Sadavuodine Suomi suau pruazniekkudengan – planiiruimas sidä oli se samaine mies, kuduan kanzalassoda-tiemazes pruazniekkudengusarjas kieldävyttih

Pruazniekkudengu kuuluu Suomen iččenäžyön sadavuodispruazniekkuvuvven Suomi 100 -programmah.

Yle Uudizet karjalakse
Itsenäisyyspäivän kunniaksi lyöty juhlaraha.
Juhlaraha kuuluu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaan.Suomen Rahapaja Oy

Suomen iččenäžys 6.12.2017 -nimizen pruazniekkudengan tunnuspuolel on oteh Suomen iččenäžysjulgisanomizen tekstaspäi suomekse da ruočikse.

Hobjazen monietan arvopuolel on Helsingin linnankeskel sijainnuh Heimolan taloi, kus Suomen julgisanomine iččenäžyöh näh allekirjutettih 6. talvikuudu 1917.

Jugendrakendus oli parluamentan taloinnu vuozinnu 1911–1931.

Sadavuodizen Suomen pruazniekkudengua luajitah 2017 palua. Moniettu roih hobjaine, da sen nimelline arvo on 20 euruo.

Moniettubauhu ei pöllätännyh Rahapajua

Pruazniekkudengan on planiiruinnuh sama muodoilii, arhitehtoru Ilkka Suppanen, kuduan täh rodih keviäl moniettubauhu.

Hänen planiiruitus Suomi 100 -pruazniekkudengusarjas kieldävyttih bauhun täh. Suppazen kanzalassovan aigastu kuaznii kuvannuttu moniettua ylen äijäl čakattih. Ezimerkikse ministru Petteri Orpo pidi sidä ylen pahannu.

Suomen Rahapajan viestindyjohtai Henna Karjalainen sanelou, gu pruazniekkudengu tilattih Ilkka Suppazel pakkaskuul 2017.

– Ilkka Suppanen on yksi meijän muan parahis muodoilijois, kudamua tundietah kanzoinvälizestigi. Ei olluh nimittustu vigua, kuduan täh ei suannus luadie hänel tädä tilavustu.

Pruazniekkudengu jullatah 27. kylmykuudu. Sen myöndyhindu Suomen Rahapajan verkolaukas roih 70 euruo.

Luve sežo

Satavuotias Suomi saa juhlarahan – sen suunnittelee sama mies, jonka kansalaissota-aiheinen juhlarahasarja peruttiin