Omistaja vaati hyvitystä autonsa päästömanipuloinnista – Suomen ensimmäinen tapaus kaatui todisteiden puutteeseen

Kuluttajan autoon oli asennettu päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto. Hän vaati runsasta hinnanalennusta auton maahantuojalta.

kuluttajavalitus
Auton takasumuvalo.
Autovalmistaja Skoda Auto kuuluu saksalaiseen Volkswagen-konserniin.Kaisu Nevasalmi / Yle

Kuluttajariitalautakunta on päätynyt riita-asiassa ratkaisuun, että kuluttaja ei kärsinyt taloudellisesti autonsa päästömanipuloinnin takia.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen päästömanipuloidun auton hinnanalennusta koskeva ratkaisu.

Lautakunnan ratkaisemassa tapauksessa kuluttaja vaati maahantuojalta 17 000 euron hinnanalennusta, koska hänen vuonna 2010 uutena 24 500 eurolla ostamaansa Skoda Octavia Combiin oli asennettu typen oksidien päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto.

Omistaja katsoi, että hänelle oli myyty mielikuva ympäristöystävällisestä autosta ja polttoaineenkulutuksesta oli annettu väärää tietoa.

Hänen mielestään auton jälleenmyyntiarvo oli laskenut päästömanipuloinnin vuoksi.

Manipulointiohjelmistosta yksimielisyys

Kuluttajariitalautakunta piti selvitettynä, että autoon oli asennettu testeissä typen oksidien päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto.

Auton maahantuoja myönsi, että kyse oli sääntöjenvastaisuudesta. Kuluttajariitalautakunta päätteli, että autossa oli moottorin ohjelmistoon liittyvä virhe.

Lautakunta päätti äänin 5-4, että kuluttaja ei esittänyt näyttöä manipuloinnin aiheuttamista taloudellisista kärsimyksistä. Vähemmistö katsoi näytön perusteella, että auton arvo oli korjauksesta huolimatta todennäköisesti laskenut.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin mukaan näytöksi olisi kelvannut esimerkiksi se, jos kuluttaja olisi esittänyt vertailutietoja eri kaupoista, joista olisi selvinnyt päästömanipuloitujen ja manipuloimattomien autojen jälleenmyyntihinnat.

– Se tarvitsee jo aika ison otannan, että siitä saa luotettavaa tulosta. Sellaista ei varmaan kuluttaja oikein pysty hommaamaan, Ståhlberg toteaa.

Väitteitä, ei näyttöä

Kuluttajariitalautakunnan mukaan polttoaineenkulutuksen arvot ovat laboratorio-olosuhteissa mitattuja ohjearvoja, jotka autoilija voi ylittää tai alittaa omalla ajotavallaan. Autossa voi olla virhe, jos polttoaineenkulutus ylittää merkittävästi ilmoitetut lukemat.

Lautakunta katsoi, että kuluttajan pitäisi esittää näyttöä siitä, että auton liiallinen polttoaineenkulutus johtuu ajoneuvon virheestä eikä kuluttajan ajotavasta. Näyttöä tällaisesta ei tässä tapauksessa esitetty.

Lautakunnan mukaan omistaja ei esittänyt näyttöä myöskään siitä, että päästöjä manipuloivan ohjelmiston asennuksella olisi ollut haitallisia ympäristövaikutuksia ja autosta olisi siten luotu liian ympäristöystävällinen mielikuva markkinoinnissa.

– Tuotteeseen voi virheen korjaamisesta huolimatta jäädä jokin puute. Jos näin on, kuluttajalla on oikeus hyvitykseen myös siitä.

Omistaja väitti, että auton jälleenmyyntiarvo oli korjauksesta huolimatta laskenut huomattavasti, eikä mikään taho hyväksynyt autoa vaihdossa.

Hänen mielestään oli myös epävarmaa, miten auto toimii ohjelmistomuutoksen jälkeen.

Lautakunnan mukaan kuluttaja ei esittänyt todisteita auton arvon alentumisesta.

Ståhlberg sanoo, että kuluttaja olisi voinut esittää lautakunnalle esimerkiksi sähköpostin, jossa autoliike olisi todennut, että se ei ota vastaan autoa, koska siihen on asennettu manipulointiohjelmisto.

Vähemmistö suositti 500 euron hinnanalennusta

Vähemmistö arvioi, että kuluttajan mahdollisuus esittää todisteita auton arvon alenemisesta kyseisessä tilanteessa ovat rajalliset.

Vähemmistö kuluttajariitalautakunnasta arvioi riittävän todennäköiseksi, että päästömanipuloituihin autoihin liittyy kielteisiä mielikuvia, vaikka virhe korjattaisiin jälkikäteen.

Siksi vähemmistö suositti riidassa 500 euron hinnanalennusta, koska on mahdollista, että manipuloitujen autojen hinta ei jälleenmyynnissä vastaa manipuloimattomia autoja.

Ståhlbergin mukaan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi on tullut vain muutama tapaus, joissa kuluttaja vaatii hinnanalennusta autonsa päästömanipuloinnin takia. Hän pitää asiaa yllättävänä.

Omistaja oli vaatinut asiassa joukkokanteen nostamista. Kuluttaja-asiamies ei ole tuonut ainakaan toistaiseksi asiaa lautakuntaan ryhmävalituksena.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Jari Suuran mukaan on vielä liian aikaista tehdä asiasta mahdollista ryhmävalitusta, koska autojen korjausvaihe on edelleen käynnissä.

– Maahantuoja on sanonut, että autot korjataan kuntoon. Käsityksemme mukaan näin koko ajan tapahtuu. Ei olla vielä siinä tilanteessa, että pystyttäisiin arvioimaan, minkälaisia lopullisia vaatimuksia kuluttajille jää, Suura sanoo.

Suuran mukaan kaikki vaihtoehdot ovat vielä auki. Jos näyttää siltä, että riittäviä perusteita asian eteenpäin viemiseen on, niin ryhmävalitus voidaan toteuttaa. Suura korostaa, että kuluttajilla pitää olla hyvä näyttö mahdollisten vaatimustensa tueksi.