vuonna 2004 Riitta Uosukainen, entinen eduskunnan puhemies.

Syyskuun alussa astui voimaan uusi arvonimiä koskeva asetusmuutos, jolla arvonimivalikoimaan lisättiin taideneuvos ja korkeakouluneuvos.

– Uusia arvonimiä täydennetään harvoin, se vaatii aina asetuksen muutoksen. Tämän takia uudet arvonimet ovat käytössä hyvin harvinaisia.

Arvonimien arvokkuus on säilynyt

Vaikka kuka tahansa voi ehdottaa arvonimeä vaikkapa kaverilleen, Annikka Salmisen uralle arvonimilautakunnassa ei ole osunut montaa huvin vuoksi kokeilevaa hakijaa.

– Ehkä yksi tai kaksi hakemusta on tullut edellisen viiden vuoden aikana. Ei tällaisia yleensä tule, Salminen naurahtaa.

Arvonimeä voi hakea nykyisin sähköisesti. Yön tunteina on helppo lähettää arvonimihakemus hetken mielijohteesta.

Jokainen arvonimilautakuntaan tullut hakemus kuitenkin käsitellään. Kun tällainen hakemus tulee, arvonimilautakunnasta otetaan yhteyttä ja kysytään lisätietoja.

– Kysymme, että oletteko tosissanne hakemassa tätä arvonimeä, ja jos haette, niin me pyydämme lisäselvityksiä. Saatetaan myös pyytää täsmennyksiä arvonimeen, koska esimerkiksi se voi olla ihan mitä sattuu.

Kun valtioneuvoston kansliasta otetaan yhteyttä, eikä arvonimeä haetakaan, prosessista tehdään virallinen lopettamispäätös. Se on osa arvonimilautakunnan viranomaistoimintaa.

– Onhan hakemuksissa eroja jos esimerkiksi vanhempi yksityishenkilö ja lakitoimisto lähettävät arvonimihakemuksen. Pienimpäänkin hakemukseen pyydetään lisäselvityksiä ja hakemusesittely tehdään aina tarvittavilla tiedoilla. Hakemuksia ei hylätä siksi, että ne olisivat puutteellisia.

Salmisen mukaan arvonimi on edelleen arvostettu asia Suomessa.

– Oikein kiva juttu, että niitä haetaan ja presidentti myöntää. Kunniamerkkejä myönnetään hyvin paljon enemmän arvonimiin verrattuna.

Arvonimien myöntämisessä on viiden vuoden karenssiaika kunniamerkin ja arvonimen myöntämisen jälkeen, ettei kunnianosoitukset menetä merkitystään.

– Ei näitä arvonimiä ihan liukuhihnalta saa, että niitä olisi vino pino jollakin henkilöllä. Nämä eivät ole mitään syntymäpäivälahjoja.

Titteli ei ole arvonimessä tärkeintä

Kunnallisneuvoksen arvonimi myönnettiin tämän vuoden kesäkuussa kajaanilaiselle kaupunginvaltuutetulle Vesa Kaikkoselle 16. päivä kesäkuuta. Arvonimeä esittivät Osuuskauppa Maakunta, Loiste Oy ja Kajaanin kaupunki. Arvonimi luovutettiin Kaikkosen mukaan vaatimattomassa tilaisuudessa.

– Johtajien kanssa juotiin siinä kahvit, Kaikkonen kertoo.

Kaikkonen arvelee arvonimen tulleen pitkästä kunnallispoliittisesta urasta johtotehtävissä. Hän on toiminut Kajaanin kaupungin eri luottamustoimissa yli 30 vuotta (siirryt toiseen palveluun) (Kajaanin kaupunki).

– Kyllähän monet valtuutetut, ja eri puolueista vielä kaiken lisäksi, puhuivat minulle arvonimen hakemisesta. Minä sanoin, ettei tämä ole minun tehtäväni hakea sitä, vaan se on teidän muiden tehtävä.

Vesa Kaikkonen
Tuore kunnallisneuvos Vesa Kaikkonen on hyvin kiitollinen saamastaan kunnianosoituksesta.Kimmo Hiltunen / Yle

Kaikkonen ottaa arvonimen yhteisön osoittamana arvostuksena tehdystä pitkästä työstä kunnallispolitiikassa.

– Kovasti kyllä arvostan sitä. Sosiaalisen medianpalstoilta löytyi toisenlaista näkökulmaa, että miksi tällaisia arvonimiä tuollaiselle pöljälle annetaan. Meillä on niin erilaisia käsityksiä tästä maailmasta.

Kaikkosen mielestä ihmiset saavat arvostella.

– Tällainen arviointi kuuluu jokaisen henkilökohtaiseen ajatteluun. Koska olemme vapaassa Suomessa, jokainen myöskin saa kirjoittaa pöljyyksiä.

Kunnianosoituksena arvonimi on hänelle tärkeä, mutta tittelinä Kaikkonen ei arvonimeä halua käyttää.

– Minusta tuntuisi aika kummalliselta, jos sanottaisiin "hyvää päivää, kunnallisneuvos". En pidä tittelin käyttöä normaalissa arkielämässä loukkaavana, mutta en hyvänäkään.

Nämä eivät ole mitään syntymäpäivälahjoja.

Annikka Salminen

Huumorintajuiset kaverit saattavat puhutella Kaikkosta joskus kunnallisneuvoksena.

– En ole koskaan orientoitunut arvonimien tai mitalien perään. Tietysti kannan niitä, koska ne ovat osoitus siitä, että olen tehnyt arvokasta yhteisön arvostamaa työtä.

Tasavallan presidentin allekirjoittama kirje on Kaikkosella hyvässä tallessa.

– Se on minulla kotona hienossa kansiossa. Minulla on suunnitelmana, että laitan kirjeen ihan piruuttani seinälle, jotta kaikki luonani käyvät näkevät sen. En ole vielä toteuttanut ajatusta, mutta jossain vaiheessa kyllä. Katsotaan nyt, Kaikkonen naurahtaa.