Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Ounaskosken koulun purkamisesta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, jolla vaadittiin säilyttämään Ounaskosken vanhan yläasteen koulurakennus ns. Kiela-kortteleissa.

Rovaniemi
YLE / Tanja Männistö

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen on valitettu Rovaniemen kaupungin tekemästä päätöksestä, joka koskee Ounaskosken koulun korttelin asemakaavaa ja tonttijakoa ns. Kiela-kortteleissa eli Rovaniemen ydinkeskustan eteläpäässä Rovakadun ja Korkalonkadun välissä. Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys ry. teki valituksen kaavapäätöksestä viime vuonna.

Asukasyhdistys vaati oikeudessa, että valtuuston päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Yhdistyksen mukaan uudessa valmistelussa tulee ottaa huomioon Ferdinand Salokankaan suunnitteleman asuin- ja koulukokonaisuuden säilyttäminen ja rakennusten uusiokäyttö.

Rovaniemen Ounaskosken koulu
Ounaskosken kouluMarjukka Talvitie / Yle

Valituksen mukaan Rovakatu 4:ssä sijaitseva opettajain asuintalo ja sen vieressä oleva koulurakennus muodostavat ainutlaatuisen, jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria edustavan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden kaupungin keskustassa. Sillä on suuri merkitys Rovaniemen kaupunkikuvalle.

– Ferdinand Salokankaan suunnittelema, jälleenrakennusajan arkkitehtuuria edustava vuonna 1954 valmistunut Kansalaiskoulu ja opettajain asuintalo sisältyvät Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevaan inventointiin ”Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö”. Salokankaan tuotantoa on juuri Rovaniemellä vielä jäljellä, ja arkkitehtuurissa on piirteitä, jotka ilmenevät vain Rovaniemen rakennuksissa.

Ounaskosken koulun opettajain asuintalo
Ounaskosken koulun opettajain asuintaloMarjukka Talvitie / Yle

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

Hallinto-oikeus on ratkaissut Ounaskosken koulun kortteliin liittyviä valituksia aikaisemminkin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus kumosivat vuonna 2012 Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen vuodelta 2010. Silloin valtuusto hyväksyi Rovaniemen 1. kaupunginosan korttelin 34 tonttia 12 koskevan asemakaavan muutoksen, ja kaupunki joutui valmistelemaan kaavamuutoksen uudestaan oikeuden päätöksen jälkeen.

Tällä kertaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kaavamuutos saa lainvoiman, jos siitä ei valiteta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai jos KHO hylkää mahdollisen valituksen.

Hallinto-oikeuteen nyt tehty valitus koskee Rovaniemen kaupungin päätöstä yhdistää kaksi vanhaa tonttia siten, että niistä muodostetaan kaksi hieman erilaista tonttia. Niillä on osoitettu tilaa yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-10), jolle voidaan sijoittaa tiloja yksityisille ja julkisille palveluille sekä kokoontumistiloja.

Opettajien asuinrakennus on suojeltava rakennus (SR-30). Kaavamääräysten mukaan rakennusta saa korjata ja muuttaa sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia.

Tonteille on merkitty rakennusoikeutta yhteensä hieman yli 15 000 kerrosneliömetriä, ja niissä saa olla 4–6 maanpäällistä kerrosta. Rakennusten korkeutta on porrastettu siten, että ne muuttuvat korkeammiksi Rovakadulta Maakuntakadulle päin.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa (siirryt toiseen palveluun).