Kittilän kunnanjohtajan sijaiseksi ei riittävästi päteviä hakijoita

Hallintojohtaja Esa Mäkinen esittää, että haku uusitaan. Hakuaikaa olisi 24.11 asti.

Kittilä
Kittilän kunnantalo
Kittilän kunnantaloJyri Tynkkynen / Yle

Kittilän kunnanjohtajan viransijaiseksi ensi vuoden ajaksi haki lokakuun loppuun mennessä 13 henkilöä. Hakijoiden joukossa on Mäkisen mukaan vain vähän sellaisia, joilla on kokemusta johtotehtävistä ja kunnallishallinnosta. Monilta puuttuu myös soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Mäkinen esittää tiistaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kunnanjohtajan viransijaisuus julistetaan uudelleen haettavaksi. Aiemmin hakeneet otetaan valinnassa huomioon.

Kunnanjohtajan viransijaista haetaan, koska virallisesti virkaa hoitaa edelleen kunnanvaltuuston lain vastaisesti erottama Anna Mäkelä. Kittilän kunnan ja Mäkelän välinen erosopimus ei ole vielä astunut voimaan, koska siitä on valitettu.

Viransijaisuutta hoitaa vuoden loppuun asti hallintojohtajan sijaisena toiminut Sanna Ylinampa. Ylinampaa edelsi tehtävässä virkarikoksista syytetty Timo Kurula, joka jäi syytteiden nostamisen jälkeen sairauslomalle, vuosilomalle ja virkavapaalle.