"Ollaan etuoikeutetussa asemassa" – Iisalmesta tuli kouluvertailujen ihmekunta, mutta ei ilman raskaita päätöksiä

Kun muissa kunnissa alakoululaiset lähtevät kotiin, Iisalmessa he jäävät usein tunniksi tai pariksi kouluun. Tällä ratkaisulla kaupunki on voittanut ainakin opettajat puolelleen.

peruskoulu
Poika tekee matematiikan tehtäviä.
Sakari Partanen / Yle

Koululaisten vanhemmat kyllä huomaavat, jos lapsen koulukirja on vanhentunut. Mutta tietävätkö vanhemmat, jos lapsi saa vähemmän opetusta kuin vaikkapa naapurikunnan peruskoulussa saisi?

Monen asiantuntijan mukaan tämä on asia, johon vanhempien olisi syytä kiinnittää huomiota. Erot perusopetuksen määrässä ovat kasvaneet eivätkä kunnat itse pidä asiasta ääntä.

Yksi kunta, jossa opetustuntien tuttu määrä on tuttu ainakin vanhempainyhdistysten aktiiveille, on Iisalmi. Tämä johtuu siitä, että kaupunki mainitaan vuodesta toiseen mallioppilaana, kun puhutaan eroista koululaisten saaman opetuksen määrässä.

Se ei myöskään ole vähentänyt opetusmääriä samaan aikaan kun moni muu kunta on. Ja kun digiloikkakin etenee kaupungissa ripeästi muun muassa Olvi-säätiön tuella (siirryt toiseen palveluun), opettajien ammattijärjestö OAJ puhuu jopa Iisalmen ihmeestä (siirryt toiseen palveluun).

– Tästä oli vanhempainyhdistyksessä puhetta viimeksi tällä viikolla. Ollaan etuoikeutetussa asemassa, kahden alakoululaisen äiti Kaisa Korja kehuu.

Kaisa Korja.
Kaisa Korja on Kangaslammin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja.Antti Karhunen / Yle

"Oppilaiden mielestä ei välttämättä etu"

Erot näkyvät juuri alakoulussa. Iisalmessa lapset saavat alakoulun aikana 12 vuosiviikkotuntia enemmän opetusta kuin koululaiset niissä kunnissa, jotka antavat opetusta laissa säädetyn vähimmäismäärän.

Käytännössä se tarkoittaa, että kun jossain toisessa kunnassa viidesluokkalaisella on keskimäärin 24 koulutuntia viikossa, Iisalmessa niitä on 27. Kun kouluviikkoja on vuodessa 38, lisätunteja kertyy koko alakoulun aikana satoja. Muissa kunnissa lapset lähetetään noiksi tunneiksi kotiin, kärjistetysti.

– Oppilaiden mielestä tämä ei välttämättä ole etu, naurahtaa Iisalmen toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen.

Koulun kello.
Toni Pitkänen / Yle

Hänen – ja myös opettajien mielestä ylimääräiset oppitunnit koulussa ovat kuitenkin hyväksi lapsille. Opetustuntien määrä ei sellaisenaan tarkoita opetusta ja hyviä oppimistuloksia, mutta Ikosen mukaan opetuksen määrä voi olla yksi selittäjä esimerkiksi iisalmelaisten hyvälle lukiomenestykselle.

– Meillä on lähes kaikissa oppiaineissa keskimääräistä paremmat tulokset kirjoituksissa.

Johtaja: Seinistä on karsittu, opetuksesta ei

Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikosen mukaan on monta syytä, jotka ovat johtaneet siihen, että Iisalmesta on tullut perusopetuksen määrässä Suomen kärkikuntia. Yksi on kohtuullisen pitkään hyvällä mallilla ollut kuntatalous.

Hän huomauttaa myös, että yli kymmenen vuotta sitten päättäjät joutuivat tekemään raskaita leikkauksia kouluverkkoon. Varpasen, Viitaan ja Joutsenjoen koulut lakkautettiin vuonna 2006, vaikka pelkästään oppilasmäärällä mitattuna ne olisivat ehkä voineet jatkaakin.

– Se on kantanut hedelmää, että meillä on ollut näihin päiviin saakka kohtuullisen hyvä kouluverkko. Toivon, että tulevatkin kouluverkkoratkaisut ovat sellaisia, ettei jouduta karsimaan opetusta seinien kustannuksella.

Meillä on lähes kaikissa oppiaineissa keskimääräistä paremmat tulokset kirjoituksissa.

Kirsi-Tiina Ikonen

Priorisointi saattaa näkyä siinäkin, että esimerkiksi oppikirjojen hankkimisessa käytetään tiukempaa harkintaa. Koululaisten vanhempien mukaan myös retkirahoista on tingitty.

– Tuntuu, että näissä säästetään. Se on kuitenkin hyvä, että opetustunteja ei ole vähennetty. Siellä saadaan sitä opetusta, mitä toivotaan ja mihin veroeurot suunnataan, Soinlahden koulun vanhempainyhdistyksessä vaikuttava Susanna Karvonen miettii.

Ei pelkästään kiitoksia vanhemmilta

Kangaslammin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Korja sanoo olevansa kiitollinen siitä, että kaupunki on päättänyt satsata lapsiin. Hän uskoo, että Iisalmessa lapset saavat hyvät lähtökohdat alakoulusta lähtien.

Saadaan sitä opetusta, mitä toivotaan ja mihin veromarkat suunnataan.

Susanna Karvonen

Toinen iisalmelaisvanhempi Tommi Väisänen harmittelee kuitenkin, että heidän koulussaan Soinlahdessa muut seikat tekevät tyhjäksi ne edut, joita ylimääräisillä opetustunneilla saadaan.

Opettajien vaihtuvuus on hänen lastensa luokilla ollut suurta ja se hänen mukaansa sekoittaa lasten oppimista. Lisäksi koulu on huonokuntoinen ja parhaillaan mietitään, mitä sille tehdään.