1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Maaperän ja vesistöjen kunnostus

Koltta-alueen vesistökunnostukset jatkuvat

Näätämöjoen vesistökunnostuksia toteuttava Lumimuutos Osuuskunta on saanut rahoitusta toiminnan jatkamiseksi.

Maaperän ja vesistöjen kunnostus
Jokikunnostusta

Vuonna 2011 käynnistyneellä Näätämöjoen valuma-alueen yhteishallintahankkeella pyritään saamaan Sevettijärven alueen vesitalous luonnonmukaiseksi. Tämä tapahtuu kunnostamalla muun muassa taimenen ja harjuksen kutualueita sekä poikasten elinympäristöjä.

Viime kesänä aloitettiin Kirakkakosken ja Vainosjoen kunnostustoimet, joissa edettiin paikallisten kolttasaamelaisten ohjeiden mukaan. Nämä kohteet toimivat hankkeen pilottikohteina.

Nyt hankkeen toteuttaja, Lumimuutos Osuuskunta, on saanut Inarin kunnalta lainaa hankkeen vesiensuojelutoimien valtionosuuksien kattamiseen.

– Nykyisellä rahoituksella päästään siihen, että Kirakkakoski on itse asiassa nyt jo käytännössä ennallistettu niin pitkälle, kuin se perinnetiedon ja tieteen näkökulmasta voidaan saada. Vainosjoella työ jatkuu vielä ensi vuoden elokuuhun, ja sen jälkeen meidän pitää jälleen kerran etsiä rahoitusta omarahoitusosuuteen ja sitten anoa valtiolta tätä valtionosuutta, jotta koko 4-5 kilometrin pätkä saataisiin kunnostettua. Siellä työ jatkunee ehkä noin neljä vuotta eteenpäin, kertoo Lumimuutos Osuuskunnan puheenjohtaja Tero Mustonen.

Useita kunnostettavia kohteita

Näätämöjoen valuma-alueella on useita kohteita, joita pyritään tulevaisuudessa kunnostamaan.

– Ensi vuoden aikana käydään neuvotteluita siitä, voidaanko Vainosjokikin saada kokonaan kunnostettua ja voidaanko siirtyä Vuosnijoelle ja Näätämön vaurioituneille alueille.

Sevettijärven heikentyvä tila on toinen akuutti kysymys. Siihen Lumimuutos onkin nyt laatinut kunnostussuunnitelman (siirryt toiseen palveluun). Suurimmat ongelmat johtuvat Tero Mustosen mukaan siltojen rakentamisen aikana peratuista koskista.

– Se on muuttanut veden luontaista vaihtelua, joka on aiheuttanut Sevettijärvellä valtavan eroosio-ongelman.

Tero Mustonen
Lumimuutos Osuuskunnan puheenjohtaja Tero Mustonen.Ville Fofonoff / Yle

Koskialueet vaativat tarkan luontaisen kunnostuksen Purkavan Jäniskosken suunnalla, sekä Nilijoen ja Rautaperäjärven suunnalla.

– Nyt meillä on ikään kuin tiekartta Sevettijärven kunnostukseen.

Yksi ongelma Sevettijärven vesistössä on havaittavissa oleva, Lumimuutoksen löytämä ja tieteellisesti tunnistama, ravinnekuormituksen ja kiintoaineksen lisääntyminen.

– Ne pitäisi saada mahdollisimman pian kuriin. Niiden tulevaisuudenvaikutukset pahenevat ja ne toimivat kasvualustoina vesikasvillisuudelle ja rehevöitymiselle.

Päivitetty 30.11. kello 7:24: Tero Mustosen kuvan tilalla oli ensin sama kuva, kuin pääkuvan videolla.

Lue seuraavaksi