Yli 3 000 teiniä ilmoittaa, että heille on tarjottu maksua vastineeksi seksistä – Lähes joka kolmas teinityttö on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden sisällä

THL:n kouluterveyskysely osoittaa, miten tavallista koululaisten kokema seksuaalinen häirintä on. Tuloksia käytetään häirinnän kitkemiseksi nuorten elämästä.

seksuaalinen häirintä
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Yle jatkaa raportointiaan nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Eilen Yle kertoi, että pojat kokevat sitä enemmän kouluhenkilökunnan suunnalta. Kaikkineen tytöt kuitenkin kokevat selvästi poikia enemmän seksuaalista häirintää.

Tänään julkaisemme lisää tietoja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n mittavasta kouluterveyskyselystä, joka tuo esiin seksuaalisen häirinnän hyvin mittavan laajuuden: lähes joka kolmas teinityttö on kokenut seksuaalista häirintää jossain muodossa viimeisen 12 kuukauden sisällä. Koetun häirinnän yleisyys on sama niin peruskoulun oppilailla kuin lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoilla.

Pojista karkeasti noin joka kymmenes on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Peruskoulussa häirintä näyttäisi olevan hieman yleisempää kuin lukioissa ja ammattioppilaitoksissa.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

– Seksuaalinen häirintä on sangen yleistä, huomattavasti yleisempää tytöillä kuin pojilla. Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi vihjailevia eleitä tai härskejä puheita ja ehdottelua. Myös puhelinsoittoja tai fyysistä koskettelua, sanoo THL:n erikoistutkija Nina Halme.

THL on tänä vuonna kysynyt koululaisten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä peruskoulun 4.–5. luokan ja 8.–9. luokan oppilailta sekä lukion ja ammattikoulujen 1.–2. luokan opiskelijoilta. Kaikkiaan vastaajia on ollut yli 230 000. Alakoululaiset eivät ole mukana luvuissa, joissa tarkastellaan seksuaalista häirintää.

Kolme prosenttia on kokenut seksiin painostamista

Kyselyssä on selvitetty myös sitä, millaisilla tilanteissa ja olosuhteissa nuoret ovat kokeneet seksuaalista häirintää.

– Suurin osa seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu puhelimen tai internetin kautta tai myös julkisissa tiloissa. Seksuaalinen syrjintä meillä kiellettyä tasa-arvolaissa, ja tämä koskee sekä julkisia tiloja, kouluja että yksityisiä tiloja. Häirintää tapahtuu näissä kaikissa.

Kouluterveyskysely tuottaa tietoa myös seksuaalisesta väkivallasta. Keskimäärin noin kolme prosenttia kaikkien luokka-asteiden vastaajista on kokenut seksiin painostamista tai pakottamista. Lukioissa ja ammattikouluissa tällaista ovat kokeneet enemmän tytöt kuin pojat.

Alaikäisille rahan tai muiden palkkioiden tarjoaminen vastikkeeksi seksistä vaikuttaisi kyselyn löydösten mukaan olevan myös varsin yleistä. Yläkoululaisista vastaajista tällaista ilmoittaa kokeneensa kolme prosenttia, lukiolaisista hieman vähemmän. Ammattioppilaitoksissa seksiehdotukset maksua vastaan näyttäisivät olevat yleisempiä tytöillä kuin pojilla.

Kaikkiaan reilusti yli 3 000 teiniä ilmoittaa saaneensa rahatarjouksia tai vastaavia, jos he suostuisivat seksiin tarjoajan kanssa.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

– On erittäin tärkeää, että kyselyn kautta saamme tämäntyyppistä tietoa esille, jotta tiedämme, että tällainen on meillä ilmiönä olemassa ja että tätä voidaan ryhtyä vakavammin seuraamaan. Vaikka prosenttiarvot ovat pieniä, ei kenenkään nuoren pitäisi joutua kokemaan tällaista, Nina Halme vetoaa.

THL:n kouluterveyskyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää hyödyksi seksuaalisen häirinnän vastaisessa työssä niin kouluissa, kunnissa kuin laajemminkin.

– Meillä on toiveena, että tuloksia käsiteltäisiin lasten ja nuorten sekä vanhempien kanssa esimerkiksi kouluissa ja vanhempainilloissa. Toiseksi on hyvin tärkeää käydä kyselyn tulokset läpi kouluissa, jotta saamme häirintää vähennettyä ja kitkettyä se pois kokonaan, Nina Halme sanoo.

– Jos nuori joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi, se saattaa aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta ja lisätä epäluottamusta muihin ihmisiin. Se voi heijastua myös fyysisinä oireina ja koulunkäynnin vaikeuksina. Vakavimmillaan seksuaalisella häirinnällä on pitkäkestoisia ja vakavia vaikutuksia nuorelle.