Meri-Lapin sote-ulkoistuksen hinta vain murto-osa Lapin kuluista – "Ei ole tarkoitus mennä kenenkään muun rahoille"

Ministeriö arvioi, että Meri-Lapin yhteisyritys veisi leijonanosan Lapin sote-rahoista. Tulevaa budjettia ei vielä tiedetä, mutta tämän hetkisten laskelmien mukaan sen osuus olisi vain noin 10 prosenttia.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä.
Ministeriö arvioi, että Meri-Lapin sote-yhteisyritys voisi velkaannuttaa tulevan Lapin maakunnan.Minna Aula / Yle

Sote-rahoista alkoi kiivas taisto viimeistään nyt. Tulevien maakuntien vastuulla on sote-palveluiden järjestäminen niille määrättyjen budjettien mukaan.

Säästöjä tavoitellaan. Maakunnat ovatkin joutuneet pohtimaan, miten sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään. Lapissa tilanne keikahti, kun alueen toinen maakuntakeskus Meri-Lappi, päätti säilyttää omat sairaalapalvelunsa ulkoistamalla osan tuotannosta Mehiläisen kanssa perustettavaan yhteisyritykseen. Meri-Lapin sote-yhteisyritys on kauhistuttanut sen sitovuudella ja esiin on noussut kysymys: miten maakunnan sote-rahat riittävät?

Länsi-Pohjan keskussairaalan sisäänkäynti.
Meri-Lapissa on päätetty Suomen historian suurimmasta sairaalapalvelujen yksityistämisestä. Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion valtuutetut ovat päättäneet muodostaa sote-yhteisyrityksen terveyspalveluyhtiö Mehiläisen kanssa.

Länsi-Pohja ei veisikään muun Lapin rahoja

Länsi-Pohjan sote-ratkaisun vaikutuksesta koko Lapin maksukykyyn liikkuu julkisuudessa ristiriitaisia tietoja. Sosiaali- ja terveysministeriöstä on arvioitu, että Meri-Lapin ja Mehiläisen yhteisyritys veisi leijonanosan maakunnan soterahoista ja suunniteltua sopimusta pidetään kalliina.

Ylen tietojen mukaan ministeriö arvioi, että Lapin rahat eivät riittäisi. Ylen haastattelema, nimettömänä pysyvä ministeriölähde kertoi, että rahat ei riittäisi sekä Mehiläisen kanssa tehdyn sopimuksen jatkamiseen että muun maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tämä pitäisi kyetä näkemään ja myöntää tosiasiat. Eikä sitkeästi katsota, että jos lainsäädäntö mahdollistaa keskittämisen, sitä väkisin ajetaan piippuun, vaikka se ei ole maakunnan väestön etu.

Tommi Lepojärvi

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä ei tässä vaiheessa arvioi, kuinka suuren osan Lapin sote-budjetista yhteisyritys vie. Maakunnan vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki maakunnan vastuulla olevat palvelelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla kaikille maakunnan asukkaille.

– Arviointia on vaikea tehdä. Maakunnan sote-kustannukset ovat kokonaisuus, jossa lähtökohtana on lain mahdollistama valinnanvapaus siinä laajuudessa, kun se toteutuu sekä maakunnan oma palvelutuotanto ja maakunnalle siirtyvät sopimukset, Perälä sanoo.

Lappilaiset, kuten kaikki muutkin, voivat käyttää muiden maakuntien tarjoamia palveluita. Valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että raha seuraa asiakkaan mukana, tämän tekemien valintojen mukaan.

"En minäkään omalla nimelläni esittäisiä tuommoisia väitteitä"

Mehiläisen kanssa solmittavan yhteisyrityksen osakkaaksi siirtyy aikanaan maakunta. Sopimuksen ennenaikainen purkaminen on kallista. On mahdollista, että hallituksen keskittämisasetus ei toteutuisi Lapin kahden keskussairaalan kesken. Voi olla, että leikkauksia saattaisi siirtyä Rovaniemeltä Kemiin – ei päinvastoin, kuten hallitus on sopinut.

Lapin sote-savotassa projektijohtajana toiminut Tommi Lepojärvi pitää virkamieslähteen arviota sote-yhteisyrityksen Lapin rahojen syömisestä epäloogisena.

– En yhtään ihmettele, että se on nimettömänä jätetty. En minäkään omalla nimelläni esittäisi tuommoisia väitteitä. Ei tämmöinen yhteisyritys voi lypsää maakunnan rahoja. Sehän on vain kymmenesosa koko maakunnan sote-menoista, vaikka palvelee ainakin kolmatta osaa Lapin väestöstä. Todennäköisempänä pitäisin, että se tulee toimimaan kustannustehokkaammin kuin esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta erikoissairaanhoidon osalta tulevina vuosina.

Länsi-Pohjan keskussairaala
Koko Lapin vuosittaiset sote-kulut ovat tällä hetkellä noin 670 miljoonaa euroa.Minna Aula / Yle

Lepojärvi toteaa myös, että yhteisyrityksen budjetti on laskettu vuoden 2016 tasosta.

– Siitä miinus kaksi prosenttia. Sitä voi verrata muiden toimijoiden menojen kasvuun ja miettiä, missä maakunnan rahoja lypsetään, Lepojärvi sanoo.

Sairaalan säilyttäminen Meri-Lapissa olisi myös Lapin pienten kuntien etu. Ulkopuolisen konsulttiselvityksen mukaan sairaalan säilyttäminen Kemissä estäisi Meri-Lapin potilaiden ja sitä myötä myös Lapin sote-rahojen valumista Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Pohjois-Pohjanmaa on merilappilaisille luonnollinen suunta hakea palveluita.

Lapissa haasteita ovat tupakointi ja alkoholi

Lapissa asuu vajaat 180 000 ihmistä. Maakunnassa on kaksi keskusta, Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa. Molemmissa on keskussairaalat. Lapin keskussairaala palvelee myös laajalti Lapin muuta väkeä. Väkeä maakuntakeskuksissa on lähes saman verran, noin 60 000. Kemin ja Tornion kaupungit sekä lähikunnat muodostavat Meri-Lapin. Maakuntakeskittymillä on hyvin erilaiset roolit, mutta molemmat ovat Lapin maakunnan kannalta merkittäviä.

Sote-uudistuksen myötä rahaa on ammennettava koko Lapin alueelle yhteisestä sote-kukkarosta. Kahden sairaalan erikoissairaanhoitoa koskevat työnjakoneuvottelut tyrehtyivät ja Meri-Lappi teki oman ratkaisunsa säilyttääkseen palveluita Kemissä.

Lähes puolen Suomen kokoisessa maakunnassa riittää haasteita. Väkeä on vähän ja välimatkat ovat pitkiä varsinkin Ylä- ja Keski-Lapissa. Sote-valmisteluissa on myös arvioitu, että Lapissa yli 75-vuotiaiden osuus asukkaista tuplaantuisi vuoteen 2040 mennessä. Lapissa on myös muita terveyteen liittyviä haasteita: lappilaiset tupakoivat muuta maata enemmän ja alkoholin liikakäyttö on yleisintä Lapissa.

Länsi-Pohjan keskussairaala.
Meri-Lappiin suunnittelun yhteisyrityksen vuosittaiset kulut olisivat alle 74 miljoonaa euroa. Sen osuus maakunnan budjetista olisi siis arviolta vain noin kymmenen prosenttia.Minna Aula / Yle

Lapin rahoitus tulee putoamaan

Sote-uudistuksessa maakunnan rahoitus tulee todennäköisesti laskemaan. Vuonna 2017 sote-kustannukset olivat 3828 euroa per asukas. Keskimäärin Suomessa summa on 600 euroa vähemmän per asukas.

Maakuntien sote-rahoja ei ole vielä päätetty, mutta Länsi-Pohjassa osa Lapin rahoista on jo ikään kuin kiinnitetty. Meri-Lapin neljä kuntaa ovat perustamassa sote-yhteisyritystä Mehiläisen kanssa 15 vuodeksi. Yrityksen toimintaan kuuluu lähes puolet neljän kunnan terveydenhuoltopalveluista ja Länsi-Pohjan keskussairaala.

Lapin tulevan budjetin koko ei ole vielä julkista tietoa. Lapin sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä muistuttaa, että maakunnalla on paljon muitakin tehtäviä kuin sote. Sote-menot ovat kuitenkin suuntaa antavien maakuntien rahoituslaskelmien perusteella lähes 95 prosenttia koko Lapin maakunnan budjetista.

– Lopullinen valtionosuus vuodelle 2020 perustuu vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätösten keskiarvoon eli lopullista summaa emme voi vielä tietää. Valtakunnallisten aiempien laskelmien perusteella on tehty suuntaa antava kuvaus maakuntien tulevista budjeteista, Perälä sanoo.

Alustavien arvioiden mukaan Lapissa tulisi olemaan noin 12 miljoonaa euroa nykyistä vähemmän rahaa käytettävissä sote-kuluihin. Koko Lapin vuosittaiset sote-kulut ovat tällä hetkellä noin 670 miljoonaa euroa. Meri-Lappiin suunnitellun yhteisyrityksen vuosittaiset kulut olisivat tämän hetken arvioiden mukaan alle 74 miljoonaa euroa. Sen osuus maakunnan budjetista olisi siis vain noin kymmenen prosenttia. Tarkkoja lukuja niin ikään maakunnan budjetista kuin sote-yhteisyrityksestä vuonna 2020 ei vielä tiedetä.

Länsi-Pohjan kirurgia.
Erikoissairaanhoidon työnjaosta ei päästy Lapissa yhteisymmärrykseen.Antti Ullakko / Yle

Kemin sairaala pitäisi maakunnan rahoja Lapissa

Lapin sote-savotassa projektijohtajana toiminut Tommi Lepojärvi sanoo, että Länsi-Pohjan sote-yhteisyritys on Lapin syrjäisten ja vähäväkisten asukkaiden etu. Kemin sairaalan tulppausvaikutuksen hyödyn on laskettu olevan yli kaksinkertainen verrattuna Rovaniemelle keskittämisen hyötyihin.

– Tiukassa on ollut, että maakunnassa olisi tämä ymmärretty. Se on vääntynyt päinvastaiseen muotoon ja nähdään edelleen uhkana Lapin syrjäisten ja vähäväkisten palveluille, Lepojärvi sanoo.

Lepojärvi sanoo, että vaikka Lapissa toteutettaisiin sote-uudistus hallituksen toivomalla keskittämisen tavalla, sote-menot tulisivat kasvamaan.

– Alkuvaiheessa tulee muutoskustannuksia, tietojärjestelmissä ja muissa. Kulut kasvavat varmasti, Lepojärvi sanoo.

Länsi-Pohjan mielenilmaus.
Länsi-Pohjan keskussairaalan henkilökunta järjesti Kemissä mielenilmauksen sairaalan puolesta.Minna Aula / Yle

Lepojärvi muistuttaa, että Meri-Lappi on taloudellisesti merkittävä alue. Valtaosa Lapin yritysten liikevaihdosta muodostuu Meri-Lapin alueella. Meri-Lappi tuottaa myös noin kahdeksan prosenttia koko Suomen viennistä.

– Noin 60 prosenttia Lapin yritysten liikevaihdosta tulee Meri-Lapista, Rovaniemeltä noin 23 ja muualta Lapista 18 prosenttia. Tämä pitäisi kyetä näkemään ja myöntää tosiasiat. Eikä sitkeästi katsota, että jos lainsäädäntö mahdollistaa keskittämisen, sitä väkisin ajetaan piippuun, vaikka se ei ole maakunnan väestön etu.

Keskustan Katri Kulmuni: Se lienee hieman pelottelua

Lapin maakunnan sote-valmistelu ei mennyt hallituksen toiveen mukaan. Länsi-Pohjan sote-projektin johtaja Seija Parviainen kuitenkin uskoo, että muualla olisi Länsi-Pohjan sote-mallista jopa opittavaa ja se voitaisin ottaa pilottimalliksi.

– Konsulttiyritysten laskelmien mukaan meillä on 10–13 miljoonan euron säästöpotentiaali käytettävissä tässä Länsi-Pohjan alueella. Kyllä me siihen vahvasti uskomme, Parviainen sanoo.

Radio Suomen Ajantasassa keskiviikkona terveydenhuollon ulkoistamissuunnitelmista keskustellut Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni kommentoi Lapin sote-rahojen riittävyyttä rauhoitellen. Sote-uudistuksen tavoite kulujen hillitsemisestä on otettu Länsi-Pohjan valmistelussa huomioon.

Se lienee kyllä hieman pelottelua. Ei ole tarkoitus mennä kenenkään muun rahoille.

Katri Kulmuni

– Käsittääkseni on erittäin tarkkaan laskettu, että kulujen täytyy maltillistua ja on tiedossa, että Lapin rahoitus tulee putoamaan. Se on sisällytetty tähän, mutta toki se on sitten spekulaatiota, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mielestäni neuvottelijat ovat sikäli olleet vastuullisia, että he ovat koittaneet huomioida rahoituksen vähenemisen, Kulmuni sanoo.

Länsi-Pohjan sote-yhteisyritys ei myöskään Kulmunin mukaan tule syömään muun Lapin rahoja, kuten julkisuudessa on annettu ymmärtää.

– Se lienee kyllä hieman pelottelua. Ei ole tarkoitus mennä kenenkään muun rahoille, vaan ainoastaan sen alueen rahoilla hoitaa se asia ja on otettu huomioon maakunnan rahoituskehyksen pieneneminen.

Ylen Ajantasan keskustelussa mukana ollut Johanna Ojala-Niemelä (sdp.) tunnistaa Meri-Lapin ihmisten huolen ja pelon keskittämisasetuksen vaikutuksista.

– Ymmärrän huolen. Valitettavaa on, että työn jaossa ei päästy sopuun Lapin ja Länsi-Lapin keskussairaaloiden välillä. Itse olisin kannattanut sitä, että osa leikkauksista olisi tehty Kemissä ja osa Rovaniemellä.

Sote-uudistus on antanut odottaa itseään. Ojala-Niemelän mukaan Mehiläisellä oli tarjota Länsi-Pohjan alueen ihmisille kättä pidempää, johon tarttua.

– Me poliitikot olimme aseettomia, koska valtakunnalliset ratkaisut eivät ole selvillä, Ojala-Niemelä sanoo.

Juttuun lisätty tarkennus Lapin keskussairaalan palvelualueesta 24.11.2017 kello 14:50.