Entiset lappilaisministerit selvittämään Lapin sote-soppaa

Ministeriö nimesi selvityshenkilöt arvioimaan Lapin sote-palvelujen järjestämistä. Selvityshenkilöiden raportin on oltava valmis vuoden 2017 aikana.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Sote sana.
Yle Uutisgrafiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää Lapin sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamista osana maakunta- ja sote-uudistusta. Selvityshenkilöiksi on nimetty kasvatustieteen tohtori Maija Rask ja kaupunkineuvos Hannes Manninen.

Rask on ollut sosiaalidemokraattien kansanedustajana vuosina 1991–2007 ja opetusministerinä 1999–2003. Hän on toiminut muun muassa Kemin kaupunginvaltuustossa. Manninen on ollut keskustan kansanedustajana vuosina 1995–2011 ja alue- ja kuntaministeri vuosina 2003–2007. Hän on toiminut muun muassa Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana.

Selvityshenkilöt toimivat työparina. Heidän tehtävänään on arvioida, miten Lapin sote-palvelut järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Uudistuksen valmistelu jatkuu selvityshenkilöiden arvion pohjalta. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon Lapin asukkaiden palvelutarpeet ja alueelliset erityispiirteet.

Selvitys: Millaisia vaikutuksia sote-palvelujen laajamittaisella ulkoistamisella

Selvityshenkilöiden on arvioitava erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia mahdollisella sote-palvelujen laajamittaisella ulkoistamisella olisi maakunnan järjestämisvastuun toteutumiseen.

Selvityshenkilöiden on valmisteltava konkreettinen ehdotus siitä, miten erikoissairaanhoidon työnjako toteutetaan Lapin sairaaloissa. Selvityksessä on tarkasteltava alueellisen yhteistyön edellytyksiä sekä työnjakoa erityisvastuualueella ja tulevalla yhteistyöalueella. Lisäksi ehdotuksessa on huomioitava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon valmiudesta ja varautumisesta huolehditaan.

Selvityshenkilöiden työn pohjana ovat aiemmat selvitykset ja kokemukset Lapin alueelta. Selvityshenkilöt tekevät yhteistyötä Lapin muutosjohtajien ja muiden sote-toimijoiden kanssa.

Selvityshenkilöiden raportin on oltava valmis vuoden 2017 aikana.