Talvivaara-syytettyjen asianajajat hovioikeudessa: vastuu oli muualla

Rovaniemen hovioikeudessa on annettu loppulausunnot Talvivaaran ympäristörikosjutussa. Oikeus antaa tuomionsa aikaisintaan alkuvuonna.

Talvivaara
Pekka Perä oikeussalissa
Pekka Perä hovioikeuden istunnossa Kajaanissa 18. lokakuuta.Niko Mannonen / Yle

Talvivaaran ympäristöongelmista syytetyn toimitusjohtajan Pekka Perän puolustus katsoo, että syyttäjien näyttö on ohutta ja vähäistä. Puolustuksen mukaan syytteessä olevia pyritään saamaan vastuuseen asioista, joista he eivät vastanneet.

Perän asianajajan Markus Kokon mukaan Perää syytetään hänen asemansa vuoksi, vaikka vastuu monista toimista oli muualla.

– Henkilöt, jotka vastasivat suurimmasta osasta syytteiden mukaisista toiminnoista, eivät ole tässä vastaajina, Kokko sanoi.

Puolustuksen mukaan Perä huolehti toimitusjohtajana muun muassa kaivoshankkeen rahoituksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Hän ei osallistunut muun muassa kipsisakka-altaan suunnitteluun ja rakentamiseen.

– Perä ei ole missään vaiheessa osallistunut sellaiseen operationaaliseen toimintaan, josta syytteissä on kyse, Kokko katsoo.

Kaikki Talvivaaran toimet ovat puolustuksen mukaan olleet ympäristöluvan mukaisia ja viranomaisten hyväksymiä. Myös moneen otteeseen vuotanut kipsisakka-allas oli saanut viranomaisilta hyväksynnän. Syyttäjien mukaan taas Talvivaara antoi alusta asti viranomaisille harhaanjohtavaa tietoa.

Tuomio aikaisintaan alkuvuonna

Kaivoksen tuotantojohtajana toimineen miehen asianajaja Tero Kovanen perusteli niin ikään pitkään, miksi mies ei ole vastuussa syytteessä kuvatuista teoista. Puolustus katsoo, ettei tuotantojohtaja esimerkiksi laatinut ympäristölupahakemusta eikä hänellä ollut päätösvaltaa siinä esitettyihin arvioihin.

Rovaniemen hovioikeudessa aloitettiin keskiviikkona aamulla vastaajien loppulausunnot. Syyttäjien loppulausunnot kuultiin eilen tiistaina.

Syyttäjät vaativat neljälle syytetylle ehdollisia vankeustuomioita törkeästä ympäristön turmelemisesta. Oikeus antaa tuomionsa aikaisintaan alkuvuonna.

Kainuun käräjäoikeudessa Perä, tuotantojohtaja ja vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon aikaan Talvivaara Sotkamon toimitusjohtajana toiminut Harri Natunen tuomittiin sakkoihin ympäristön turmelemisesta. Metallien talteenottolaitoksen päällikön syytteet hylättiin käräjäoikeudessa.

Oikeutta istuttu Kajaanissakin

Rovaniemen hovioikeus aloitti jutun käsittelyn 9. lokakuuta. Lokakuun puolessa välissä hovioikeuden istunnot järjestettiin Kajaanissa, missä Pekka Perän puolustuksen mukaan kaikki kipsisakka-allasvuodot olivat onnettomuuksia ja vahinkotilanteita, joista ei voi seurata rikosvastuuta.

– Ympäristöluvan mukaan altaissa sai ja oli velvollisuuskin säilyttää suuria määriä vettä, sanoi Perän asianajaja Markus Kokko.

Kipsisakka-altaissa tapahtui kaikkiaan neljä vuotoa Talvivaaran toiminta-aikana. Talvivaara Sotkamo Oy:n toimitusjohtajana toiminut Harri Natunen kertoi Kajaanissa, että kipsisakka-altaan vuotoja ei olisi pitänyt päästä syntymään. Kainuun käräjäoikeus tuomitsi hänet kipsisakka-altaan vuotojen seurauksena.

Kajaanissa kuultiin myös Talvivaara Sotkamo Oy:n tuotantojohtajana toiminutta miestä. Hänen mukaansa vesi tai altaiden rakenne ei ollut millään tavallaan vuotojen syynä.

– En ole syyllistynyt tässä asiassa rikokseen, mies sanoi.