Konsultin tuore arvio: Kansi ja Areena -hanke tuo ennakoitua vähemmän pysyviä työpaikkoja Tampereelle

Rakentamisaikaisten työpaikkojen määrän ja verotulojen sen sijaan arvioidaan kasvavan.

Tapahtumahallit ja -areenat
Havainnekuva Tampereen Kannesta ja Areenasta
Studio Daniel Libeskind

Tampereen keskustaan suunnitellun Kannen ja Areenan tuomien työpaikkojen määrä on laskenut roimasti aiemmasta arviosta.

Deloitte Consulting Oy:n tuoreen arvion mukaan valmiin kannen potentiaalinen työllistämisvaikutus Tampereen alueella on noin 1 536 työpaikkaa, kun se edellisessä laskelmassa oli 2 363. Osa työpaikoista voi myös siirtyä muualta.

Päivitetyn analyysin perusteella rakentamisaikaisten työpaikkojen määrä sen sijaan on kasvanut. Vuosina 2017 - 2025 hanke luo kokonaisvaikutuksena Tampereelle keskimäärin 1 169 työpaikkaa vuosittain, kun vuonna 2015 arvio oli 1 129.

Arvion mukaan valtion saisi verotuloja rakentamisaikana 131 miljoonaa euroa eli yli 30 miljoonaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

Hankkeen kokonaisinvestointi on nyt noin 630 miljoonaa eli noin 145 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2015.

Työpaikkamäärä sulanut

Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan miljoonatukea perusteltiin aikanaan yli 3 500 uudella työpaikalla. Määrä perustui kaupungin tilaamaan konsulttiselvitykseen. Myös monitoimiareenalle tukipäätöksen varmistanut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toisti väitteen.

Uusi selvitys on tehty tämän syksyn aikana. Tarkoituksena oli saada vaikutusanalyysi vastaamaan hankkeen muuttuneita suunnitelmia.

Tampereen kansi ja areena -hankkeessa oli alun perin tarkoitus rakentaa ratapihan päälle jäähalli sekä useita asuin- ja liikerakennuksia. Käytännössä konsulttiarvio uusista työpaikoista pohjautui pääasiallisesti rakennettavan toimistotilan määrään eli siihen, kuinka paljon toimistotiloihin mahtuu työntekijöitä.

Vuonna 2016 myönnetyillä asemakaavapoikkeamilla kuitenkin lisättiin asumisen määrää Kannelle. Aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna toimitiloja on muutettu asuinrakennuksiksi sekä areenan ja hotellin kokoa on kasvatettu.

Havainnekuva Tampereen Kannesta ja Areenasta
Studio Daniel Libeskind

Enää investointipäätös puuttuu

Tampereen Kannen ja Areenan rakentaminen käynnistyy ns. eteläkannen osalta investointipäätöksen syntymisen jälkeen, kertoo hankejohtaja Tero Tenhunen.

– Eteläkannen rakentamisen valmistelevia töitä ratapihalla on aloitettu, jotta valmius varsinaisen rakentamisen aloittamiseen on syksyn aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa Sorin sillan eteläpuolelle rakennetaan yhteensä lähes 80 000 kerrosneliömetriä. Sillan eteläpuolella merkittävin rakennus on noin 13 000 katsojan monitoimiareena, joka valmistuu syksyllä 2021.