1. yle.fi
  2. Uutiset

Laaja vetoomus Kemijoki osakeyhtiölle: ei uutta voimalaitosta Rovaniemelle

Sierilän voimalaitoksen patoaltaan alle jäisivät kosket, viljelymaat, porojen laidunmaat ja uhanalaisten lajien esiintymiä, järjestöt perustelevat.

vesivoima
Ylikörkön tila Sierilässä
Kemijoen Sierilä-aluettaReino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Suuret luonnonsuojelujärjestöt sekä poroelinkeinon ja vapaa-ajan kalastajien edustajat vetoavat Kemijoki osakeyhtiöön, että se peruisi suunnitelmansa rakentaa Sierilän vesivoimalaitos Kemijokeen Rovaniemelle.

Pitkään kestänyt Sierilä-hanke on nyt viime metreillä, sillä Korkein hallinto-oikeus vahvisti viime keväänä voimalaitoksen vesitalousluvan.

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luonto-Liitto, Greenpeace ja Birdlife vetoavat yhdessä Kemijoki Oy:n hallituksen jäseniin suunnitelmien hyllyttämiseksi.

Myös raakkuja löytynyt

Vetoomusta perustellaan sillä, että voimalaitos tuhoaisi vesivoiman tuotantoon valjastetun Kemijoen viimeisen luonnontilaisen osuuden.

– Se on luontoarvoiltaan tärkeä, merkittävä paikka. Me näemme että voimalaitoksen rakentaminen olisi iso ja merkittävä isku Suomen luonnon monimuotoisuudelle. Siellä on esimerkiksi uhanalaisia kalalajeja. Siellä on vaellussiikaa, joka on erittäin uhanalainen. Siellä esiintyy luonnonvaraista taimenta, joka on erittäin uhanalainen. Lisäksi nythän Kemijoesta on löydetty myös jokihelmisimpukkaa eli raakkua, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska luettelee.

Jos Sierilän voimalaitos rakennetaan, tulee entisten koskien tilalle patoallas, jonka alle jää myös monia uhanalaisten lajien esiintymiä, järjestöt perustelevat.

Periaatteenkin vuoksi

Mukana Sierilää vastustamassa on myös Paliskuntain yhdistys. Vetoomuksen mukaan Sierilä-alue on Vanttauksen ja Narkauksen paliskuntien porojen kesälaidunmaata. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajan Anne Ollilan mukaan poroelinkeino on mukana vetoomuksessa myös periaatteen vuoksi.

– Vesivoimarakentaminen on ylipäätään poronhoidon kannalta äärimmäisen suuri ongelma. Meillä on tästä sen verran surullista historiaa noiden tekojärvien puolelta, ja myös Vuotos on kummitellut meille jo vuosikymmeniä. Sinänsä Sierilä yksittäisenä hankkeena ei ole meille dramaattisen suuri. Mutta vesivoiman rakentaminen kysymyksenä on sitäkin suurempi. Sen takia olemme mukana tässä aloitteessa, Ollila sanoo.

Myös Sierilän asukkaiden puolesta vedotaan.

– Patoamisen seurauksena yrittäjät ja maanviljelijät menettäisivät toimeentulonsa, moni jokivartinen rakkaan kotimaisemansa ja tuhannet luonnossa liikkujat tärkeän virkistysalueensa, vetoomuksessa kirjoitetaan.

Vetoomus lähetetään Kemijoki Oy:n hallituksen jäsenille, jotka edustavat muun muassa Suomen valtiota, Fortumia ja UPM:ää.

Lue seuraavaksi