1. yle.fi
  2. Uutiset

Kolmasosa suomalaislapsista jää ilman varhaiskasvatuksen palveluja – OAJ: "On syytä olla huolissaan"

Kolmasosa alle kouluikäisistä suomalaislapsista on kotihoidossa ja jää ilman varhaiskasvatuspalveluja. Opettajien ammattijärjestö toivoo maksuttoman varhaiskasvatuksen yleistyvän Suomessa.

varhaiskasvatus
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla.
Yle

Suomen 1–6-vuotiaista lapsista reilut 68 prosenttia osallistui viime vuonna varhaiskasvatukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilaston (siirryt toiseen palveluun)mukaan vähäisintä osallistuminen oli Keski-Pohjanmaalla, jossa joka toinen lapsi jäi kotihoitoon. Korkeimmat varhaiskasvatuksen osallistumisluvut olivat sen sijaan Ahvenanmaalla, jossa lähes 80 prosenttia lapsista vietiin hoitoon. Manner-Suomessa suurin osallistumisaste oli Uudellamaalla, lähes 73 prosenttia.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ei ole lukuihin lähellekään tyytyväinen.

– Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Suomessa reilusti alle kansainvälisen keskiarvon. Suomi jää jälkeen myös muista Pohjoismaista. Tästä on syytä olla huolissaan, koska 4–5-vuotiaana kielellisen ja muun kehittymisen kausi on päällä, Olli Luukkainen huomauttaa.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kuitenkin ollut Suomessa vuosi vuodelta hienoisessa kasvussa.

Kohti maksutonta varhaiskasvatusta

Olli Luukkainen toivoo maksuttoman varhaiskasvatuksen yleistyvän Suomessa.

– Nythän Suomessa on viisaasti muutettu varhaiskasvatuslakia ja toivottavasti sitä edelleenkin muutetaan siihen suuntaan, että oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen perustuva pedagoginen varhaiskasvatus vahvistuu, Olli Luukkainen pohtii.

– Osa-aikaista, maksutonta varhaiskasvatusta täytyy saada koko ikäluokalle enemmän kuin mitä sitä tällä hetkellä on. Siinä on hyvä lähteä esiopetuksesta alaspäin, ensin 5-vuotiaille, sitten 4-vuotiaille ja jopa siitäkin alaspäin aina 3-vuotiaille saakka.

Vaikka Olli Luukkainen puhuu varhaiskasvatuksen puolesta, hän nostaa tärkeälle jalustalle kotihoidon.

– Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta on syytä lisätä. Tämä ei mielestäni mitenkään ole ristiriidassa sen ison ja tärkeän periaatteen kanssa, että vanhemmilla aina on ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan, Olli Luukkainen painottaa.

Suurissa perheissä lapsia on totuttu hoitamaan kotona

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla alle kouluikäisten lasten varhaiskavatuksen osallistumisaste oli viime vuonna alle maan keskiarvon eli 62,5 prosenttia. Maakunnan alhaisimmat luvut kirjattiin Alajärvellä, Lapualla ja Vimpelissä. Alajärvellä vain reilu kolmannes lapsista oli kunnan kustantamassa päivähoidossa, Lapualla ja Vimpelissä reilusti alle puolet lapsista.

Siihen, miksi lapset jäävät pois kunnan kustantamasta päivähoidosta, on monia syitä.

– Näitä lukuja selittävät suureet perheet ja perinteet siitä, että lapsia on totuttu hoitamaan kotona. Kotihoidon suosiota selittää myös se, että osa kunnista tukee kotona tapahtuvaa hoitoa, selvittää OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen.

Kotihoidon kuntalisän suosio yllätti Lapualla

Lapualla päättyy tämän vuoden lopussa puolitoistavuotinen kokeilu, jonka aikana kaupunki on maksanut maan suurinta kotihoidon kuntalisää. Kaupunki on maksanut kuukaudessa 300 euroa perheen alle kolmevuotiaasta, kotihoidossa olevasta lapsesta. Sisaruslisää on saanut sata euroa muista alle kouluikäisistä lapsista.

– Ryhdyimme maksamaan kuntalisää, koska kaupungilla ei ollut tarpeeksi päivähoitopaikkoja. Sama ongelma meillä on edelleenkin, joten päätimme jatkaa kuntalisän maksamista toistaiseksi. Seuraamme vuosittain, kuinka paljon sitä haetaan ja käytetään ja teemme päätökset jatkosta sen mukaan, selvittää Lapuan sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ilpo Ulvinen.

– Kuntalisän suosio on ollut yllättävän suurta, Ulvinen jatkaa.

Lapsen kotihoidon tuki koostuu Kelan maksamasta osuudesta ja mahdollisesta kuntaosasta. Kelan maksama kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Tämän päälle jokainen kunta tai kaupunki voi halutessaan maksaa kuntalisää.

Lue seuraavaksi