Kuopion jää- ja uimahallihankkeen hävinneen yhtiön konsultti syyttää kaupunkia tietojen pimittämisestä – lakimies tyrmää näkemyksen

Kaupunki valitsi keväällä urakan toteuttajaksi YIT:n. Hankintapäätös sai jo lainvoiman, mutta urakasta kilpailleen yhtiön konsultti on yhä sitä mieltä, että kaupungin tilakeskus toimi asiassa lainvastaisesti.

Kuopio
Havainnekuva Kuopion uudesta uimahallista ja remontoidusta jäähallista.
Arkkitehtitoimisto ArkMill

Kuopion uima- ja jäähalliurakan kilpailutuksen hävinneen yhtiön konsultti epäilee Kuopion kaupunkia julkisuus- ja hankintalain vastaisesta toiminnasta.

SSR Itä-Suomi Oy:n konsulttina tarjouskilpailussa toiminut Heikki Korhonen Sporthotel-yhtiöstä on vedonnut sähköpostiviestissään kaupunginvaltuutettuihin, jotta valtuusto jättäisi hyväksymättä jää- ja uimahallin lopullisen sopimuskokonaisuuden ja velvoittamaan hankintayksikön eli kaupungin tilakeskuksen "toimimaan tarjouskilpailun hankintamenettelyjen ja julkisuuslain pykälien mukaan."

Kaupunginvaltuusto valitsi toukokuussa urakan palveluntuottajaksi rakennusliike YIT:n ja hankintapäätös sai kesällä lainvoiman. Urakan sopimuskokonaisuus on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ensi maanantaina.

Kilpaileva tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena

YIT:n lisäksi tarjouksen jätti ainoastaan Salpausselän Rakentajien alueyhtiö eli SSR Itä-Suomi Oy. Sen tarjous kuitenkin hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Heikki Korhosen mielestä tilakeskus toimi julkisuus- ja hankintalain vastaisesti tai vähintään julkisuuslain hengen vastaisesti, koska SSR ei ole saanut nähtäväkseen pyytämiään YIT:n asiakirjoja tarjouksen sisällöstä.

SSR kävi kesäkuussa tutustumassa YIT:n tarjoukseen ja tilakeskuksen mukaan yhtiölle kerrottiin suullisesti voittaneen tarjouksen kokonaishinta ja näytettiin kolme luonnoskuvaa hankkeesta. Muun materiaalin YIT oli luokitellut kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin.

Konsultin mielestä kaupunki pimittää aineistoa enemmän kuin olisi tarvis

SSR pyysi sen jälkeen kaupungin tilakeskukselta kopiot YIT:n koko tarjouksesta ja liiteasiakirjoista. Tilakeskus vastasi, että kaikki YIT:n julkiseksi luokittelemat asiakirjat on jo esitelty. Kesäkuussa Kuopion kaupunginhallitus linjasi, että YIT:n tarjousasiakirjoihin liittyviä tietoja ei voi luovuttaa liike- ja ammattisalaisuuksien osalta.

Heikki Korhonen mielestä asia ei ole näin yksioikoinen.

– Tilakeskus on mielestäni velvollinen tarkastelemaan, ovat salattavat kohdat oikeasti salattavia. Jos lähes koko tarjous on salattavissa, eihän meillä olisi enää olemassakaan julkisia hankintoja, Korhonen perustelee.

Korhosen mukaan ei ole kyse siitä, että SSR epäilisi voittaneessa tarjouksessa olleen epäselvyyksiä, mutta nyt tilannetta on vaikea arvioida. Hänen mielestään tarjousten mahdollisimman laajasta avoimuudesta olisi hyötyä myös tuleviin kilpailutuksiin.

– Kun tarjoajat pystyisivät tarkastelemaan toistensa tarjouksia, niin ne pystyisivät kehittämään omia tarjouksiaan.

SSR Itä-Suomi Oy:llä olisi ollut mahdollisuus valittaa oman tarjouksensa hylkäämisestä, mutta se ei sitä tehnyt. Toimitusjohtaja Tarmo Stjernan mukaan valitusta ei tehty, koska asia oli tulkinnanvarainen. Stjerna katsoi, ettei yhtiöllä ollut resursseja lähteä valittamaan asiasta.

Kaupungin lakimies: Asia on mietitty riittävän tarkkaan

Lakimies Mika Mäkäräinen Kuopion kaupungilta ei yhdy Heikki Korhosen näkemyksiin. Mäkäräinen vakuuttaa, että kaupunki on asiaa puntaroidessaan tutustunut lakipykäliin tarkasti. Mäkäräinen myös huomauttaa, että SSR tyytyi saamiinsa asiakirjoihin eikä hakenut asiaan muutosta hallinto-oikeudesta.

– On turha puhua, ovatko asiakirjat olleet riittäviä, kun pyytäjä on tyytynyt saamiinsa asiakirjoihin, Mäkäräinen sanoo.

Mäkäräisen mukaan kaupungin hankinnoissa on riittävä lainopillinen asiantuntemus mukana. Mutta olisiko kaupunki voinut vielä harkita tarkemmin, oliko YIT:n itsensä salaisiksi luokittelemissa asiakirjoissa sellaisia, jotka olisi sittenkin voinut julkaista? Mäkäräisen mukaan harkintaa on tehty.

– Viranomaista ei sido yhtiön ehdotus, mitkä ovat liikesalaisuuksia. Me noudatamme vain lainsäädäntöä. Tässä tapauksessa kaupunki on selvittänyt, että nämä (salatut asiakirjat) ovat liike- ja ammattisalaisuuksia. Näkisin, että väitettyä virhettä ei ole tehty.

Rakentaminen alkamassa keväällä ainakin jäähallissa

Kuopion kaupunki hankkii uimahallin ja jäähallin palvelut leasingmallilla, jossa se tekee 20 vuoden vuokra- ja palvelusopimuksen. Maanantaina valtuuston hyväksyttäväksi tulevan sopimuskokonaisuuden investointien arvioitu kokonaishinta on 46,2 miljoonaa euroa. Summasta vajaat 30 miljoonaa menee uuteen uimahalliin, 9,5 miljoonaa jäähallin perusparannukseen sekä laajennukseen sekä vajaat seitsemän miljoonaa uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen.

Kaupunginvaltuuston rooli hankkeessa on lakimies Mika Mäkäräisen mukaan enää täytäntöön panija eli nuijankopautuksella se hyväksyy hankintapäätöksen jälkeen tehdyt sopimustekniset muutokset.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa maalis-huhtikuussa 2018 ainakin niiltä osin, jotka eivät vaadi kaavamuutoksen lainvoimaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa muutostöitä jäähallin sisällä. Pysäköintilaitoksen toivotaan valmistuvan vuonna 2019 ja uuden uimahallin vuonna 2020.

Kaupunki suunnitteli alun perin jo muutama vuosi sitten toteuttavansa jäähallin peruskorjauksen ja uuden uimahallin rakennusyhtiö YIT:n kanssa. Hanke kuitenkin kariutui, kun tarkempi tarkastelu osoitti, että hankintalaki edellyttää hankkeen kilpailuttamista.