Hyvien uutisten yllättävä seuraus: vaunuvalmistaja Transtechin tehtaalla laiton lakko ja väitteitä työtehon laskusta

Kiskokalustovalmistaja Transtech on saanut hiljattain monia miljoonatilauksia. Toimitusjohtajan mukaan hyvä tilanne laski työtehoa, mutta työntekijäpuoli ei väitettä niele.

teollisuus
Tyhjä raitiovaunu sisältä.
Transtechin Otanmäen tehtaalla työskentelee noin 500 työntekijää.Niko Mannonen / Yle

KajaaniKiskokalustovalmistaja Transtech on ollut viime aikoina hyvien uutisten keskipisteessä. Viimeisimpänä allekirjoitettiin sopimus Tampereen raitiovanujen valmistamisesta Kajaanin Otanmäessä.

Toimitusjohtaja Lasse Orren mukaan hyvistä uutisista on iloittu, kuten on ollut syytäkin, mutta ilollakin on ollut varjopuolensa.

Elokuussa kerrottiin, että VR tilaa 20 uutta kaksikerroksista Intercity-päivävaunua Kajaanin Otanmäestä, Transtechin vaunutehtaalta. Uutisointia säesti hehkutus siitä, että työpaikat ovat taatut parin vuoden ajaksi. Se johti toimitusjohtajan mukaan välittömästi työtehon laskemiseen tehtaalla.

– Tuotannon tehokkuuden laskemisen näkee erinäisissä pienissä asioissa tehtaalla kävellessään: mikä on työtahti ja niin edespäin. Myös tehtaan ihmiset ovat huomanneet sen omassa keskuudessaan, että pelataan varman päälle, ja ei tässä ole mikään kiire, kun tilauksia on hyvin kotona. Tämä ei kuitenkaan tule takaamaan tuotannon säilymistä Suomessa, Orre huomauttaa.

Täällä on töissä tämän maan parhaita alansa ammattilaisia.

Jouni Lämpsä

Yle oli sopinut tehtaalle haastattelun Transtechin pääluottamusmiehen Jouni Lämpsän kanssa. Tehtaalla annettiin ymmärtää, ettei haastattelua saa tehdä tehdasalueella tai sisällyttää samaan yhteyteen yhtiön johdon antaman haastattelun kanssa.

Lisäksi Jouni Lämpsä ilmoitti yrityksen sopineen, että kesällä järjestettyyn lakkoon liittyvistä asioista tiedottaa yrityksen johto.

– En kommentoi aihetta, Lämpsä tyytyi toteamaan.

Teksti "Transtech" keltaisessa vaatteessa.
Transtechin tehdas sijaitsee Kajaanissa, tuotekehitys Oulussa ja huolto Helsingissä. Arkistokuva. Niko Mannonen / Yle

Myöhemmin Lämpsä antaa haastattelun puhelimessa ja kertoo mielipiteensä väitetystä työtehon laskusta.

– Väitteellä ei ole todenperää. Täällä on töissä tämän maan parhaita alansa ammattilaisia, hän puuskahtaa puhelimeen.

Tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Jouni Lämpsä ei allekirjoita väitettä työtehon laskemisesta.

– Rahan takia täällä porukka kulkee. Se on yksi isoista kannustimista, että palkkauskin perustuu joutuisuuteen, Lämpsä jatkaa.

Hän kuvailee kainuulaista ja transtechilaista työntekijää luotettavaksi ja halutuksi.

– Olemme saaneet asiakkailtamme korkeata kiitosta. Kun tekemisen edellytykset ovat kunnossa, hyvää jälkeä syntyy.

Laiton lakko repi johdon ja henkilöstön välejä

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun työnantaja ja työntekijät ovat napit vastakkain. Ristiriidat ovat olleet esillä myös lukuisissa verkkokeskusteluissa.

Kesäkuussa Otanmäen tehtaalla järjestettiin lakko, jonka syy on ollut pimennossa pitkään.

Noin puolet työntekijöistä oli lakossa puolitoista työpäivää. Kaikki lakkoon osallistuneet työntekijät kuuluivat Otanmäen Metalli- ja kaivostyöväen ammattiosastoon, eikä ulosmarssista annettu etukäteen tietoa työnantajalle.

Laiton lakko ei mitenkään edesauta työrauhan edistämistä.

Lasse Orre

Työtuomioistuin antoi ratkaisunsa (siirryt toiseen palveluun) (Työtuomioistuin) asiasta 9. lokakuuta. Lakko todettiin laittomaksi.

Työtuomioistuimen ratkaisusta selviää, että ammattiosasto on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja joutuu maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle 2 500 euron hyvityssakon sekä 2 500 euron oikeudenkäyntikulut.

Työtaistelu kohdistui muun muassa työehtosopimuksen korvaavaa työtä koskevaan määräykseen.

Kanteen mukaan lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa työehtosopimuksen vastaisesti asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

"Tällainen toiminta ei edesauta yhteistyötä"

Ammattiosastoa edustavan Teollisuusliitto ry:n mukaan työnantajan ja työntekijöiden välillä oli käyty jo pitkään keskustelua korvaavan työn periaatteista, ilmenee työtuomioistuimelle jätetystä vastauksesta. Ilmi tulee myös se, etteivät työntekijät mielestään tule kuulluksi heitä koskevissa asioissa, vaan yhtiön päätöksenteko on työntekijöiden mukaan sanelevaa.

Transtechin toimitusjohtaja Lasse Orre ei vieläkään tiedä lakon perimmäistä syytä.

– Niin, se on hyvä kysymys. Edelleenkään ammattiosasto ei ole pystynyt antamaan selkeää selitystä, miksi yrityksessä tapahtui laiton ulosmarssi, Orre sanoo.

Vr:n junavaunu Transtechin tehtaalla Otanmäellä Kajaanissa.
VR tilaa Transtechin tehtaalta 20 uutta vaunua. Arkistokuva. Yle

Häntä lakkoilu harmittaa.

– Tällainen toiminta ei edesauta yhteistyötä. Asiat pitäisi käydä sisäisesti läpi. Laiton lakko ei mitenkään edesauta työrauhan edistämistä, eikä asioiden eteenpäin viemistä.

Kyseessä on ensimmäinen ulosmarssi Orren Transtechin työuran aikana.

– Tehtaalla on ollut aikaisemmassa historiassa vähän erilaisia perinteitä, mutta viime aikoina asioiden läpikäymisellä on pystytty pääsääntöisesti välttämään tällaiset laittomat ulosmarssit. Tietenkin se hankaloittaa sitä kautta toimintaa, että meillä myöhästyy asiakastoimituksia ja jokaisesta päivästä maksamme sakkoa, mikäli asiakkaat eivät saa toimituksia ajoissa.

Työllistämistä vai bisnestä?

Markkinoiden ehdoilla projektiluontoisesti toimivassa yrityksessä on omat haasteensa.

Toimitusjohtajan mukaan uutisoinnissa ja tehtaan arjessa unohdetaan usein se, mikä on suuren ja ulkomaalaisomisteisen yhtiön tehtävä, eikä se ole ainoastaan työllistäminen.

– Transtechin tehtävä ei ole työllistää vaan tehdä kannattavaa bisnestä, jossa osa työstä voidaan ostaa ulkoa sisäisen tekemisen sijasta, Orre sanoo.

– Kaikkien tulee ymmärtää se, että kilpailutilanne on joka toimialalla kireä ja tulee kiristymään koko aika, hän jatkaa.

Transtechin valmistaman raitiovaunun valonäyttö, jossa lukee "414 Otanmäki Helsinki"
Transtechin tehtaan tilauskanta on tällä hetkellä noin 300 miljoonaa euroa. Arkistokuva. Mika Niskanen / Yle

Orren mielestä välillä olisikin syytä keskittyä siihen, miten tehdään se temppu, että Transtechin emoyhtiössä Škodassakin huomataan Otanmäen tehtaan varmuus ja kannattavuus.

Kilpailu ei rajoitu edes muiden kiskokalustovalmistajien keskinäisiin tarjouskamppailuihin, vaan isossa mittakaavassa pienen tehtaan on osoitettava tarpeellisuutensa myös yhtiön sisällä. Tuotanto Suomessa on kalliimpaa kuin vaikka monessa muussa Euroopan maassa.

– Pitkällä tähtäimellä pyrimme toki siihen, että pystymme tekemään tuotteet Otanmäessä, mutta sitä ennen meidän täytyy saada kannattavuus sille tasolle, että myös omistaja näkee tämän ja haluaa kasvattaa ja kehittää tuotantoa.

Kaukana kaikesta on hankala hahmottaa osaamista?

Tilausten määrä viime vuonna oli lähes 200 miljoonaa, eli tuplasti yrityksen liikevaihdon verran.

– Tänä vuonna tulemme pääsemään lähes samaan, eli tuplasti liikevaihtoon nähden, Orre toteaa.

Oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta matkalla tavoitteeseen, viennin rajuun kasvattamiseen viiden vuoden säteellä, on vielä tekemistä. Se vaatii yhteistä päämäärää kaikilta työnjohdosta työntekijöihin.

– Meillä on täällä yli 500 toimivaa aivoa ja ne kaikki pitää saada työhön mukaan. Rautatiepuoli on hitaasti muuttuva toimiala. Meidän tulee saada koko henkilöstömme kehittämään systemaattisesti toimintaamme, tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme. Ketään ei saa unohtaa tässä vaiheessa. Jokaisen tulee silloin tietää myös talon sisällä, mitkä ovat tiimin tavoitteet ja miten on onnistuttu, Orre kertoo.

Uusi raitiovaunu sisältä.
Transtechille on viime aikoina satanut hyviä uutisia. Viimeisimpänä allekirjoitettiin sopimus Tampereen raitiovanujen valmistamisesta Kajaanin Otanmäessä.Niko Mannonen / Yle

Yhteistyötä on jo viritelty.

– Pyrimme kertomaan enemmän tavoitteista ja onnistumisista ja jopa niiden palkitsemisesta, Orre kertoo.

– Meillä on kehittynyt yhteistyö eri henkilöstöryhmien kanssa. Istumme säännöllisesti alas ja mietimme keinoja kannattavuuden ja tilanteen parantamiseksi.

Pääluottamusmies Jouni Lämpsän mukaan vuoropuhelua on käyty tehostetusti keväästä asti. Hänen mukaansa työntekijäpuoli on halunnut toimintaa kehitettävän win-win-näkökulmalla.

– Niin, että molemmat osapuolet pärjäävät. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, josta on pidettävä hyvä huoli.

Pinttyneet tavat ovat syvässä

Toimitusjohtaja muistuttaa, että kulttuurin ja arvojen muutos tapahtuu hitaasti. Tehtaan työntekijöiden keski-ikä on yli 40 vuotta. Transtechilla työskentelee paljon väkeä eri yrityksistä, mutta mukana on myös alkuperäisiä henkilöitä ennen tehdastoimintaa pyörittäneen Rautaruukin ajoilta.

– Uuden strategian sekä uusien toimintamallien ja -kulttuurin opettelu on pitkäjänteistä työtä, joka vie vuosia. Olemme tällä hetkellä alkuvaiheessa, mutta menossa positiiviseen suuntaan. Tosin matka on pitkä.

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, josta on pidettävä hyvä huoli.

Jouni Lämpsä

Asenteisiin ja ajatusmaailmaan vaikuttaa Orren mukaan se, että Otanmäen tehdas sijaitsee suhteellisen kaukana muista vastaavista isoista yrityksistä.

– Ei ole vertailukohteita. Se saattaa vaikeuttaa arviointia omasta osaamisesta ja omasta tasosta. Jos ympäristössä olisi enemmän vastaavaa toimintaa tai eri toimialojen suurtakin toimintaa, pystyisi helpommin vertailemaan yritysten välillä.

Kun ollaan yksin ja kaukana, tietoa täytyy tuoda muualta ja rekrytoida ihmisiä eri puolilta.

– Silloin saadaan erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, joiden kautta päästään kehittämään toimintaa.

Lyhyitä projekteja toisensa jälkeen

Työ projektiluontoisella toimialalla luo työn suunnitteluun omat kompastuskivensä, joiden tiedostamisessa ja kitkemisessä on auttanut vain aika ja matkan varrella saatu oppi.

Tarjouksen tekeminen, kaupan saaminen ja ratikan valmistuminen voi kestää kahdesta viiteen vuoteen.

– Ollaan pitkällä aikajaksolla liikkeellä, Lasse Orre pohjustaa.

Millaista projektibisneksen johtaminen on?

– Hyvin mielenkiintoista. Projektien kestot ovat kahdesta vuodesta jopa kahdeksaan vuoteen. Vuoden aikana tulee noin kahdesta kolmeen tai neljään isompaa tilausta. Se vaatii työstämistä etukäteen, Orre luonnehtii.

Toimitusjohtajan mukaan tilanne pistää yrityksen kiinnittämään huomiota kannattavuuteen, eli komponenttien hintoihin, tehtaan tuottavuuteen, yleiskustannuksiin ja laatuun.

– Tulevat mahdolliset kaupat ovat kaukana Suomesta ja tuotteen on toimittava heti asiakkaan käyttöön ottaessa.

Työntekoa Transtechin tehtaalla Kajaanissa.
Transtechin pääluottamusmies ei purematta niele tehtaanjohdon väitteitä työtehon laskusta. Arkistokuva.Mika Niskanen / Yle

Transtech on tällä hetkellä palkkaamassa kymmeniä toimihenkilöitä sekä työntekijöitä kolmeen työpisteeseen: Huoltoon Helsinkiin, tuotekehitykseen Ouluun sekä tehtaalle Otanmäkeen.

– Otanmäen osalta tällä hetkellä hitsaajat, koneistajat ja särmääjät ovat meidän ensisijainen kohteemme, joita tullaan palkkaamaan useita kymmeniä seuraavien kuukausien aikana, Orre kertoo.

Toimitusjohtajalla riittää uskoa tehtaan tulevaisuuteen.

– Uskon, että näillä toimenpiteillä pystymme seuraavien kahden vuoden aikana rakentamaan tehtaan siihen kannattavuuskuntoon, että olemme tuleville vientikohteille jo kannattavampi tehdas kuin joku emoyhtiön vastaava oma tehdas ja pystymme kannattavasti kamppailemaan valmistuksesta myös emon kanssa. Uskon, että pystymme pitämään tehtaan Otanmäessä ja kasvattamaan tuotantoa myös vuoden 2020 jälkeen.

Jos loppu häämöttää, valtio ei riennä apuun

Pahimpaankin on varauduttava. Jos joudutaan siihen tilanteeseen, että joudutaan miettimään tehtaan sulkemista, tuleeko valtio olemaan apuna?

Lasse Orren mukaan hätähuudot ovat turhia. Bisnes on erilaista kuin kymmenen tai 20 vuotta sitten. Selviytymiskamppailu on tänä päivänä käytävä itse.

– Valtio, jota on hyvin usein huudettu Otanmäen puolelta apuun, ei ole mitenkään tänä päivänä mukana yritystoiminnassa. Valtion omistama VR tekee tilaukset oman yritystoimintansa kannalta samoin, kuten kaikki muutkin asiakkaat. Ei valtio tule enää auttamaan mitenkään tilanteessa, jossa tilauksia ei ole enää olemassa.

Mitä Transtechillä tapahtuu tällä hetkellä?

Kaiken kaikkiaan Transtechille työskentelee 550 henkilöä, joista noin sata on vuokratyöntekijöitä. Otanmäen tehtaalla työskentelee noin 500 työntekijää. Määräaikaisia on pienempi osa. Tilapäisiä huippuja tasoittamaan käytetään vuokratyövoimaa.

Tällä hetkellä Transtechin tehtaan tilauskanta on noin 300 miljoonaa euroa.

Helsinkiin valmistetaan Arctic-raitiovaunuja 40 kappaleen tilaus, joita on jo valmiina 36 kappaletta.

Tilausta seuraa 20 kappaleen optio, joka toimitetaan ensi vuoden aikana.

Elokuussa saatu VR:n kaksikerrosvaunutilaus toimitetaan vuoden 2019 aikana.

Lisäksi pari viikkoa sitten allekirjoitettiin sopimus Tampereen raitiovaunusta, jonka toimitukset alkavat vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla ja liikennöinti alkaa kesällä 2021 tai vuoden 2021 aikana. Näitä kolmea projektia valmistellaan tällä hetkellä.

Lisäksi Transtech tekee konepajatuotteita, joissa on tasainen tilauskanta vuodesta toiseen. Konepajatuotteiden valmistus työllistää suunnilleen puolet työvoimasta.