Saimaalla tulvavahingot keväällä mahdollisia – juoksutuksia lisätään entisestään

Saimaan juoksutusta lisätään marraskuun lopulla. Juoksutus helpottaa osaltaan myös Saimaan norpan pesintää.

Saimaa
Veden korkeuden mittauspiste.
Tommi Parkkinen / Yle

Saimaan juoksutusta lisätään marraskuun lopulla. Saimaan vedenkorkeus on noussut syksyn aikana ja on 32 senttimetriä keskimääräistä vedenkorkeutta korkeammalla.

Suomen ja Venäjän välisen juoksutussäännön mukaan Saimaan vedenkorkeutta pidetään mahdollisimman normaalina. Ennusteen mukaan juoksutussäännön normaalivyöhykkeen (siirryt toiseen palveluun) yläraja ylittyy tammikuun aikana. Vesitilanne-ennusteessa näyttäisi mahdolliselta, että runsassateisena keväänä Saimaan vedenkorkeus nousisi haitallisen korkealle ja aiheuttaisi vahinkoa.

Nyt aloitettavilla lisäjuoksutuksilla pyritään vähentämään vedenkorkeuden nousua ja mahdollisia tulvavahinkoja.

Juoksutus helpottaa norpan pesintää

Saimaan juoksutusta lisätään 27.11.2017 alkaen. Juoksutus nostetaan enintään 800 m³/s tasoon viikkokeskiarvona. Tällä hetkellä juoksutus on noin 700 m³/s. Lisäjuoksutusta toteutetaan todennäköisesti ainakin toukokuun loppuun asti. Vesitilanteen niin vaatiessa lisäjuoksutus voi jatkua myös tästä eteenpäin.

Lisäjuoksutus vähentää veden nousua joulu-tammikuussa. Juoksutus helpottaa osaltaan myös Saimaan norpan pesintää. Pesinnälle haitalliseksi arvioitu vedenpinnan aleneminen jäätymisen ja maaliskuun 20. päivän välisenä aikana on 20 cm. Juoksutukset sovitetaan siten, että alenema on pienempi kuin 20 cm.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi päättää juoksutussäännön mukaisella normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulkopuolella tapahtuvasta juoksutusmuutoksen aloittamisesta, kun muutos on sen suuruinen, että siitä ei aiheudu vesivoiman menetystä tai muuta vahinkoa tai haittaa.