Perussuomalaiset vaihtoehtobudjetissaan: Varallisuusvero takaisin, 61 miljoonaa vähemmän velkaa ja Ylen rahoitukseen leikkaus

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa satsattaisiin turvallisuuteen, työllisyyteen ja leikattaisiin kehitysavusta.

Perussuomalaiset
Sami Savio ja Leena Meri oppositiopuolue perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin esittelyssä Helsingissä 14. marraskuuta 2017
Sami Savio ja Leena Meri oppositiopuolue perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin esittelyssä Helsingissä.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Perussuomalaiset esitteli tiistaina vaihtoehtonsa valtion vuoden 2018 budjetiksi. Vaihtoehtobudjetin keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa työllisyyden parantaminen, asumisen hinnan alentaminen ja julkisen sektorin tehostaminen.

Vaihtoehtobudjetissaan puolue ottaisi velkaa 61 miljoonaa euroa nykyistä hallitusta vähemmän. Samanaikaisesti perussuomalaiset keventäisi pienituloisten ja lapsiperheiden verotusta säilyttämällä lapsivähennyksen. Kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien indeksijäädytykset puolue peruisi.

Perussuomalaiset esittää vuonna 2005 poistetun varallisuusveron palauttamista. Vero palautettaisiin siten, että puoli miljoonaa euroa ylittävästä verotettavasta omaisuudesta maksetaan vuosittain varallisuusveroa. Verovelvollisen vakituisena asuntona käyttämä asunto ei kuuluisi varallisuusveron piiriin.

Varallisuusverolla valtion kassaan kertyisi puolueen laskelmien mukaan noin 50 miljoonaa euroa ylimmältä varallisuusluokilta ensi vuonna.

Kotitalousvähennykseen korotus

Puolue esittää myös satsauksia yrittäjyyteen. Perussuomalaiset haluaisi luoda yrittäjille työtilimallin, joka vapauttaisi aloittavan yksinyrittäjän työllistävästä byrokratiasta. Lisäksi yrittäjät saisivat apua arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisesta ja kotitalousvähennyksen korottamisesta.

Perussuomalaiset alentaisi asumisen hintaa muun muassa riittävällä asuntotuotannolla. Tähän päästäisiin puolueen mukaan kaavoitusta helpottamalla ja rakennusmääräysten yksinkertaistamisella. Asumiskustannuksia voitaisiin alentaa puolueen mukaan myös alentamalla sähkön hintaa, kun jakeluyhtiöiden sähkönsiirron tuottovaade lasketaan 4,5 prosentin tasolle.

Työllisyyttä parannettaisiin muun muassa ottamalla käyttöön muuttoavustus. Työn hausta ja muutosta aiheutuviin kustannuksiin esitetään 15 miljoonaa euron lisäystä. Muuttoavustus kannustaa työntekijää ottamaan vastaan työ silloinkin, kun se edellyttäisi muuttamista toiselle paikkakunnalle ja tämä aiheuttaisi työntekijälle kustannuksia.

Turvallisuuteen 30 miljoonaa euroa, maahanmuuttajat nopeammin kielikursseille

Puolue esittelee vaihtoehtobudjetissaan myös mittavan turvallisuuspaketin. Siinä ehdotetaan poliisille, tullille, suojelupoliisille, rajavartiolaitokselle, tuomioistuimille ja syyttäjälaitokselle lisärahoitusta yhteensä 30 miljoonaa euroa. Eniten näistä saisi poliisi, 15 miljoonaa euroa. Turvallisuuspaketilla puolue haluaa turvata kansalaisten perusturvallisuuden.

Perussuomalaiset haluaa turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset kuriin. Säästöjä saataisiin tiukentamalla turvapaikka- ja perheenyhdistämismenettelyä. Puolueen mukaan perheenyhdistämistä hakevilta turvapaikanhakijoilta on edellytettävä näyttöä henkilöllisyydestä ja väitetyistä sukulaissuhteista.

Perussuomalaisten mielestä maahanmuuttajat tulisi myös ohjata aiempaa nopeammin suomen kielen kursseille, jotta "loputtomista tulkkauspalveluista" voitaisiin luopua.

Säästöjä puolue hakisi lisäksi muun muassa leikkaamalla kehitysapua. Puolueen uudella kehitysyhteistyömallilla lasketaan säästettävän valtion varoja 550 miljoonaa euroa vuodessa.

Perussuomalaiset kertovat vaihtoehtobudjetissaan myös haluavansa panostaa monipuoliseen uutistarjontaan Suomessa. Tämän vuoksi puolue esittää kolme miljoonaa euroa viime vuosina vaikeuksissaan olleen STT:n toiminnan tukemiseen. Sen sijaan Yleisradion televisio- ja radiorahastoon perussuomalaiset haluaa 50 miljoonan euron leikkauksen.

Lue myös:

SDP peruisi lomarahaleikkaukset ja nostaisi yli 90 000 vuodessa tienaavien veroja

KD kannustaa perheitä suurempaan lapsilukuun

RKP: Perheyritysten perintöverot kokonaan pois

Vihreät vaihtoehtobudjetissaan: Lisää rahaa koulutukseen, tuloeroja kapeammaksi ja yritystukia leikkuriin