Alle kolme litraa satasella? EU haluaa leikata autojen päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030

Tavoiteltu päästövähennys voisi pudottaa bensiiniautojen kulutuksen alle kolmeen litraan sadalla kilometrillä.

ilmasto
Ruuhkautuneita autoja moottoritiellä Etelä-Saksassa
Liikenneruuhka A8-moottoritiellä Salzburgin ja Münchenin välillä syyskuussa 2016. Matthias Balk / EPA

BRYSSEL Autonvalmistajien on alennettava uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030, esittää Euroopan komissio.

Vaatimus on valmistajakohtainen, ja siinä katsotaan kunkin valmistajan myymien autojen keskiarvoa. Eli mitä enemmän yksittäinen valmistaja myy esimerkiksi nollapäästöisiä sähköautoja, sitä helpompi sen on täyttää vaatimukset.

Komissio ei kuitenkaan määrää, miten tavoitteeseen pitää päästä. Esimerkiksi sähköautojen osuudelle ei tule sitovia kiintiöitä. Sähköautojen markkinaosuus on EU:ssa komission mukaan alle prosentti myydyistä henkilöautoista.

Ehdotuksen tarkoitus on auttaa unionia vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 40 prosenttia, kuten se on luvannut Pariisin ilmastosopimuksessa.

Käytännössä autojen päästövähennystavoite tarkoittaisi, että keskimääräinen uusi henkilöauto kuluttaisi vuonna 2030 noin 2,9 litraa bensiiniä tai 2,5 litraa dieseliä sadalla kilometrillä. Näin käy, jos autoteollisuus saavuttaa voimassaolevan tavoitteen, joka on keskimäärin 95 gramman päästöt kilometriä kohden vuonna 2021.

Etenkin saksalainen autoteollisuus on nikotellut komission suunnitelmien kanssa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan alan saksalainen etujärjestö VDA on vedonnut komission saksalaisjäseneen Günther Öttingeriin ja komission puheenjohtajan kabinettipäällikköön Martin Selmayriin jotta vähennystavoite olisi pienempi.

Suomi on puolestaan kirjelmöinyt kunnianhimoisemman päästövähennystavoitteen puolesta, koska se helpottaa Suomelle määritellyn kansallisen tavoitteen saavuttamista.

Komission laskelmissa kulutuksen alentamisen vaatimat ratkaisut nostaisivat auton valmistuskustannuksia noin tuhannella eurolla autoa kohti. Entistä pienempi polttoaineen kulutus säästäisi kuitenkin 1500 euroa auton 15 vuoden elinkaaren aikana.

Polttomoottorista ei tällä aikajänteellä päästäkään eroon, vaan komission arvion mukaan 80 prosentissa uusista henkilöautoista on sellainen ainakin yhtenä voimanlähteenä vielä 2030.

Vaikka uusien autojen päästöjä onkin saatu hilattua alaspäin viime vuosina, liikenteen päästöt ovat kokonaisuutena kasvaneet viidenneksen EU:ssa vuodesta 1990.

Lue lisää:

Komissio julkaisee ehdotuksen uusien autojen päästörajoista – Berner ja Tiilikainen laittaisivat autovalmistajat tiukoille