Muotovirhe kaupunginhallituksen päätöksessä: Tampereen Kotilinnasäätiön tonttisotku uuteen valmisteluun

Kuntaliiton mukaan kaupunki ei ole selvittänyt, sisältääkö sen tekemä päätös kiellettyä julkista tukea. Kaupunginhallitus oli alentanut luvattoman vuokraoikeuden myynnin sopimussakkoa oleellisesti.

Kotimaa
Puheenjohtajan nuija kolahtaa pöytään
Jan Hynnä / Yle

Tampereen kaupunki on perumassa Kotilinnasäätiön tonttisotkua koskevan päätöksensä ja palauttamassa asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginhallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta (siirryt toiseen palveluun).

Kuntaliiton lausunnon (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaupungin päätöksessä on tapahtunut muotovirhe. Kuntaliiton mukaan kaupunki ei ole selvittänyt, sisältääkö sen päätös kiellettyä julkista tukea.

Ikäihmisten asumista edistävä Kotilinnasäätiö myi Muotialassa sijaitsevan tontin vuokraoikeuden rakennusyhtiölle ilman kaupungin kirjallista lupaa.

Kaupunki päätti, että säätiön pitää rakentaa tonttikaupasta saamillaan rahoilla asuntoja Ranta-Tampellaan.

Kuntaliitto arvioi lausunnossaan, että kaupunginhallituksen päätöksestä ei ilmene, että asian valmistelussa tai itse päätöksenteossa olisi arvioitu, sovelletaanko Tampereen Kotilinnasäätiön ja kaupungin väliseen sopimussuhteeseen EU:n valtiontukisäännöksiä.

Kuntaliitto huomauttaa myös, että päätöksessä ei lainkaan käsitellä sitä, miksi sopimussakosta luopumista päätöksessä mainitulla tavalla ei pidettäisi valtiontukisäännösten tarkoittamana kaupungin taloudellisena tukena Tampereen Kotilinnasäätiölle.