Salon Korvenmäkeen kauan suunniteltu voimalaitoshanke etenee

Voimalaitoshanketta ajavat nyt Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

jätteenpolttolaitokset
Jätteitä Salon Korvenmäen jäteasemalla.
Samuli Holopainen / Yle

Salon Korvenmäkeen ollaan perustamassa ekovoimalaitosta. Hankkeen aikoo toteuttaa vielä tänä vuonna perustettava jäte-energiayhtiö, jonka takana ovat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

Voimalaitoshanketta on suunniteltu vuosia. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä sanoo, että tahtotila voimalaitoksen rakentamiseen on nyt vahva.

– Olemme jo pitkään miettineet, mitä tehdä jätteille, joita ei voi kierrättää. Olemme toki tehostaneet kierrätystä, mutta jäljelle jää aina sekajätettä. Sitä on jouduttu toimittamaan ulkomaille jo vuosia. On selkeästi parempi asia, että saadaan seudulle oma ratkaisu, Heikkilä sanoo.

Nimi muuttunut vuosien varrella

Vuosien aikana Salon Korvenmäkeen suunnitellun voimalaitoksen nimi on vaihtunut jätteenpolttolaitoksesta ekovoimalaitokseksi. Kyse ei Jukka Heikkilän mukaan ole sanallisesta viherpesusta.

Suurin merkitys tässä on säästöillä, jota saadaan. Arvioimme, että saamme aikaiseksi yli neljän miljoonan euron säästöt. Jokainen jätteen tuottaja säästää käytännössä kymmenen euroa vuodessa.

Jukka Heikkilä

– Jätteenpolttolaitos on aika vanhanaikainen termi. Tässä lähtökohtana on se, että jätteestä tehdään kaukolämpöä ja sähköä. Jäljelle jääviä materiaaleja jalostetaan vielä mahdollisimman pitkälle tuotteiksi. Niistä saadaan vielä esimerkiksi maanrakennusmateriaalia tai tulevaisuudessa jopa pihakivituotteita, sanoo Heikkilä.

Tarkoitus on kuitenkin panostaa jatkossa kotitalouksien lajitteluun.

– Siten saadaan parhaat raaka-aineet ensin talteen, Heikkilä sanoo.

Säästöä luvassa

Ekovoimalaitoksessa jätteistä tuotetaan energiaa Salon kaupungin asukkaille ja yrityksille.

– Suurin merkitys tässä on säästöillä, jota saadaan. Arvioimme, että saamme aikaiseksi yli neljän miljoonan euron säästöt. Jokainen jätteen tuottaja säästää käytännössä kymmenen euroa vuodessa. Se raha voidaan sitten käyttää muuhun. Toki olemme linjanneet, että osa säästöistä tullaan käyttämään kiertotalouden ja kierrätyksen kehittämistyöhön.

Laitoksen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2018 aikana ja käyttöön se otettaisiin vuoden 2020 lopulla. Rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 110 miljoonaa euroa.