Metsähallituksen Luontopalvelut pistää aluejakonsa uusiksi

Luontopalvelut huolehtii isosta osasta maamme luonnonsuojelualueista. Maa on tällä hetkellä jaettu kolmeen alueeseen, mutta ne koetaan liian suuriksi. Ensi vuonna tilanne muuttuu.

luonnonsuojelualueet
Saltkaretin näkötorni ja Merenkurkun maisemaa.
Saltkaretin näkötorni ja Merenkurkun maisemaa.Anna Wikman / Yle

Metsähallituksen Luontopalveluiden (siirryt toiseen palveluun) aluejako muuttuu ensi vuoden alussa.

Tällä hetkellä Luontopalveluissa on kolme aluetta, mutta vuodenvaihteen jälkeen määrä kasvaa yhdellä ja näin ollen myös alueet kokevat muutoksia. Alueita ovat jatkossa Lappi, Pohjanmaa ja Kainuu, Rannikko sekä Sisä-Suomi.

Käytännössä esimerkiksi nykyisen Pohjanmaan Luontopalveluiden alue pienenee, sillä Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa tulevat kuulumaan uuteen Rannikon Luontopalvelut -yksikköön. Keski-Pohjanmaa sen sijaan pysyy Pohjanmaan ja Kainuun Luontopalveluissa.

Nykyisen Pohjanmaan Luontopalveluiden aluejohtaja Samuli Sillman kertoo jaon syistä näin.

– Olosuhteet ja toiminnalliset asiat ovat niin samankaltaiset, että siitä on järkevä muodostaa oma ehjä kokonaisuutensa.

Sillmanin mukaan vastaava ajatus ehjästä kokonaisuudesta sisältyy myös muihin alueyksiköihin.

Rannikon ympäristöön keskittyvä

Uutena muodostettava Rannikon Luontopalvelut ulottuu Vironlahdelta aina Keski-Pohjanmaan maakunnan etelärajaan saakka. Yksikön johtaja Henrik Jansson pitää hyvänä, että suurin osa Suomen rannikosta kuuluu yhteen ja samaan alueeseen.

– Uusi yksikkö on erikoistunut rannikon ympäristöön ja tilanteeseen, kertoo Jansson.

Aluejaon uudistuksen myötä muodostetaan meritiimi, joka kattaa lähes koko Suomen rannikon. Muutoksen uskotaan vahvistavan koko rannikon yhteistä osaamista.

Nykyiset alueet liian isoja

Tällä hetkellä Luontopalveluiden alueina ovat Lappi, Pohjanmaa ja Etelä-Suomi. Aluejohtaja Samuli Sillman sanoo, että nykyiset kolme aluetta ovat liian suuria.

– Esimerkiksi Etelä-Suomen Luontopalveluiden alue on valtavan iso hallinnollisesti. Nyt, kun tulee maakuntauudistus, koettiin, että Etelä-Suomessa on niin paljon maakuntia ja samalla myös sidosryhmiä, että miten pystytään siihen kaikkeen vastaamaan niin, että asiat ovat selkeitä ja hahmotettavissa, Samuli Sillman kertoo.

Muutos ei aiheuta henkilöstön vähennyksiä. Sillmanin mukaan henkilöstön toimenkuvat täsmentyvät ja roolit muuttuvat.

– Henkilökunnan kanssa on sovittu, että näillä rooleilla mennään. Ihmiset tulevat jatkamaan töitään suurin piirtein entisten askareittensa parissa.

Uuden aluejaon myötä on nimetty myös aluejohtajat. Lapin Luontopalveluita johtaa Jyrki Tolonen, Pohjanmaan ja Kainuun Samuli Sillman, Rannikon Henrik Jansson ja Sisä-Suomen Jouni Aarnio. Uudistukset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2018.

Metsähallituksen Luontopalvelut huolehtii muun muassa luonnonsuojelualueista sekä niiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen hoidosta.