Päiväkoti palkkaa psykiatrisen sairaanhoitajan – lasten aggressiivinen käytös lisääntynyt

Nurmijärven kunta etsii psykiatrista sairaanhoitajaa päiväkodin esiopetusryhmään, koska haastavien lasten kohtaamiseen tarvitaan apuvoimia.

varhaiskasvatus
Lapsi keinuu värikkäissä vaatteissa päiväkodin keinussa.
Lapsi voi ilmaista pahaa oloaan arvaamattomalla käytöksellään.Päivi Köngäs / Yle

Nurmijärven esiopetuksessa etsitään uusia keinoja haastavien lasten kanssa työskentelyyn. Kunta aikoo palkata psykiatrisen sairaanhoitajan päiväkodin esiopetusryhmään Klaukkalaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laineen mukaan erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia lapsia on nykyään entistä enemmän.

– Haastavien lasten avohoito on lisääntynyt. Heille ei ole enää osastoja sairaalassa vaan he ovat psykiatrisen puolen avohoidossa, ja muun ajan meillä varhaiskasvatuksessa.

Tämä näkyy myös päiväkotien arjessa, Laine kertoo.

– Siellä voi olla toisten lasten ja aikuisten lyömistä ja puremista sekä keskittymiskyvyn puutetta. Käytös voi olla ennakoimatonta ja impulsiivista.

Haastavien lasten avohoito on lisääntynyt.

Nurmijärven varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine

Laineen mukaan ongelmien taustalla saattaa olla esimerkiksi neurologisia syitä tai traumaattisia kokemuksia. Lastentarhanopettajien koulutus on kuitenkin painottunut enemmän pedagogiikkaan kuin sosioemotionaalisten häiriöiden hoitamiseen.

– Meillä pitäisi olla osaamista näiden lasten kohtaamiseen. Hoidollinen tuki on lapsen ja perheen etu, että perhekin jaksaa lapsen kanssa paremmin.

Laine pitää tärkeänä sitä, että erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat olla tavallisissa päiväkodeissa, jotta he eivät syrjäydy.

– Omassa viiteryhmässä toimiminen on parasta lapselle, koska silloin hän oppii toimimaan sosiaalisesti niin kuin pitää. Lapsen tulee saada myönteisiä kokemuksia ryhmässä. Se helpottaa haastavankin lapsen elämää.

Aggressiivisen käytöksen takana voi olla paha olo

Arvaamaton ja aggressiivinen käytös voi olla stressaavaa päiväkodin muille lapsille. Laine muistuttaa, että haastavat lapset eivät kuitenkaan ole väkivaltaisia. He saattavat ilmaista pahaa oloaan impulsiivisella käytöksellään.

– Sen takia tähän lähdetään, että saadaan ryhmä toimimaan. Psykiatrisella hoitajalla on osaamista tähän puoleen.

Nurmijärvi aloittaa kokeilun ensin vain yhdessä esiopetusryhmässä Klaukkalassa. Kokeilu alkaa elokuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta. Jos kokemukset ovat hyviä, toimintaa jatketaan ja laajennetaan kunnan muille alueille.

Rekrytoinnilla on kiire

Nyt kunnalla on kiire löytää ja rekrytoida psykiatrinen sairaanhoitaja, sillä esiopetukseen ilmoittautuminen alkaa jo ensi vuoden alkupuolella.

– Koko jutun onnistuminen on kiinni siitä, saammeko palkattua psykiatrisen sairaanhoitajan. Jos emme saa, tämä menee mönkään. Mutta minä uskon, että uusi toimintamuoto herättää kiinnostusta.

Kokeilu ei aiheuta juurikaan lisäkustannuksia, sillä psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen ei kasvata työntekijöiden määrää. Sairaanhoitaja nimittäin korvaa toisen lastentarhan opettajista, eikä näiden palkoissa ole suurta eroa Laineen mukaan.

Kokeiluryhmässä työskentelee psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi yksi lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, ja mahdollisesti myös avustaja.