Hyppää sisältöön

VTV: Hallituksen sote-säästöt epärealistisia

Valtiontalouden tarkastusviraston arvio hallituksen toimista ei ole mairitteleva. Kohentunut talous on suhdanteiden eikä hallituksen ansiota. VTV antaa neuvoja hallitukselle myös perhevapaiden ja yritystukien uudistamiseen.

Kuva: Tyler Olson

Julkisen talouden hoito ei ole mennyt hallitukselta aivan putkeen. Sellaisen käsityksen saa helposti Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) perjantaina julkaisemasta arviosta (siirryt toiseen palveluun).

Moitteita tulee muun muassa finanssipolitiikasta ja rakenteellisten uudistusten vaikeasta arvioitavuudesta. Ankarin huomautus koskee kuitenkin sote-uudistusta.

"Kevään 2017 hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksista olivat kestävyysvajevaikutukseltaan erittäin epävarmoja", VTV kirjaa rakenneuudistusten vaikutuksesta julkiseen talouteen.

Ykskantaan todetaan, että "kaiken kaikkiaan hallituksen sote- ja maakuntauudistukselle asettama 3 miljardin euron säästötavoite ei nykytiedon valossa ole realistinen".

Säästöjen mittaluokka erittäin suuri

VTV antaa ymmärtää, että koko sote on ylimitoitettu, koska eurooppalaisessa vertailussa sote-menomme eivät ole erityisen korkeat, eikä ikärakenteemme mitenkään poikkeuksellinen. Sitä paitsi palvelujen laatu on jo nyt hyvä, virasto toteaa.

Kas näin: "EU-vertailussa Suomen sosiaali- ja terveysmenot eivät ole erityisen korkeita, eikä ikääntymisen aiheuttama kestävyyshaaste ole poikkeuksellisen suuri. Sote-palvelujen laatu on arvioitu yleisesti ottaen hyväksi jo lähtötilanteessa ja koska uudistuksella tavoitellaan palvelujen saatavuuden parantamista ja terveyserojen kaventamista, on säästötavoitteen mittaluokka erittäin suuri pitkälläkin aikavälillä."

Suhdannetilanne tuli apuun

VTV:n arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei parane hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Kun suhdanteesta riippuva osuus putsataan pois, valtion ja kuntien rahatilanne heikkenee vuosina 2017 ja 2018.

Parantunut taloustilanne on vahvistanut julkista taloutta vuonna 2017. Se ei kuitenkaan riitä tasapainottamaan julkista taloutta hallituksen tavoitteen mukaisesti tällä vaalikaudella. Tämä johtuu valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta, VTV:n arviossa kirjataan.

Arvio antaa ymmärtää, että hallituksella ja Suomen taloudella on käynyt hyvä tuuri kansainvälisen suhdannekehityksen takia. Julkinen talous on kohentunut vuonna 2017 merkittävästi. Syynä on ollut verotulojen ennakoitua nopeampi kasvu.

Tavoitteista jäädään jälkeen

Hyvästä tilanteesta huolimatta VTV laskee, että valtiontalous jää asetetuista tavoitteista vuosina 2018 ja 2019.

"Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että Suomen talouden rakenteelliset ongelmat eivät ole poistuneet, vaikka talouskasvu on hieman pienentänyt julkisen talouden alijäämäisyyttä", arviossa todetaan.

Viraston mukaan hallituksen finanssipolitiikka on lievästi elvyttävää ja se säilynee sellaisena ensi vuodenkin, vaikka nyt olisi tilaisuus harjoittaa kireämpää politiikkaa. Nuuskaa tulee siis löperyydestä.

Karkeita tavoitteita vaikea arvioida

Kuntatehtävien rakenteellisissa uudistuksissa havaitaan tiettyä hämäryyttä selkeiden tulosten tai tavoitteiden sijaan.

Hallitusohjelmassa kuntien kustannuksia piti vähentää miljardi euroa karsimalla niiltä lakisääteisiä tehtäviä. Sittemmin uudistus laajennettiin koskemaan koko julkista sektoria. Tuloksia piti katsoa kehysriihessä tänä vuonna, mutta VTV:n mukaan "tarkastelun tuloksena syntyi kuitenkin edelleen yleisluonteinen lista teemoista, joiden sisälle on määritelty karkeita säästötavoitteita."

Koska vaikutusten tavoitevuosi on vasta 2020, pitää VTV koko ruljanssin aikaansaamia, julkista taloutta tukevia tuloksia vaikeasti arvioitavina.

Uudistusten oltava todellisia

VTV antaa neuvoja hallitukselle myös perhevapaiden ja yritystukien uudistamiseen. Kumpaakin hanketta virasto pitää hyvänä ja oikean suuntaisena, mutta patistaa hallitusta huolehtimaan siitä, että uudistukset ovat myös todellisia.

Perhevapaissa mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen asti tukijärjestelmän puitteissa pienentää VTV:n mukaan käytössä olevien vaihtoehtojen määrää. Reunaehto voi siten "vaikeuttaa mahdollisimman vaikuttavan ratkaisun löytämistä".

Yritystukien suuntaminen tuottavuuden suuntaan on viraston mukaan oikea. Tärkeää olisi uudelleensuuntamisen ohella pitää myös mielessä, että tukien kokonaissumman pienentäminen olisi aidosti todellinen vaihtoehto.

Lue lisää:

 VTV lyttäsi sote-uudistuksen säästötavoitteen – Orpo torjuu kritiikin

 Sote-uudistuksen 3 miljardin euron säästöt uhkaavat sulaa – sen sijaan kustannukset saattavat kasvaa

Sote-uudistuksen 3 miljardin euron säästöt uhkaavat sulaa – sen sijaan kustannukset saattavat kasvaa