Vaaratiedote Äänekoskelle

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote

Äänekoski, Suolahti, Vesitorninmäki, 25.11.2017, kello 9:15 kuultiin yleinen vaaramerkki. Yleinen vaaramerkki oli aiheeton eikä se edellytä alueen väestöltä toimenpiteitä.

Varningsmeddelande

Äänekoski, Suolahti, Vesitorninmäki, 25.11.2017, kl. 9:15 hördes ett varningsmeddelande. Den allmänna farosignalen var obefogad och kräver inga åtgärder från områdets befolkning.