1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. petoeläimet

Pohjois-Savon kannanhoidollinen sudenmetsästys Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi

Korkein hallinto-oikeus haluaa ennakkoratkaisun siihen, onko kannanhoidollinen sudenmetsästys direktiivin mukaan mahdollista.

petoeläimet
Ammuttu susi ja verta hangella.
Pertti Huotari / Yle

Korkein hallinto-oikeus hakee Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua susien kannanhoidollisesta metsästyksestä. KHO:ssa on käsittelyssä luonnonsuojeluyhdistys Tapiola–Pohjois-Savo–Kainuun valitus siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiiveissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet.

Kyse on tapauksista, joissa Pohjois-Savossa sallittiin yhteensä seitsemän suden tappaminen kahdella erillisellä poikkeusluvalla. Suomen riistakeskus myönsi joulukuussa poikkeusluvat, jotka olivat voimassa tammi-helmikuussa 2016.

Ensimmäisessä luvassa annettiin poikkeuslupa tappaa kaksi sutta Rautavaaran ja Varpaisjärven alueella liikkuneen Juudinsalon lauman reviirialueelta sekä kaksi sutta Sukevan ja Laakajärven väliseltä alueelta. Sudet olivat aiheuttaneet koiravahinkoja vuosien 2014 ja 2015 aikana. Lisäksi vanhemmat olivat huolissaan lastensa turvallisuudesta.

Toinen valituksenalainen lupa antoi poikkeusluvan yhden suden tappamiseen Vieremä–Kajaani–Sonkajärvi -reviirialueelta ja kaksi sutta Kiuruvesi–Vieremän lauman reviirialueelta. Näillä alueilla koiravahinkoja oli saatu vähennettyä pitämällä koirat häkissä, mikä haittaa metsästystä.

Korkein hallinto-oikeus päätti välipäätöksessään pyytää asiaan Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

Oikeusneuvos Kari Kuusiniemen mukaan kysymys on siitä, onko niin sanottu kannanhoidollinen metsästys direktiivin mukaan mahdollista, kuinka vaatimusta suden suotuisan suojelutason vaatimuksesta on tulkittava ja onko tappamiselle vaihtoehtoja.

Pyynnössä kysytään myös, onko lajin kannan suojelun tasoa arvioitava sekä aluekohtaisesti että koko Suomen alueella tai sitäkin laajemmalla lajin levinneisyysalueella.

Pohjois-Savon tapauksissa ovat nousseet susien aiheuttama turvattomuuden tunne ja pyrkimys ehkäistä salametsästystä kannanhoidollisten poikkeuslupien avulla.

Juttuun lisätty tietoja valituksen kohteena olevista luvista kello 12.30.

Lue seuraavaksi