"Soratieverkko on niin huonossa kunnossa, että hoitaminen on vaikeaa"

Soramäärät ovat olemattomia, tuskailee kunnossapitovastaava.

kelirikko
Pintakelirikko on aiheuttanut kuoppia ja uria soratiehen.
Heikki Rönty / Yle

Sorateitä riittää edelleen. Esimerkiksi Pohjois-Savossa soratieverkko on 2 800 kilometriä, mikä on lähes puolet kaikista maanteistä. Itä-Suomessa sorateitä on 7 500 kilometriä. – alueen soratiet ovat heikoimmassa kunnossa koko maassa.

– Sorakerrokset ovat olemattomia ja ojituskierto liian hidas. Siitä on tarkat ohjeet, paljonko urakka saa sisältää soraa. Samoin murskemääristä on ohjeet ja ne määrät ovat olemattomia, tuskailee Pohjois-Savon ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Vesa Partanen.

Partanen sanoo, että soratien kulutuskerros pitäisi olla 5–10 senttiä.

– On paikkoja, jossa sitä ei ole ollenkaan. Jos sitä höylää, nousevat kivet ja karkea aines esiin. Tämä on iso ongelma. Soratieverkko on niin huonossa kunnossa, että kyllä sen hoitaminen on vaikeaa.

Liian hitaasta ojituskierrosta Partanen ottaa esimerkiksi Nilsiän alueurakan, joka on katkolla kilpailutuksessa syksyllä 2018.

– Nykyinen urakka on seitsemän vuotta ja ojituskierto kymmenen vuotta, tulevassa urakassa ojien kunnostuskierto kasvaa 15 vuoteen. Se on silttipohjaisilla ja savisilla mailla liian pitkä aika.

Partanen sanoo, että tierunko leviää, kun kunnolliset kantavat kerrokset puuttuvat. Samanaikaisesti kuljetukset kuitenkin jatkuvasti lisääntyvät, ajoneuvojen painot kasvavat ja yhä raskaampia kuljetuksia liikkuu sorateillä.

– Akselipainoja nostettiin 60 tonnista 76 tonniin ja nyt varsinkin puutavara- ja turvekuljetukset ovat ongelmissa. Se näkyy sorateillä.

"Jos lauhtuu, tien pinta menee ihan liejuksi"

Korjausvelkarahaa kelirikkoteihin Itä-Suomen alueelle on saatu kolmen vuoden tarpeisiin yhteensä 6 miljoonaa euroa.

– Sillä rahalla saadaan tehtyä kelirikkokorjauksia 130-140 kilometriä. Rahat on kohdistettu pahimpiin runkokelirikkopaikkoihin. Se on tepsinyt osaltaan ja nyt pintakelirikko on pahempi ongelma kuin runkokelirikko.

Tämän hetkinen tilanne sorateillä on melko hyvä, koska tien pinta on viime päivinä jäätynyt. Hyvä tilanne ei kuitenkaan välttämättä kestä pitkään.

– Jos lauhtuu ja sataa räntää, tien pinta sulaa ja se menee ihan liejuksi, kun kulutuskerrosta ei ole, kunnossapitovastaava Vesa Partanen manaa.