Koulusta löytyi sädesientä ja mikrobikasvustoa Sodankylässä – Aleksanteri Kenan koulun käyttäjiä muualle jo vuoden loppuun mennessä

Koululaisten huoltajille kerrottiin tilanteesta tiedotustilaisuudessa tiistai-iltana.

sisäilmaongelmat
Aleksanteri Kenan koulu
Aleksanteri Kenan kouluSodankylän kunta

Sodankylässä Aleksanteri Kenan koulusta on löytynyt kuntotutkimuksessa ennalta arvaamattomia vaurioita. Useammasta koulukeskuksen rakennuksesta on löytynyt mikrobikasvustoa ja sädesientä. Laajimmat vauriot ovat rakennuksessa, jossa toimivat musiikkiopisto ja Revontuliopisto.

Aleksanteri Kenan koulu on toinen Sodankylän keskustan peruskouluista. Koulu on menossa peruskorjaukseen, minkä vuoksi siellä on tehty laaja kuntotutkimus. Siinä paljastui, että koulussa on suurempia ongelmia, kuin mitä osattiin odottaa. Niiden vuoksi osa rakennuksen käyttäjistä siirtyy jo vuoden loppuun mennessä muualle.

Myös niissä tiloissa, joissa kuntotutkimuksen mukaan toiminta voi jatkua, aiotaan tehdä lisätutkimuksia käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Kunta tiedotti tiistaina, että terveystarkastaja on käynyt läpi kuntotutkimuksen tulokset ja tehnyt suositukset eri rakennusten käytöstä ja tarvittavista korjauksista yhteistyössä kunnan virkamiesten kanssa. Suunnitelman mukaan:

A-talossa ei ole välitöntä tarvetta käyttörajoituksille, mutta rakennuksessa tehdään lisätutkimuksia. Kysymyksiä herättävät rakenteiden ilmavuodot ja kellaritilan mikrobivaurioituneet seinärakenteet. Rakennuksessa aloitetaan mahdollisimman nopeasti kellarin alipaineistaminen ja rakenteiden tiivistämistoimenpiteet. Vuoden loppuun mennessä tehdään suunnitelmat tarvittavista lisätoimenpiteistä.

B-taloa ei suositella käytettäväksi opetustiloina. Rakennuksen seinä- ja alapohjarakenteissa on havaittu mikrobikasvustoa useissa näytteissä sekä yhdessä näytteessä voc-yhdisteitä. Kuntotutkimuksessa on korkeita rakennekosteusarvoja useassa mittapisteessä. Tilojen tyhjentäminen ja mahdollinen osittainen jatkokäyttö suunnitellaan vuoden loppuun mennessä. Alustavasti on suunniteltu, että rakennuksessa sijaitsevat opetusluokat siirtyvät Kitisenrannan väistötiloihin, jotka on remontoitu viime vuonna päiväkodin tarpeisiin. Hammashoitolan osalta tehdään vielä lisäselvityksiä ja päätös mahdollisiin väistötiloihin siirtymisestä tehdään vuoden loppuun mennessä.

C-talossa ei ole todettu kosteusvaurioita. Wc-tiloissa on paikallinen mikrobivaurio, jonka laajuus selvitetään ja korjataan. Havaitut vauriot eivät aiheuta käyttörajoituksia.

D-talo pitää poistaa käytöstä mahdollisimman pian. Rakennuksesta löytyi erittäin laajat mikrobi- ja sädesienikasvustot, sekä muitakin terveyttä vaarantavia tekijöitä. Rakennuksessa toimiville Musiikkiopistolle ja Revontuliopistolle on tiedotettu tutkimuksen tuloksista ja uusien tilojen etsintä on aloitettu.

E-talossa havaittiin kaksi paikallista mikrobivauriota. Kellarin musiikkiluokassa löydettiin seinärakenteen mikrobivaurio. Lisäksi pääaulassa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurio. Lisäksi muovimatto on vaurioitunut. Vaurioiden laajuutta sekä aiheuttajaa selvitetään ja korjataan. Tällä hetkellä rakennuksen käyttöä ei tarvitse rajoittaa muutoin, kuin vaurioituneiden tilojen osalta.

Lisäksi kaikkiin rakennuksiin tehdään tiivistämiskorjauksia, ilmanvaihdon säätöjä ja kellaritiloihin erillinen koneellinen alipaineistus.

– Melkoista remonttia ne vaativat, sivistystoimenjohtaja Risto Varis sanoo. Hänen mukaansa muutto B-rakennuksesta väistötiloihin on alkamassa.

Kunta on tehnyt Aleksanteri Kenan koulussa erilaisia sisäilmamittauksia ja kunnossapitokorjauksia vuodesta 2011 lähtien. Viimeisimmät tutkimukset tehtiin tämän vuoden keväällä 2017, eikä niissä kunnan mukaan noussut esille mitään hälyttäviä tuloksia. Nyt esille tulleiden ongelmien laajuus selvisi vasta peruskorjaukseen liittyvässä kuntotutkimuksessa, jossa tutkittiin tarkemmin tilojen rakenteita, kunta kertoo tiedotteessaan.

Aleksanteri Kenan koulukeskuksen kaksi vanhinta rakennusta ovat lähes 60-vuotiaita. Muut kolme ovat noin 10 vuotta nuorempia. Tällä hetkellä koulussa on 414 oppilasta. Heillä on 48 opettajaa ja 15 kouluavustajaa.