Tiesitkö, että sairaalan saa valita itse jo nyt? Valinnanvapaus on ollut voimassa kuusi vuotta, mutta potilaat tuntevat asian huonosti

Tuoreen väitöskirjan mukaan potilaat arvostavat valinnanvapautta, mutta tuntevat huonosti oikeutensa. Esimerkiksi sairaalan valintaan potilaat osallistuvat vain harvoin.

Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Terveydenhoitolain perusteella potilailla on ollut oikeus osallistua hoitopaikan valintaan Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Turun yliopistossa aiheesta väittelevä Anne Isotalo sanoo, että asia on edelleen huonosti tiedossa.

– Tutkimukseni mukaan valinnanvapaudesta tiesi vain 37 prosenttia potilaista.

Väitöstutkimuksessa 76 prosenttia potilaista kuitenkin sanoi arvostavansa valinnanvapautta. Oman hoitopaikkansa valintaan oli osallistunut 24 prosenttia potilaista.

Kansalliset ohjeet puuttuvat

Lain mukaan hoitopaikan valinnan pitäisi tapahtua yhdessä hoitavan lääkärin ja potilaan kanssa. Anne Isotalon mukaan ei ole terveydenhuollon ammattilaisten syy, että potilaat tuntevat valinnanvapautensa huonosti.

On todella tärkeää, että tässä yhteydessä potilaat saisivat vertailukelpoista tilastotietoa eri sairaaloiden toiminnasta.

Anne Isotalo

Anne Isotalo sanoo, että valinnanvapauden  huonoon tuntemiseen liittyy lain alkuvaiheen vähäinen tiedottaminen ja kansallisten toimeenpanoa koskevien ohjeiden puuttuminen, joka aiheuttaa epätietoisuutta. Lääkärit ja hoitajat eivät oikein tiedä, miten potilaiden kanssa pitäisi menetellä.

– Terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole ollut riittävästi tietoa, miten valinnanvapauslakia sovelletaan, koska kansallisia ohjeita ei ole saatu aikaan. Tämä johtuu osittain soten pitkästä valmistelusta, Isotalo arvelee.

Kansallisten ohjeitten puuttuminen näkyy Anne Isotalon mukaan siinä, että käytännöt valinnanvapaudessa ovat epäselviä ja vaihtelut suuria alueellisesti.

Potilaan tahto pitää selvittää

Anne Isotalon tutkimukseen osallistui 853 potilasta, jotka olivat käyneet ennalta suunnitellussa kiireettömässä leikkauksessa. Tutkimus koski yhdeksää sairaalaa läntisessä Suomessa.

Isotalon mielestä valinnanvapaudessa tärkeintä on kertoa potilaille heidän oikeuksistaan ja selvittää potilaan tahto.

– Toivon, että tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin käyttää hyväksi valinnanvapausmallin kehittämisessä, kun se nyt käy kuumimmillaan sote-uudistuksen ja -lainsäädännön suunnittelussa.

Anne Isotalo toivoo, että kun valinnanvapaudesta kerrotaan potilaille, heille olisi tarjolla myös jotain kättä pidempää sairaalan valitsemiseksi.

– On todella tärkeää, että tässä yhteydessä potilaille tarjottaisiin vertailukelpoista tietoa sairaaloiden toiminnasta ja palveluiden laadusta sekä apua tietojen käytössä.

VTM Anne Isotalon väitöskirja Elektiivisen leikkauspotilaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa Suomessa tarkastetaan Turun yliopistossa 1. joulukuuta 2017.