"Näin tehdään vanhemmista kädettömiä ja annetaan valta 10-vuotiaille" – Lapsipotilaiden oikeudet kuohuttavat vanhempia

Valtakunnallisessa Omakanta-palvelussa vanhempi ei pääse katsomaan yli 10-vuotiaan lapsensa tietoja. Ministeriö lupaa asiaan muutoksen.

LAPPEENRANTA Ylen uutinen sähköisten terveydenhuoltojärjestelmien erikoisista ikärajoista suututti lasten vanhemmat. Valtakunnallisessa Omakanta-palvelussa vanhempi ei pääse tarkastelemaan yli 10-vuotiaan lapsensa tietoja, kuten esimerkiksi lääkärissä käyntejä, reseptejä sekä laboratoriotuloksia.

Samaa ikärajaa käyttää myös esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sähköisessä Hyvis-ajanvarausjärjestelmässään.

Aihetta koskevat artikkelit saivat kosolti kommentteja ja palautetta muun muassa Ylen Facebook-sivuilla, valtaosa erittäin kielteisiä. Tämän artikkelin kommentit ovat suoria lainauksia lukijoilta.

Joskus voi olla hyvinkin tärkeää, että alaikäisellä on tällainen mahdollisuus olemassa.

Tuomas Kumpula

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sosiaali- ja potilasasiamies Tuomas Kumpula kommentoi osaltaan käytäntöjä sekä vanhempien pelkoja.

Osa lukijoista pöyristyi suosituksia sekä lakia

Potilaslaki suojaa myös lasten yksityisyyttä. Lain mukaan alaikäisillä potilaalla on oikeus kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen, jos hän kykenee itse päättämään hoidostaan. Nyt sähköisten järjestelmien myötä alaikäisten lasten yksityisyys sekä lapsen puolesta -asiointi ovat nousseet suuremmin esiin.

"Suomi on täysin SEONNUT!"

"Suoraan PERSEESTÄ tämäkin sääntö, kuten koko sotesotku!"

"Nyt on päättäjät kadottaneet todellisuudentajunsa."

Potilaslaki on alunperin säädetty vuonna 1992 ja laissa on aina ollut pykälät myös alaikäisen itsemääräämisoikeudesta. Laki arvottaa luottamuksellisen hoitosuhteen tärkeämmäksi kuin huoltajan oikeuden saada lapsestaan tietoja. Sähköinen maailma pakottaa toisinaan mustavalkoiseen rajanvetoon.

– Terveydenhuollossa asioita harkitaan tapauskohtaisesti. Sähköinen maailma on sellainen, että siellä täytyy joitakin rajoja vetää keinotekoisestikin, kuvailee Tuomas Kumpula.

Lapsipotilaiden oikeuksia haluttaisiin karsia

"Aivan järkyttävää. Näin tehdään vanhemmista kädettömiä ja annetaan valta 10-vuotiaille."

"Mihin maailma on menossa? Anteeksi mutta olisiko se väärin olla tietoinen jos vaikka mun 10-vuotias haluaisi ehkäisypillerit?"

Myös alaikäinen lapsi voi siis lääkärin harkinnan mukaan kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen luovuttamisen vanhemmilleen. Moni soisi tämän oikeuden vain täysi-ikäisille.

Lapsi on ollut kykeneväinen käyttämään kielto-oikeuttaan ja hän on käyttänyt sitä.

Tuomas Kumpula

Eksoten sosiaali- ja potilasasiamies Tuomas Kumpula pitää voimassaolevaa lainsäädäntöä hyvänä.

– Vaikea olla eri mieltä lain kanssa. Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, ei siihen ole ikärajoja. 18 vuoden ikäraja on yhtä lailla keinotekoinen, kuin sähköisiin järjestelmiin määritellyt ikärajat.

"Täysi-ikäisyys, sekä sen mukaiset oikeudet, vastuut ja velvoitteet alkavat tietääkseni vasta 18-vuotiaana."

"Elikkä täysikäisyys muuttui 10- ikävuoteen?"

Kumpula rauhoittelee asiasta hermostuneita vanhempia. Hänen mukaansa syytä huoleen ei ole. Ikärajat eivät tarkoita sitä, että tietojen saaminen kategorisesti kiellettäisiin vanhemmilta. Mutta se antaa siihen mahdollisuuden.

– Joskus voi olla hyvinkin tärkeää, että alaikäisellä on tällainen mahdollisuus olemassa.

Osa lapsista kieltää tietojensa luovuttamisen vanhemmilleen

Eksoten sosiaali- ja potilasasiamies Tuomas Kumpula törmää ikäraja-asiaan työssään. Vanhemmat ottavat häneen yhteyttä, kun ongelmia lapsen tietojen saamisessa ilmenee.

– Yleensä tällaisissa tapauksissa kyseessä on ollut se, että välit lapsen ja vanhemman välillä ovat jostakin syystä huonot. Lapsi on ollut kykeneväinen käyttämään kielto-oikeuttaan ja hän on käyttänyt sitä.

"Kyseessä on mielestäni lasten heitteillejättö!"

"Nyt ei tiedä itkiskö vai nauraisko!!!!!!???? Aivan uskomatonta. Ei löydy enää sanoja."

Esimerkiksi hammaslääkäriajan voi varata lapselleen edelleen puhelimitse.

– Täytyy muistaa, että sähköisten järjestelmien ikärajat eivät kuitenkaan estä vanhemman asiointia esimerkiksi ajanvarauksen kanssa. Huoltajat voivat myös olla lapsensa mukana lääkärikäynnillä kuten tähänkin asti. Voi toki olla relevanttia kysyä alaikäiseltä lapselta, että käykö se.

Järjestelmä on keskeneräinen

Sähköinen Omakanta-palvelu avautui yli 18-vuotiaille vuonna 2011. Alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmat pääsivät asioimaan lapsensa puolesta Omakannassa vuonna 2016. Järjestelmä ei ole vielä täysin valmis.

– Tarkoitus on mahdollistaa myös yli 10-vuotiaiden tietojen katselu ja puolesta-asiointi heti kun mahdollista, kertoo tietohallintoneuvos Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Korhonen kuvailee valmista järjestelmää näin:

– Kuvitellaan, että 16-vuotias tyttö käy lääkärin vastaanotolla ja haluaa ehkäisypillerit. Hän kertoo, ettei halua vanhempiensa tietävän tästä asiasta. Lääkäri arvioi onko tyttö kypsä päättämään omasta hoidostaan ja toteaa, että hän on. Lääkäri laittaa järjestelmässä ruksin juuri tämän kyseisen käynnin kohdalle, näin vanhemmat eivät saa tietoja siitä.

Tulevaisuudessa siis yli 10-vuotiaidenkin lasten vanhempien on mahdollista nähdä alaikäisten lastensa terveystietoja sähköisistä järjestelmistä. Näkemättä jäävät ainoastaan ne käynnit, mitkä lapsi on potilaslain nojalla kieltänyt.

Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä ei vielä osaa kertoa, milloin Omakanta-järjestelmä on kaikilla käytössä.