Uuzi tutkimus: Čuassu liikundua nedälis – nimittustu depressiedu

Äijät vältettih depressien jo vähäzengi liikundan vuoh.

Yle Uudizet karjalakse
Mies ja nainen hölkkäävät kadulla.
Tiina Jutila / Yle

Uvven tutkimuksen mugah hos liikkunet vähängi, ga segi jo pienendäy riskua voimattuo depressieh. Tutkimukses tiijustettih, gu 1–2 čuassuu likundua nedälis täydyy täh dieloh.

Norveegielazeh ainehistoh pohjavui tutkimus da sen tulokset ollah ylen mieldykiinnittäjät, sendäh gu aijemba on tietty vai se, gu liikundu avvuttau depressies piäzemizes. Yhtelläh silloi ei olluh vie mostu tieduo, kudaman mugah depressien voibi estiägi liikundan vuoh.

Tutkimus pohjavuu 38 000 aiguhizen yksitostu vuottu kestänyöh kačondah.

Tutkimuksen aigua tiijustettih, gu risku voimattuo depressieh kačondan aigua oli 44 procentua suurembi niilöil ozanottajil, ket ei suvaittu liikundua. Moizeh tulokseh piästih verrates niilöih, kel liikundua oli 1–2 čuassuu nedälis. Tuloksih ei vaikutannuh se, mittuine liikundu ozanottajil oli. Liikundu ei vaikutannuh ahtistuneižusvijan tovennägövyöh.

Tulokset pidäy vie lujendua

Tuloksien lujendamizeh pidäy vie varmistustu. Sit vaste voibi paista liikundan suures roulis depressien estämizes. Suadaneh varmistus, ga sit jo pienigi ližä fiiziellisty aktiivižuttu voibi avvuttua depressien estämizes.

Nygöi jullatun tutkimuksen mugah joga kaheksas depressien merki olis voinnuh jiäjä kehittymättäh, gu vai rahvas suvaittas liikundua enämbäl. Yksi čuassu liikundua nedälis jo avvuttas täs dielos, nenga sanotah tutkijat.

Tutkimus jullattih American Journal of Psychiatry (siirryt toiseen palveluun) -lehtes.

Eloksen aigua depressieh voimattuu läs joga seiččemes ristikanzu. Puaksuh depressii zavodih mintah negatiivizen eloksen muutoksen, ezimerkikse eron libo mingi muun menetyksen jälgeh. Läs puolis tapahtuksis depressii tulou uvvessah.

Luve sežo

Uusi tutkimus: Jo tunti liikuntaa viikossa voi pitää masennuksen loitolla