Yksi monikielinen yliopisto saa vain varovaista kannatusta Pohjanmaalla – "Lopetetaan jo laatikkoleikki!"

Yle Pohjanmaan järjestämässä keskustelussa pohdittiin sitä, miten käy pienten yliopistojen, jos yliopistoverkkoa Suomessa karsitaan.

Yliopistot & korkeakoulut
Paneelikeskustelu Vaasan yliopistolla
Yle Pohjanmaan järjestämässä paneelikeskustelussa olivat mukana Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Tauno Kekäle, Åbo Akademin Vaasan yksikön rehtori Göran Djupsund, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juuso Aaltonen. Keskustelua vetivät toimittajat Terhi Varjonen ja Tuomo Rintamaa.

Yle Pohjanmaan järjestämässä paneelikeskustelussa pohdittiin, mihin suuntaan korkeakoulutoimintaa Pohjanmaalla pitäisi kehittää. Siintääkö tulevaisuudessa yksi yhteinen yliopisto vai löytyykö vastaus edessä oleviin haasteisiin nykyistä tiiviimmästä yhteistyöstä?

Päällimmäiseksi keskustelussa nousi vakava huoli Vaasan yliopiston tulevaisuudesta.

– Saan paljon sellaisia signaaleja Helsingistä, että siellä on vahvoja keskittämisen trendejä, totesi Vaasan kaupunginjohtaja Thomas Häyry.

– Fakta nyt vain on, että Vaasan yliopisto on pieni yliopisto, ja jos fuusioidaan, on helpompi fuusioida pieni yksikkö, sanoi Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Kuusiston ja Häyryn lisäksi keskusteluun tiedekirjasto Tritoniassa osallistuivat Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Tauno Kekäle, Åbo Akademin Vaasan yksikön rehtori Göran Djupsund ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juuso Aaltonen.

Yksi monikielinen yliopisto?          

Keskustelu vaasalaisten korkeakouluyksiköiden yhteistyöstä on noussut jälleen kerran pinnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa, lokakuussa julkaistussa selvityksessä (siirryt toiseen palveluun) visioidaan korkeakoulutuksen tulevaisuutta vuoteen 2030 saakka. Pohjanmaalle yhtenä vaihtoehtona tarjotaan yhden monikielisen yliopiston perustamista.

Yle Pohjanmaan paneelissa voimakkaimmin yhden yliopiston puolesta liputti opiskelijoiden edustaja.

– Keskustelu pitää käydä ja kaikki kivet kääntää. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että täällä on yliopisto, totesi Juuso Aaltonen. Aaltosen mukaan opiskelijoiden etu olisi, että opintotarjonta tulisi yhden luukun kautta.

Myös Häyry ja Kuusisto olivat sillä kannalla, että keskustelua vaasalaisten korkeakouluyksiköiden fuusioitumisesta on syytä käydä.

– Se vaihtoehto on tietenkin mahdollinen, kun katsotaan tarpeeksi kauas, mutta ei varmastikaan ihan lähitulevaisuudessa, sanoi Kuusisto.

Göran Djupsundin näkemys asiasta oli yksiselitteinen: ei yhtä monikielistä yliopistoa Vaasaan. Djupsund kuitenkin painotti voimakkaasti yhtestyön merkitystä ja yhteistyön lisäämistä.

Yhteistyötä halutaan kehittää

Djupsundin mukaan konkreettiset yhteistyön tulokset ratkaisevat, eivät hallintorakenteet.

– Lopetetaan jo laatikkoleikki, todellinen yhteistyö on ihan toista. Me istutaan nyt Tritoniassa, tämä on yksi parhaista yhteistyön tuloksista. Me olemme edelläkävijöitä Vaasassa, kun olemme luoneet yhteisen yliopistokirjaston.

Ammattikorkeakoulun vinkkelistä tilannetta katsova Tauno Kekäle panostaisi myös yhteistyöhön. Visioita yhdestä yliopistosta hän ei pidä kovinkaan realistisena.

– Ruotsinkieliset haluavat ruotsinkielisen ja suomenkieliset suomenkielisen yksikön. Aika vaikea se on poliittisesti toteuttaa, summasi Kekäle.

Kekäle panostaisi myös yhteistyöhön. Hänen mukaansa yhteinen hallinto ei ole mikään taikasana.

– Samat asiat voidaan tehdä yliopistojen välisellä sopimuksella. Ainut ero on se, että ei voida kehuskella, että meillä on täällä 20 000 opiskelijan yliopisto.

Paneelikeskustelijat Tritonisassa.
Yhtä mieltä keskustelijat olivat siitä, että yhteistyötä on kehitettävä. Rohkeita avauksia peräänkuulutettiin.Jarkko Heikkinen / Yle

Huippututkimusta ja kansainvälistä kilpailukykyä

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että vaasalaisten niin kuin muidenkin yliopistoyksiköiden tulevaisuuden ratkaisee lopulta se, mitkä ovat niiden tieteelliset näytöt.

– Jos katsotaan (opetus- ja kulttuuriministeriön) visiota, siellä on kaksi avainsanaa: huippututkimus ja kansainvälinen kilpailukyky, tähdensi Göran Djupsund. Yliopistojen ja korkeakouluyksiköiden lukumäärä on sittenkin toissijainen kysymys.

Vaasan yliopisto on valinnut linjakseen erikoistumisen. Kielten tutkimuksen ja tutkintoon johtavan koulutuksen siirtäminen Jyväskylään on jäänyt kirveltämään.

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Juuso Aaltosen näkemyksen mukaan liikkeenluovutus tehtiin pakkoraossa, yliopiston rehtori muotoilee toisin:

– Strategisen siirron takia pystytään investoimaan uuden kehittämiseen. Jos jotain jää pois, paljon saadaan tilalle ja luodaan vahvempaa siitä mitä on olemassa, totesi Jari Kuusisto.