1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. huumeidenkäyttäjät

Neuloja ja verijälkiä yleisissä wc-tiloissa – lisääntynyt huumeiden käyttö on entistä näkyvämpää

Huumeiden ongelmakäyttö on lisääntynyt voimakkaasti suurimmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Jyväskylän seudulla huumeruiskuja on tänä vuonna vaihdettu ennätystahtiin.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Päihdetyötä Keski-Suomessa tekevässä Sovatek-säätiössä hoitoon hakeutuneiden määrä on tänä vuonna kasvanut noin 30 prosenttia. Huumeongelma näkyy entistä selvemmin myös Jyväskylän katukuvassa. Ongelma on päivittäinen myös Kauppakeskus Sokkarissa.

– Käytännössä se näyttäytyy niin, että huumeneuloja ja verijälkiä löytyy lähes päivittäin yleisistä WC-tiloista, kertoo tavaratalon johtaja Jarkko Elola ja on huolissaan asiakkaiden ja siivoojien turvallisuudesta sekä ilmiön vaikutuksesta kaupankäyntiin.

Pistämistä tapahtuu julkisissa lämpimissä tiloissa erityisesti sään kylmetessä.

Jussi Suojasalmi

Sovatek-säätiöllä on päihderiippuvaisia asiakkaita vuosittain 850. Heistä yli puolet on huumeiden käyttäjiä tai huumeiden ja alkoholin sekakäyttäjiä.

– Noi 30 prosentin kasvu viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on hurja määrä ja se kertoo vain osan koko totuudesta. Hoitoon hakeutuvien määrä ei kerro koko huumeiden käyttäjien määrää, kertoo toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi Sovatek-säätiöstä.

Neulojen ja ruiskujen löytyminen yleisistä wc-tiloista merkitsee sitä, että kaikkien suonensisäisiä huumausaineita käyttävien elinolosuhteet eivät ole kunnossa.

– Sen takia pistämistä tapahtuu julkisissa lämpimissä tiloissa erityisesti sään kylmetessä.

Huumeneuloja ja verijälkiä löytyy päivittäin yleisistä WC-tiloista. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Ruiskujen ja neuvojen vauhti kiihtynyt

Säätiön sairaanhoitaja Erja Blombergin mukaan myös ruiskuneulojen vaihtomäärät ovat lisääntyneet huomattavasti. Viimeisen kahden vuoden aikana jopa räjähdysmäisesti. Vuonna 2016 säätiössä vaihdettiin asiakkaille 100 000 neulaa ja ruiskua. Tälle vuodelle arvioitu määrä on 150 000 neulaa ja ruiskua.

– Vaihtomäärä näkyy selvästi katukuvassa ja työssäni. Vaihtajat ovat paljon huonompikuntoisia fyysisesti ja psyykkisesti. Mukana on alaikäisiä, nuoria ja uusia käyttäjiä. Huumemaailman peli on tosi raakaa tällä hetkellä.

Huumeneulojen vaihtaminen puhtaisiin yhteiskunnan laskuun on arvioitu hyvin kustannustehokkaaksi toiminnaksi. Likaisesta neulasta tarttuneen C-hepatiitin hoitaminen voi maksaa jopa 50 000 euroa.

Huumausainerikokset ovat lisääntyneet Suomessa etenkin viime vuosina. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Huumeiden käyttö tapahtuu pääasiassa piilossa, mutta kasvu näkyy selvästi myös poliisin huumerikostilastoissa. Alkuvuoden aikana huumausaineiden käyttörikoksia on tullut Keski-Suomessa poliisin tietoon liki 100 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Myös törkeitä huumausainerikoksia on kirjattu muutama enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliisin mukaan tilastonousua selittää huumausaineiden käytön kasvu lisäksi myös valvonnan määrä.

Ongelmakäyttäjiä 30 000

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskujen mukaan huumeiden ongelmakäyttäjiä on koko maassa jopa 30 000 ja eniten pääkaupunkiseudulla. Tarkkaa ajantasaista tietoa ei kuitenkaan ole.

– Jyväskylä ei eroa yhtään muista suurista kaupungeista asiakasprofiililtaan, käyttäjämääriltään tai ainekirjoltaan. Huumausaineissa markkina säätelee hyvin pitkälle asiakasmäärän kasvua, arvioi Jussi Suojasalmi Sovatekistä.

Uusina markkinoille ovat tulleet muuntohuumeet, jotka ovat etenkin nuorten suosikkeja. Myös opioidiriippuvaisten määrä on jatkanut kasvuaan Keski-Suomessa ja koko Suomessa.

THL:n mukaan huumeiden ongelmakäyttäjiä on Suomessa 30 000. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Perinteisiä huumeita markkinoilla edustavat opiaatit, subutex, amfetamiini. Uusia tulokkaita ovat fentanyyli, karfentaniili, metamfetamiini ja monet muuntohuumeet.

Yliannostuskuolemat ovat hyvin mahdollisia.

Erja Blomberg

Sovatekissa kannetaan eniten huolta nuorista huumeiden käyttäjistä, sillä nuoret käyttävät vanhojen tuttujen aineiden lisäksi uusia muuntohuumeita.

–Aineiden vaikutuksia, yliannostusoireita ja puoliintumisaikoja ei tiedetä ja yliannostuskuolemat ovat hyvin mahdollisia, murehtii sairaanhoitaja Erja Blomberg ja huokaisee, että asiakkaat ovat aina askeleen meitä edellä.