1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terrorismi

Pommioppaan lukemisesta terrorismia? Näin oikeusministeriö haluaa tiukentaa terrorismilakia

Jatkossa esimerkiksi pomminteko-ohjeiden lataaminen netissä saatetaan tulkita terrorismiksi, mikäli henkilön nähdään suunnittelevan iskua valtiota vastaan.

terrorismi
Tietokoneen näppäimet
Henrietta Hassinen / Yle

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rikoslakiin muutoksia, jotka lisäisivät terrorismiksi tulkittavien rikosten määrää.

Jatkossa esimerkiksi törkeä tietoliikenteen häirintä saatettaisiin tulkita terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikokseksi. Itsenäinen opiskelu terroritekoa varten katsottaisiin terrorismirikokseksi.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

– Lähtökohta on se, että (terrorismista syytettyjen) tavoitteena on tehdä rikoslain luvun 34 (siirryt toiseen palveluun) mukaisia terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia, sanoo lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, joka toimii lakimuutosta valmistelleen työryhmän puheenjohtajana.

Kanervan mukaan kouluttautumiseen liittyviä tekoja ei tulkittaisi automaattisesti terrorismiksi. Esimerkiksi pommioppaan lataaminen netissä muuttuisi mahdolliseksi terroristiseksi rikokseksi, mikäli voidaan osoittaa, että latauksen tavoitteena on tehdä terroristinen isku.

Tällä hetkellä rangaistavaa on ottaa vastaan toiselta henkilöltä koulutusta terroritekoa varten. Jatkossa rangaistavaa olisi myös itsenäinen opiskelu.

Voisiko pomminteko-ohjeita tai Isiksen terrorioppaita puhtaasta mielenkiinnosta tarkkaileva henkilö saada syytteen terroririkoksista?

– Se, että käyt sivustolla ja tulostat ja talletat materiaalia ei riitä. Pitää pystyä osoittamaan, että toiminta on tehty terroristisessa tarkoituksessa, Kanerva vastaa.

Miten tällainen osoitetaan?

– Se voi olla haasteellista. Pitää olla jotain muutakin näyttöä kuin tieto sivustolla käymisestä. Esimerkiksi näyttöä viestinnästä, jossa henkilö ilmaisee (terroristisen) tarkoituksensa. Tapauksesta saatavat tiedot on arvioitava kokonaisuutena.

Milloin rikoksen luonne on terroristinen?

Työryhmä ehdottaa, että esimerkiksi törkeä datavahingonteko tai törkeä tietoliikenteen häirintä voisi jatkossa myös olla terrorismia, mikä koventaisi rikoksista saatuja rangaistuksia huomattavasti.

– Olennaista on, täyttyykö terroristisen tarkoituksen kriteeri.

Rikoksen luonne on terroristinen, jos se esimerkiksi "aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa" tai "aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle".

Myös terrorismia varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen säädettäisiin rangaistavaksi. Siihen suhtauduttaisiin jatkossa terrorismin rahoittamisena, joka on terroririkos jo nyt.

– Tässäkin matkaa edistäneen henkilön pitää olla tietoinen matkan tarkoituksesta jo alkuvaiheessa, Kanerva huomauttaa.

Kaavailtujen lakimuutosten taustalla on EU:n direktiivi, jonka tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa.

Lue lisää aihepiiristä:

Poliisi sai terrorismiepäiltyjen some-viestit: "Telekuuntelun merkitys vähenee ja pikaviestimien lisääntyy"

Kolme suomalaista epäiltyä vierastaistelijaa oikeudessa – Supo seuraa konfliktimatkustamista vielä vuosia

Lue seuraavaksi