Maskun ja Nousiaisten vesipulaan haetaan helpotusta yhteisellä vesijohtoverkolla – kasitien kunnat voisivat jatkossa saada veden Virttaankankaalta

Useat muutkin pohjavesivajeesta kärsivät kunnat janoavat toimitusvarmuutta vesihuoltoonsa.

vesihuolto
Vesihana valuu
Timo Nykyri / Yle

MaskuKasitien varren kuntien vesihuollon turvaamiseksi esitetään laajaa kehittämissuunnitelmaa. Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen ohella suunnitelma koskee Ruskoa ja Naantalia. Alue on suunnitelmassa ristitty Länsivyöhykkeeksi.

Veden riittävyys ja toimitusvarmuus turvataan suunnitelmassa putkiliittymillä Turun Seudun Vesi Oy:n verkkoon. Virttaankankaalta tulevaa tekopohjavettä päästäisiin juomaan mahdollisesti jo parin vuoden kuluttua Maskussa ja Nousiaisissa.

Pohjalla huoli veden riittävyydestä

Maskun ja Nousiaisten kunnille vettä toimittava Maskun Vesihuolto Oy on toistuvasti jo muutaman vuoden ajan joutunut pyytämään asiakkaitaan säästäväisyyteen veden käytössä. Tältä vuodelta syksyn sateet ovat hieman helpottaneet tilannetta, mutta pohjavesivajauksen korjaantumiseen kaivattaisiin useita sateisia kuukausia.

– Meillä on ollut tilanne, että omilla vedenottamoilla emme ole selvinneet. Olemme saaneet pääasiassa Naantalin kautta lisävettä vesihuollon turvaamiseksi, sanoo Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen.

Maskun ja Nousiaisten ohella myös muissa lähialueen kunnissa on herätty vedenhankinnan haavoittuvuuteen.

– Kunnissa, jotka ovat omien pohjavesiottamoiden varassa, tilanne on ongelmallinen. Vuodet ovat erilaisia, ja kuivat vuodet tuovat haasteita, toteaa Oikarinen.

Karkeasti jossain puolen euron paikkeilla voitaisiin olla kustannuksissa kuutiota kohden

Antti Ryynänen

Naapurikunnat haluavat varmistaa vedenhankinnan toimivuuden sekä kuivuuden että mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Vedensaanti voisi pahimmassa tapauksessa loppua kokonaan, jos esimerkiksi säiliöauto kaatuisi pohjavesialueella.

– Suurin osa näistä kunnista on ainakin suunnitteluryhmässä ollut innokkaina lähtemään mukaan. Mynämäki on ehkä kaikkein epävarmin, koska heille tulee aika isot kustannukset pitkästä matkasta johtuen. Muilla kustannukset ovat ihan kohtuulliset, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Putket omien ottamoiden ohi

Helpotusta vesipulaan haetaan kaksivaiheisella ratkaisulla.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa vedetään putki Turun Seudun Veden Raisiossa parhaillaan rakenteilla olevasta linjasta Ruskon kautta Maskuun.

– Maskuhan on jo pidemmän aikaa ollut osakkaana yhtiössä, joten sitäkin kautta asiaan on varauduttu. TSV pystyy takaamaan veden riittävyyden ja laadun, sanoo suunnitelman toteuttaneen Sweco Ympäristö Oy:n aluejohtaja Antti Ryynänen.

Antti Ryynänen, Arto Oikarinen ja Jyrki Lammila esittelivät Länsivyöhykkeen vesihuollon kehittämissuunnitelmaa Maskutalolla.
Antti Ryynänen, Arto Oikarinen ja Jyrki Lammila esittelivät Länsivyöhykkeen vesihuollon kehittämissuunnitelmaa Maskutalolla.Jouni Koutonen / Yle

Toisessa vaiheessa rakennettaisiin vesijohtolinja Nousiaisista Mynämäkeen sekä varayhteys Maskusta Naantaliin. Kiertoyhteyden rakentaminen Maskusta Naantaliin turvaisi etenkin Naantalin vesihuollon varmuutta. Tällä hetkellä Naantalin ainoa linja tulee Raision kautta.

Maskun ja Nousiaisten vedenhankinta hoituu suunnitelman mukaan kokonaisuudessaan Turun Seudun Vedeltä saatavalla vedellä. Myös Ruskon ja toisessa vaiheessa Mynämäen vedenhankinta on mahdollista turvata samalla.

Raisiosta Maskuun vedettävän tuplaputkiyhteyden vuoksi kuntien omille varavesijärjestelmille ei välttämättä ole tulevaisuudessa tarvetta

Puolen vai kokonaisen euron korotus vesitaksaan?

Suunnitelman mukaan ratkaisu turvaisi Maskun, Nousiaisten, Ruskon, Mynämäen ja Naantalin vedenhankinnan ja parantaisi palvelutasoa. Omien ottamoiden määrää ja käyttöä voidaan vähentää vaiheittain sekä vapauttaa vesihuoltolaitosten resursseja muihin tehtäviin. Esimerkiksi elinkeinoelämän muutoksiin on mahdollista vastata alueella entistä paremmin vesikapasiteetin ollessa kunnossa.

Ensimmäisen vaiheen rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 3,7 miljoonaa euroa ja toisen vaiheen 2,5 miljoonaa euroa. Kulujen jyvittämisestä kuntien kesken on vasta karkeita hahmotelmia. Kuluttajan maksamiin kuutiohintoihin vaikutukset vaihtelisivat kunnittain.

– Esimerkiksi Maskun osalta uuden putken investointi ja veden hankinta TSV:ltä vaikuttaa kuutiohintaan noin euron verran. Mutta se ei ole suoraan kuluttajan taksaan lisättävä euro, koska omien vedenottamojen poistuessa ne kustannukset vähenevät. Karkeasti jossain puolen euron paikkeilla voitaisiin olla kustannuksissa kuutiota kohden, ynnää aluejohtaja Antti Ryynänen.

Lokakuun lopussa valmistunut suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella vaikutusalueen kunnissa. Lausuntojen perusteella päätetään toteutettavista jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista.

Säästäväiselle vedenkäytölle on tarvetta vielä lähitulevaisuudessa, sillä arvioiden mukaan TSV:n vettä virtaisi maskulaisten ja noustelaisten hanoista aikaisintaan vuoden 2020 paikkeilla. Kakkosvaiheen toteutuminen olisi 2030-luvun tienoilla.

Länsivyöhykkeen vesihuollon kehityssuunnitelmaa ovat laatineet yhteistyössä alueen kuntien kanssa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Suunnitelman on toteuttanut Sweco Ympäristö Oy.