Eduskunta hyväksyi käräjäuudistuksen – nykyisistä käräjäoikeuksista lakkaa seitsemän

Uudistus tulee voimaan vuoden 2019 alusta.

käräjäoikeudet
Käräjäoikeusverkosto tulevaisuudessa -grafiikka
Käräjäoikeuksia lakkautetaan seitsemän. Lakkautettavista paikoista Hyvinkäälle, Kemiin, Kokkolaan ja Ylivieskaan jää käräjäoikeuden sivukanslia. Yle Uutisgrafiikka

Eduskunta on hyväksynyt käräjäoikeusuudistuksen, joka merkitsee seitsemän käräjäoikeuden lakkauttamista vuoden kuluttua.

Jäljelle jää 20 käräjäoikeutta, joihin lakkautettavien käräjäoikeuksien tehtävät yhdistetään. Käräjäoikeudet lakkautetaan Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Kemistä, Kokkolasta, Porvoosta, Raaseporista ja Ylivieskasta.

Samalla vähennetään myös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen määrää niin, että käräjäoikeusverkkoon jää 36 istuntopaikkakuntaa. Lakkautettavista käräjäoikeuspaikkakunnista Hyvinkäälle, Kemiin, Kokkolaan ja Ylivieskaan jää kuitenkin käräjäoikeuden kanslia ja esimerkiksi Porvooseen ja Raaseporiin jää käräjäoikeuden istuntopaikka.

Hallituksen esitys meni eduskunnassa läpi äänin 95–77.

Lakiesityksen hylkäämistä esittäneet opposition kansanedustajat epäilivät uudistuksen heikentävän kansalaisten asioiden hoitamista, oikeusturvaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista. Hylkäysesityksessä pidettiin myös uudistuksen perustana olleita säästöjä epävarmoina ja mahdollisesti ylimitoitettuina.