Ainoa hakija jätettiin rannalle dekaanivalinnassa – Oulun yliopiston rehtori: "Mielipiteet eivät vaikuttaneet valitsematta jättämiseen"

Oulun yliopiston nykymenoa kipakasti kritisoinut professori kammettin ulos dekaanihausta. Asia voi edetä vielä viranomaisten tutkittavaksi.

Oulun yliopiston dekaanin haku jatkuu. Kuva: Juha Sarkkinen / Oulun yliopisto

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtajan eli dekaanin haku jatkuu. Siitäkin huolimatta, että paikkaa haki ainoastaan yksi henkilö, yhteiskuntatieteiden tohtori Vesa Puuronen.

Nykyinen dekaani Eila Estola jää eläkkeelle, ja hänen seuraajansa haku tapahtui ilmoittautumismenettelyllä.

Puuronen pudotettiin pois haastattelun ja tiedekunnan kuulemisen jälkeen.

Professori Vesa Puurosen mukaan hänen välinsä Oulun yliopiston rehtoriin ovat asialliset. Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Puurosen mukaan yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä sekä henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen kertoivat hänelle, että asia pysähtyi rehtorin pöydälle. Tämän jälkeen samat henkilöt kertoivat päättäneensä, ettei Puurosta nimitetä tehtävään.

– Mitään perusteluita en ole päätöksestä saanut, Puuronen toteaa.

Rehtori Jouko Niinimäen tietojen mukaan Okkonen ei ollut asiasta yhteydessä hakijaan ollenkaan, vaan Hentilä on keskustellut asiasta professori Puurosen kanssa. Vararehtori Hentilä kertoo todenneensa hakijalle, että hänen kohdallaan nimitys ei etene.

Rehtoria on uudessa johtamismallissa verrattu yrityksen toimitusjohtajaan.

Petri Koikkalainen

Puuronen muistuttaa yliopiston johtosäännöstä, jonka mukaan rehtori tekee päätöksen valinnassa. Hänen mukaansa on mahdollista, että rehtori Jouko Niinimäki on delegoinut päätösvallan koulutusrehtorille ja henkilöstöpäällikölle.

– Tein ratkaisun hakuajan jatkamisesta kokonaisarvioinnin perusteella sen jälkeen, kun koulutusrehtori Hentilä ja henkilöstöjohtaja Okkonen päätyivät muista tiedekunnista poiketen olla esittämättä henkilöä dekaanin tehtävään, Niinimäki toteaa.

Rehtorinkin mukaan Puurosella on laaja kannatus tiedekunnan henkilöstön keskuudessa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan kuohunnasta uutisoi ensimmäisenä Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

Rehtori: Kirjoittelulla ei vaikutusta

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäen mukaan hakuprosessin muissa osissa, pois lukien tiedekunnan julkinen kuulemisosuus, ilmeni seikkoja, jotka johtivat tehtyyn päätökseen.

– Yksityiskohtiin en halua mennä.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki pitää hyvänä asiana, että kasvatustieteiden dekaanihausta keskustellaan. Kuva: Oulun yliopisto

Professori Vesa Puuronen on tunnettu kipakoista mielipidekirjoituksistaan, joissa hän suomii muun muassa Oulun yliopiston johtamistapaa. Niinimäen mukaan Puurosen mielipiteet eivät vaikuttaneet valintaprosessiin.

– Yliopisto on moniääninen, ja täältä on kirjoitettu lehteen myöskin yliopistosta. Yhteiskunnallista vuoropuhelua pidetään hyvänä, Niinimäki tähdentää.

On siirrytty enemmän tapaan, jossa rehtori nimittää seuraavan portaan johtajat.

Petri Koikkalainen

Puuronen sanoo, että kritiikin ja tehdyn päätöksen välinen yhteys on pelkkää spekulaatiota, koska päätöksen syitä ei ole kerrottu. Hänen mukaansa keskeinen hänen kritiikkinsä kohde on ollut yliopiston rahanjakomalli.

– Kun siihen tehtiin muutoksia, näytti, että tiettyjä tieteenaloja suositaan muiden kustannuksella. Olen nostanut esiin myös yliopiston päätöksenteon demokratiavajetta.

Puurosen mukaan demokratiavaje ei yksistään koske Oulun yliopistoa, vaan kaikkia valtakunnan yliopistoja. Hänen mukaansa vuonna 2010 uudistettu yliopistolaki avasi tien yksilöjohtajuuteen.

Ainutlaatuinen tapaus

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalaisen mukaan Oulun yliopiston tapaus on tiettävästi ensimmäinen julkisuuteen noussut esimerkki, jossa rehtori ja tiedekunta ovat eri mieltä dekaanivalinnasta.

Tapaus ilmentää hänen mielestään yliopistojen johtamiskulttuurin muutosta. Aiemmin muun muassa dekaanivalinnat tehtiin tiedekuntien sisällä vaalein tai sisäisesti sopimalla, mutta yliopistolain muutoksen jälkeen yritysmäisempi johtamistapa on muuttanut tilanteen.

– Rehtoria on uudessa johtamismallissa verrattu yrityksen toimitusjohtajaan. On siirrytty enemmän tapaan, jossa rehtori nimittää seuraavan portaan johtajat.

Yksityiskohtiin en halua mennä.

Jouko Niinimäki

Koikkalaisen mielestä nyt olisi hyvä avoimesti tuoda esiin perusteluineen, miksi Puurosta ei valittu tehtävään.

Vesa Puuronen on askelmerkeistään selvillä. Hän odottaa päätöksen perusteluita. Puurunen on ottanut yhteyttä Professoriliittoon ja paikallisiin luottamusmiehiin.

– Mikäli perusteluita ei tule tai ne ovat sellaiset, että on aihetta epäillä syrjintää, annan asian viranomaisille tutkittavaksi. Toivon kuitenkin, että asiasta olisi mahdollista keskustella yliopiston johdon kanssa ja saada aikaan sovitteluratkaisu.

– Kun dekaanivalinta saadaan päätökseen, niin professori Puuronen tulee saamaan asiasta muistion käyttöönsä, rehtori Jouko Niinimäki vakuuttaa.

Juttua korjattu 22.11 kello 16.31:  Juttuun on korjattu, että rehtorin mukaan Puurosella on laaja kannatus tiedekunnassa. Jutussa luki alun perin, että Niinimäellä on laaja kannatus tiedekunnassa. Juttuun on korjattu myös, että Puurosen mukaan kritiikin ja tehdyn päätöksen välinen yhteys on pelkkää spekulaatiota, koska päätöksen syitä ei ole kerrottu. Jutussa luki alun perin, että päätöstä ei ole kerrottu.