Hallitus järjestää "kauneuskilpailun" uusille energiamuodoille - tuulivoima on vahva ehdokas

Hallitus korvaamassa etupäässä tuulivoimalle menneen tuen kaikille tuotantotavoille avoimella kilpailulla.

uusiutuvat energialähteet
tuulivoimaloita ja synkkiä pilviä
AOP

Jo useamman vuoden vastatuulessa ollut uusiutuvan energian tuki korvataan tarjouskilpailulla.

Halllitus esittää uutta mallia, joka on niin sanotusti teknologianeutraali. Aikaisempaan verrattuna yksikään tuotantomuoto ei ole toista parempi tai huonompi.

Hallitus ei pysty arvioimaan tarkalleen mitä uusi malli vuosittain ja kaiken kaikkiaan maksaa. Arvioiden mukaan malli maksaisi kaikkiaan enintään 300 miljoonaa euroa. Vuodessa rahaa palaisi arviolta noin 40 miljoonaan euroa.

Malli korvaa käytössä olevan syöttötariffijärjestelmän, jossa on tuettu etupäässä tuulivoimatuotantoa. Tariffimaksuja jatketaan, mutta valtio tukee uutta uusiutuvaa tuotantoa jatkossa tarjouskilpailujen kautta.

Vanhan mallin mukaan tuulivoimaa tuetaan ensi vuonna arviolta 250 miljoonalla eurolla.

Uuden mallin hinta selviää jätettyjen tarjousten tasosta ja sähkön markkinahinnasta, johon tuki on osittain sidottu.

Tuulivoimalat vahvoilla

Hallituksen arvion mukaan kahteen tarjouskilpailuihin ensi ja seuraavana vuonna osallistuu mahdollisesti useita kymmeniä tuottajia. Yksi tuottaja voi tarjota tuotantoa joko yhdellä tai useammalla voimalaitoksella. Valtio hakee tuottajilta enintään kahden terawattitunnin verran uutta tuotantoa.

Energiaviraston arvion mukaan parhaiten tarjouskilpailussa menestyvät tuuli- ja puupolttoainevoimalat. Malli on silti nimensä mukaisesti avoin kaikille. Ainoastaan isommat vesivoimalat on suljettu sen ulkopuolelle.

Uudemmista teknologioista esimerkiksi aurinkovoimalaitosten ei uskota menestyvän kilpailussa, koska parhaiden aurinkovoimaloiden kustannukset ovat vielä selvästi muita tuotantomuotoja korkeammat.

Uusi malli voi käytännössä olla uusittu tuki tuulivoimalle. Energia-alalla tuulivoimaa pidetään vesivoiman ohella halvimpana tapana tuottaa sähköä. Hallituksen hakema kapasittetti voi siis käytännössä tarkoittaa muutamaa sataa kolmen megawatin tuulimyllyä.

Mallilla katetaan viidennes hallituksen tavoitteesta

Hallituksen tavoitteena on edelleen lisätä uusiutuvilla tuotetun energian osuutta. Osuus on vielä kymmenkunta prosenttiyksikköä hallituksen tavoittelemasta 50 prosentin osuudesta. Tavoite edellyttää 10 terawattitunnin lisäystä vuoteen 2030 mennessä.

Uudella mallilla katetaan viidennes hallituksen tavoitteesta. Hallitus arvioi, että osuus kasvaa myös ilman valtion tukia lähinnä metsäteollisuuden sivutuotteiden, kuten metsähakkeen käytön myötä.

Uusiutuvien osuus voi vastaavasti nousta jos energian kokonaiskulutus vähenee vastaavasti.

Voimaloille maksetaan tukea 12 vuoden ajalta. Tarjouskilpailussa hyväksytyille tuottajille maksetaan uuden mallin mukaista tukea vuoteen 2036 asti.

Eduskuntakäsittelyn lisäksi päätös vaatii myös hyväksynnän EU:lta.

Lue myös:

Hallituspuolueet eri mieltä tuulivoimatuen jatkosta – Esitysluonnos voisi tarkoittaa yli 200:aa uutta tuulivoimalaa