Hyppää sisältöön

Väitös: Puolet suomalaisista näkee painajaisen kuukaudessa – naiset näkevät niitä miehiä useammin

Talvella painajaisia nähdään tavallista enemmän.

Kuva: Yle

Tutkija Nils Sandman selvitti väitöskirjassaan painajaisten yleisyyttä, riskitekijöitä ja seurauksia suomalaisilla aikuisilla.

Painajaiset ovat voimakkaita epämiellyttäviä tunteita sisältäviä unia. Ne voivat olla niin pelottavia, että ne jopa herättävät nukkujan.

Painajaisia usein näkevillä on enemmän masennusoireita sekä unettomuutta.

Nils Sundman

Sandmanin mukaan suomalaisista aikuisista noin puolet näkee ainakin yhden painajaisen kuukaudessa. Usein painajaisia näkee 35 prosenttia suomalaisista. Painajaiset ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä, ja niiden määrä lisääntyy iän karttuessa.

Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä, jotka näkevät paljon painajaisia. Heille painajaiset saattavat muodostua suureksi ongelmaksi.

Satunnaiset painajaiset eivät haittaa

Satunnaiset painajaiset eivät yleensä aiheuta suurta harmia, mutta jatkuvat painajaiset liittyvät moniin ongelmiin.

– Painajaisia usein näkevillä on enemmän masennusoireita sekä unettomuutta. He kokevat elämänlaatunsa huonommaksi kuin vähemmän painajaisia näkevät, Sandman kertoo.

Kaamosmasentuneet näkevät painajaisia

Psykologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan Nils Sandman havaitsi painajaisten liittyvän myös kaamosoireiluun. Ihmiset, jotka kokivat itsensä väsyneeksi ja alakuloiseksi talvella, näkivät myös runsaasti painajaisia.

Vaikka riski itsemurhaan oli kasvanut, hyvin harvat usein painajaisia näkevistä tekivät itsemurhan.

Nils Sundman

– Paljon painajaisia näkevillä ihmisillä on lisäksi hieman suurempi itsemurhariski kuin ihmisillä, jotka eivät näe painajaisia. Vaikka riski itsemurhaan oli kasvanut, hyvin harvat usein painajaisia näkevistä tekivät itsemurhan, Sandman painottaa.

Väitöstutkimuksen aineisto ulottui 1970-luvulta nykypäivään. Tutkimus paljasti, että sotaveteraanit näkivät vielä 1970-luvulla noin kolme kertaa enemmän painajaisia kuin miehet, jotka eivät olleet osallistuneet sotaan. Tämä viittaa siihen, että traumaperäiset painajaiset voivat säilyä vuosikymmeniä, jollei niitä hoideta.

Unien tutkimus on suuri haaste

Tutkija Nils Sandman kertoo, että painajaiset voivat johtua monista eri asioista. Unien tutkimiseen ei ole olemassa yhtä luotettavaa menetelmää, jolla tutkijat voisivat suoraan saada tietoa siitä, miltä unet unennäkijästä näyttävät ja tuntuvat.

Väitöskirjan painajaistutkimusten tulokset perustuvat kyselyihin, ja unien tutkimiseen kyselyillä liittyy haasteita.

– Vastaaja ei välttämättä muista uniaan luotettavasti, tai hän ei osaa tai halua kertoa niistä tarkasti. Kyselytutkimus on kuitenkin ainoa tapa saada tietoa kymmenien tuhansien ihmisten unista, kertoo Sundman.

Suuri määrä ihmisiä kokee näkevänsä paljon painajaisia. Näillä henkilöillä on myös muita hyvinvoinnin ongelmia. Tutkimuksista ei kuitenkaan saada tietoa siitä, millaisia painajaisia nämä ihmiset näkivät. Tuloksista ei voi myöskään päätellä, ovatko painajaiset muiden ongelmien syy vai seuraus.

FM Nils Sandmanin väitöskirja Nightmares: Epidemiological studies of subjective experiences tarkastetaan Turun yliopistossa lauantaina 4. marraskuuta 2017.