1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. liikuntaharrastus

Pohjois-Karjalassa urheillaan innokkaasti – osa kokee kuitenkin eriarvoisuutta liikuntamahdollisuuksissa

Tuoreen kyselyn mukaan osa syrjäseuduilla asuvista pohjoiskarjalaisista näkee liikunnan harrastusmahdollisuutensa rajallisina.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Pohjoiskarjalaiset kokevat, että kaikilla ei ole samat mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin maakunnassa. Tämä käy ilmi Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pokalin ja kuntien yhteistyössä teettämästä kyselystä.

Tuloksien mukaan erityisesti työttömät sekä useat eläkeläiset ja opiskelijat mieltävät liikuntapalvelut liian kalliiksi. Syrjäseuduilla asuvat ihmiset puolestaan näkivät liikuntaharrastusmahdollisuutensa rajallisina.

Työssäkäyvien taas on hankala sovittaa liikuntaharrastuksia työaikatauluihin sopiviksi.

Vaikka liikunnan koettiin eriarvoistuneen, ovat pohjoiskarjalaiset kuitenkin aktiivisia liikkujia. Suosituimmat lajit ovat kävely, lenkkeily ja pyöräily.

Kyselyyn vastanneista maakunnan asukkaista 85,5 prosenttia liikkuu vähintään kaksi kertaa viikossa. Innokkaita liikkujia löytyy erityisesti eläkeläisten joukosta – seniorit urheilevat useimmin yli kolme kertaa viikossa.

Kaikista eniten liikkumattomia on 36–49-vuotiaiden ikäryhmässä, mutta vähiten liikunta motivoi nuoria.

Liikunnan terveydellinen merkitys tunnistetaan

Kaikkiaan liikuntakysely kertoo, että pohjoiskarjalaiset tiedostavat hyvin liikunnan merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 470 pohjoiskarjalaista. Maakunnassa asuu noin 165 000 ihmistä.

Jatkossa liikuntakysely toteutetaan Pohjois-Karjalan kunnissa vähintään neljän vuoden välein. Kysely toteuttaa liikuntalakia, jonka mukaan jokaisen kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa päätöksissä.