Vaaratiedote Vaasan hätäkeskus

Vaaratiedotteet

Vaara ohi

17.11.2017 kello 08.21.

Hätäkeskuspalvelut on palautettu onnistuneesti Vaasan hätäkeskukseen tänään klo 8:00 ja toiminnassa on palauduttu normaalitilaan. Tiedote koskee Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueita.

Faran över

17.11.2017 kl. 08.21.

Nödcentralstjänsterna har återkopplats till Vasa Nödcentral i dag kl 8:00 och verksamheten fortlöper som normalt. Meddelandet berör Södra Österbottens, Österbottens, Mellersta Österbottens och Mellersta Finlands områden.